Případ století. Specifické akustické jevy.

Informace, která uzavírá jedno téma jako kompletní a ke sdílení. A co zkusím dál. Gangstalking. Badatelna.

Notebook, který má DOLBY ATMOS snímá frekvence dalece nad 20kHz Badatelna.

Tón C1 Badatelna.

Ukázka. Obtěžování zvukem o vysokých frekvencích. Gangstalking.

Vytváření slov pomocí zvukových impulsů Gangstalking.

Samotná vibrace zvuku obsahuje melodii, harmonii a rytmus

Slyšení hlasů / Gangstalking / Souhrn / Zvuky, akustika, vibrace, magnetické pole atd. Gangstalking.

Gangstalking / Parazitní zvuky Gangstalking.

26.09.2022 / 21:16 Badatelna.

Koupelna, tekoucí voda a ch Gangstalking.

Akustický signál a zvláštní cvakání Gangstalking.

Zvuk / Efekt invert

Microwave auditory effect Badatelna.

Mozek a nepříjemné zvuky. Studie. Badatelna.

Cymatics

WOW / Vidět zvuk Badatelna.

Studie: Proč se nám některé tóny či melodie líbí a jiné vůbec Badatelna.