Slyšení hlasů z té horší stránky

Gangstalking / Jak jsem se stal obětí trestného činu a během jeho řešení zjistil něco naprosto neuvěřitelného :). 

Obsah:

 1. O co jde
 2. Výzkumy, o kterých nevíte
 3. Detailní rozbor trestného činu
 4. Tlačítko odkazující do sekcí, kde je svět ještě v pořádku :). 
 5. Proč nejsem zdaleka jediná oběť
 6. Použité postupy a technické řešení
 7. Tlačítko odkazující do sekcí, kde je svět ještě v pořádku :). 

Gangstalking co

O co jde?

 • Jedná se o obtěžování na dálku.
 • Pachatelé nejsou fyzicky přítomni. Mají zpětnou vazbu od oběti (radiohacking, vir, počítače, mobilní telefony)
 • Cíleno je zejména na psychiku oběti.
 • Zneužití neurovědeckých znalostí, akustiky, rezonancí, vibrací, psychologických prvků  (konkrétní metody a technické řešení jednotlivých postupů jsou rozepsány dále)
 • Široká veřejnost obecně nemá takřka žádné znalosti z oblastí akustiky, což značně znesnadňuje řešení. Mnohé se zdá jako nereálné.
 • Jak jsem však zjistil, tyto znalosti nemá (minimálně u nás) ani odborná veřejnost, což je v dnešní době až absurdní situace. A to zejména z toho důvodu, že drtivá většina zneužitých metod je již řadu let vědecky prozkoumána a popsána. Většinu lze bězně dohledat na internetu. 

Nepodceňujme “tupost” davu. Jaké škody dokáže tento jev napáchat známe z historie dostatečně. Např. jeden jediný Velký kormidelník, Mao Ce-tung = desítky miliónů obětí. 

Několik zajímavostí z akustiky

Výzkumy spojené s akustikou a mozkem

Pár odkazů na zajímavé články. Informace, v nich obsažené, prakticky nikdo nezná. A co víc, ani jim nevěří, či je znát nechce, protože je považuje za nepodstatné. A to je velký omyl. Mnohé z nich mají přímo vliv na psychickou pohodu. Navíc právě tento postoj umožňuje, aby se děl problém, o kterém píšu

Pointou v tomto případě je, aby bylo vůbec akceptováno, že existují podrobné výzkumy, znalosti, informace ohledně vlivů zvuků na člověka, potažmo mozek. A kdo chce, může se hned stát badatelem. Mnohé informace vás budou šokovat, či budou z oblasti “to přece znám” :).

balit

Human emotions track changes in the acoustic environment

Emotions function to optimize adaptive responses to biologically significant events. In the auditory channel, humans are highly attuned to emotional signals in speech and music that arise from shifts in the frequency spectrum, intensity, and rate of acoustic information.

Auditory brainstem response to complex sounds

This tutorial provides a comprehensive overview of the methodological approach to collecting and analyzing auditory brainstem responses to complex sounds (cABRs). cABRs provide a window into how behaviorally relevant sounds such as speech and music are processed in the brain. Because temporal and spectral characteristics of sounds are preserved in this subcortical response, cABRs can be used to assess specific impairments and enhancements in auditory processing. 

The Effect of Noise Exposure on Cognitive Performance and Brain Activity Patterns

It seems qualitative measurements of subjective reactions are not appropriate indicators to assess the effect of noise on cognitive performance.

Tiny noise, big mistakes: adversarial perturbations induce errors in brain–computer interface spellers

Most studies so far focused on making EEG-based BCI spellers faster and more reliable; however, few have considered their security. This study, for the first time, shows that P300 and steady-state visual evoked potential BCI spellers are very vulnerable, i.e. they can be severely attacked by adversarial perturbations, which are too tiny to be noticed when added to EEG signals, but can mislead the spellers to spell anything the attacker wants.

Say What? How the Brain Filters Out Noise

Picture a scene at a crowded cocktail party, a club with live music, a sporting event or just a loud room with a lot going on. If someone speaks, it can be very difficult to decipher what is being said, given all the ambient noise in the immediate area. While initially the reaction might be “HUH? What did you say?” rest assured the brain is on the job. 

Přepsat dějiny / Odhalení / Gangstalking / Obtěžování o kterém se neví

Co to je Gangstalking

Pohled na fenomén slyšení hlasů tak. jak jej neznáte

balit
 • Gangstalking je většinou spojován s ovládáním mysli, čtením myšlenek. Já díky osobní zkušenosti vím, že se jedná v podstatě o jednu velkou iluzi. To umožňují specifické postupy z oborů akustika a psychologie. Ale tím nejdůležitějším jsou právě ony iluze – na tom je totiž postaveno prakticky vše co s tímto problémem souvisí. To je právě to, co dosáhlo naprosto bizarních rozměrů. Přitom za vším stojí jen obyčejní lidé. 
 • Vysílání podprahových informací, které se odehrává již desítky let. Člověk je vnímá podvědomě. Za určitých podmínek je to problém. A tyto podmínky byly splněny. 
 • Problém se týká nás všech. Ať už přímo či nepřímo. První komplikace spočívá v množství informací. Navíc je na ně zpravidla automaticky nahlíženo jako na něco “divného” / “nemožného”
 • Zjištění, že schizofrenie či obdobné psychické poruchy mohou být mnohdy pouze omyl a ve skutečnosti se jedná o trestný čin obtěžování pomocí specifických postupů či citlivost na specifické podněty.
 • Policie ani odborná veřejnost nemá v tomto směru žádné informace. Což je naprosto neuvěřitelné.
 • Je zde tedy situace kdy já, fotograf z ostravy hodlám doslova přepsat učebnice psychologie a celkově změnit pohled na řadu situaci. To je neuvěřitelné dvojnásob. 
 • Vše negativní je spojeno právě s Gangstalkingem. Chybí jakékoliv povědomí o tomto skrytém světě. Pachatelé tak mají naprosto volné ruce pro obtěžování a šikanu. Z celkového pohledu jsoupachatelé množinou, která omezuje tu mnohem větší – inteligentní normální lidi. 
 • Nabízí se neuvěřitelné množství pozitivních, zajímavých směrů, které mohou obrátit svět vzhůru nohama a to v dobrém slova smyslu. 
 • Nejprve je však třeba vyřešit problém. 

O co tedy konkrétně jde

Nyní se zaměřím na tyto body:

 • Obtěžování zvukem
 • Z toho plynoucí problémy
 • Možnosti, které se pachatelům nabízí
 • Komplikace spojené s počáteční fází
 • Narušování spánku
balit

Obtěžování zvukem

 • obtěžování pomocí parazitních zvuků tam, kde se oběť nejčastěji zdržuje (domov, práce apod.)
 • není žádným překvapením, že nejčastějším parazitním zvukem je hlas
 • Narušování pozornosti / Pracovní činnosti / Snaha o materiální a psychickou destrukci
 • Děje se dlouhodobě – má se jevit jako postupný úpadek (zdržování, nepozornost, nepřipravenost, zpoždění)
 • Nemá být vůbec známa pravá příčína
 • Hrozí také vážný úraz způsobený nepozorností
 • Čin jako takový páchají tak nepředstavitelně tupé a ubohé prasata, že člověk, který toto nezažil osobně si jen těžko představí, co to znamená skutečná lidská žumpa. Vyjímkou nejsou ani tělesně postižení, kteří se takto mstí “všem, kterým zdraví slouží” a tímto způsobem si dokazují nějakou svou imaginární nadřazenost. 

Obtěžování stojí zejména na:

 • Možnost na někoho vzdáleně mluvit a zároveň poslouchat dění okolo oběti. Zde existuje řada možností, jak toho docílit. Podrobněji rozepíšu později.
 • Díky specifickým zvukům a dalším faktorům často vše slyší právě jen oběť
 • Pouštěno mnoho zvuků zároveň
 • Trestný čin se děje defacto veřejně. Velké množství dezinformací. Skutečnou pravdu zná jen pachatel a oběť.

 

Navíc pachatelé zneužívají i těchto prvků:

 • Složitě se řeší
 • Slyšení hlasů, či schopnost vnímat specifické podněty jsou zpravidla považovány za nenormální, divné, často automaticky spojováno s duševním onemocněním
 • Policie nemá o tomto druhu obtěžování žádné informace. Je tedy pravděpodobné, že první pokus končí nezdarem. Rovněž může dojít ke zkomplikování celé situace tím, že je oběť musí absolvovat psychiatrické vyšetření, na celý případ / oznámení je nahlíženo s nedůvěrou
 • Toho pachatelé zneužívají a schválně oběť nabádají ať vše oznámí (na základě předchozích zkušeností jsou si jisti, že se nic zásadního nevyřeší + možnost ještě více obtěžovat)

Nejvíce problémová je počáteční fáze.

 • Intenzivní provokování, zastrašování, urážení atd.
 • Oběť netuší co se vlastně děje
 • Fanatická snaha vyvolat nějaký konflikt / donutit oběť k agresi, ničení majetku
 • Velký tlak na psychiku
 • Enormní množství informací, různých souvislostí, lží atd. atd. Ty jsou částečně výsledkem postupného vymýšlení nových a nových scénářů s každou novou obětí a částečně záměř oběť neustále mást a bránit ji cokoliv řešit.
 • Je tedy v podstatě jisté, že se stejný postup opakoval v minulosti již mnohokrát. Řada tragických událostí, které byly uzavřeny jako sebevražda, mohou být následkem pravě tohoto obtěžování.
 • Což je ostatně také pravidelně zmiňováno pachateli
 • Snaha neustále vyvolávat pocit, že je vše již tolikrát odzkoušené, že oběť nemá šanci a dopadne jako ty předchozí

Několik základních informací

 • Časté pískání v uších (zmiňuji i bezdůvodné štěkání psa – očividná nervozita, aniž by pro to byl důvod. Psi slyší až 35 kHz)
 • Velké množství předpřipravených nahrávek / scénářů – jsou dlouhodobě vytvářeny (zejména v rámci předchozích případů). Proto existuje „plán / obsah“ na relativně dlouhou dobu.
 • Množství fiktivních entit / person, které jsou používány v rámci scénářů
 • Nosným prvkem většiny scénářů je, že parazitní zvuky lze “pozicovat”. Někdy se tedy zdá, že jde o bavící se sousedy, tlumené hovory venku apod. (později rozepíšu detailněji. Jde totiž o relativně částou situaci avšak nikdo neví, že je spojena právě s popisovaným problémem)

Narušování spánku

 • Narušování spánku – to se děje zejména v době, kdy např. má dojít k pohovoru v nové práci. Oběť má vypadat nesympaticky, smutně, bez energie = snaha znemožnit získání příjmu / zlepšení situace = psychická vzpruha
 • Stejný princip použit i např. v situaci, kdy se práci povede získat – osobní zkušenost. Díky možnosti narušovat soukromí (nabourání do mobílního telefonu) je známo, že šéf dané společnosti jede na kontrolu. Na straně oběti v ten moment dochází k velice intenzivnímu narušování pozornosti, provokováná apod. Díky tomu se pak oběť jeví jako flákač, nevhodný zaměstnanec.
 • Tyto situace jsou vždy podnětem intenzivního provokování / zesměšňování. Zde je samozřejmě cílem, ať oběť „vybuchne“, ideálně na veřejnosti = diskreditace
 • Několikrát jsem se v noci probudil díky intenzivnímu VF pískání (lze popsat jako svazek několika frekvencí). Ačkoliv lze argumentovat, že se jedná o tinnitus a zvýšený tlak krve v hlavě díky horizontální poloze – můžu takový argument jednoduše vyvrátit.

Vysokofrekvenční zvuk

Vysokofrekvenční zvuk. Tedy ultrazvuk. Prvek, který hraje zásadní roli u mnoha záludností. 

balit

Několik hlavních bodů:

 • Jedná se o zvuk o takové frekvenci, kterou člověk zpravidla neslyší. Avšak mozek jej vnímá!
 • Pomocí utrazvuku lze přenášet data (existuje několik typů virů / postupů jak se nabourat do telefonu / počítače – podrobně později)
 • Pomocí vysokofrekvenčního zvuku lze ovlivňovat zvuk o frekvenci nižší – tedy slyšitelné pásmo! Viz např. hypersonický efekt dále.
 • Vysokofrekvenčnímu zvuku se dnes jen těžko vyhnete (nabíječky, ventilátory, počítače, elektronika, televize, plašičky na hlodavce atd. atd.)
 • Lze snadno zaměnit za tinnitus a také se tak bohužel často děje.
 • Mimochodem – řada lidí vnímá tinnitus jako VF zvuk. Také se často ve spojitosti s tinnitem projevují psychické potíže (myslím, že tento příspěvek dostatečně vysvětluje proč)
 • Obyčejná ultrazvuková píšťalka má dosah až 3 km
 • Ultrazvuková plašička na hlodavce vydrží na bateri až rok (uvedeno výrobcem na obalu jedné takové)
 • VF zvuk / signál je nenápadný, avšak velice přesný, detailní, učinný.

Slyšení rezonance

Jak to, že slyší hlasy či parazitní zvuky jen jeden člověk? 

The Hippies Were Right: It’s All about Vibrations, Man!

Možností je vícero, avšak ta zásadní spočívá hádejte v čem? Přesně tak, v rezonanci.

balit
 • Každý člověk má svůj hlas. Ten vytváří specifickou rezonanci. 
 • Tato rezonance je mnohem, mnohem a i zde ještě několikrát mnohem více složitější, než si řada z vás myslí. 
 • Protože lidské tělo je zpravidla pohromadě celý život, má tuto rezonanci tak “načtenou”, že pozná jakýkoliv rozdíl.
 • Dokonce by se dalo říct, že tato rezonance tvaruje. (Zjištěno na základě vlastních věděckých výzkumů v technologicky nejvyspělejších laboratořích – Rezonance / Ten hlas znám)
 • A jak známo, mozek přes veškerou dvou dokonalost je také naprosto exemplární debil. Když nad tím přemýšlíte, dojdete spíše k závěru naivka. Tento fakt plyne z jeho předpokladu, že nikdo nebude páchat žádné zlo jako podprahové zprávy, manipulace.
 • Proto existuje možnost nenápadně podsunout nějaký fragment rezonance, kterou mozek / tělo považují za vlastní a ejhle – problém je na světě.
 • A říkám – li fragment rezonance = některé části mohou být a také jsou společné pro více lidí. 
 • K tomu postupně přimíchejte: tinnitus, zvuky ventilátorů a klimatizací, ruchy okolo vás, stojaté vlnění, zvuk větru a liparský tón

Slyšení hlasů v česku

Slyšení hlasů v Česku.

Jsem jediný? Jistě že ne!

Několik článků spojených s tímto tématem. Avšak vysvětlení vždy chybí. 

balit

iDnes.cz / Slyšet v hlavě cizí hlas není nic neobvyklého / Může radit i šikanovat

 • Šikanovat? Vážně? #ironie
 • Dar, nebo prokletí? Řada lidí má zkušenost s neexistujícími hlasy. Pro někoho nemoc, pro jiného spirituální dar. V Česku roste hnutí s názvem Slyšení hlasů, v Evropě má tisíce stoupenců, všímá si článek z týdeníku 5plus2.

 

Hospodářské noviny / Slyšíte hlasy? Není to nemoc

 • Úryvek textu: „Slyšení hlasů je psychická realita, když člověk slyší hlas, oblasti důležité pro řeč a slyšení v mozku fungují stejně, jako když hlas slyšíte reálně.
 • Slyšet hlasy není schizofrenie, hlasy vás nesmí omezovat, důležitý je vztah s hlasem. „
 • K poslední větě mám značnou výhradu. Pochopíte proč. 

Rozhlas.cz / Mohou být pečující i agresivní. Slyšení hlasů je běžný lidský prožitek, říká terapeutka a adiktoložka

 • Když lidé slyší hlasy ve své hlavě, automaticky se nabízí, že je to průvodní jev nějaké duševní nemoci a že je třeba je umlčet vhodnou medikací.
 • Někomu ale hlasy nejen nevadí, ale mohou pro něj být i příjemnou společností.
 • O slyšení hlasů v Diagnóze F mluvila terapeutka a adiktoložka Lenka Škvorová.

TV / Dokument / Hlasy z druhé strany

 • Byl prostě fenomén! Marcello Bacci, rodák z Grosseta, byl skromný a zdrženlivý muž, který se léta živil prodejem domácích spotřebičů.
 • V roce 1974 se mu podařilo pomocí rádia zachytit něco nevídaného – hlasy z druhé dimenze, těch, kteří již zemřeli.
 • „Největší šok mého života jsem zažila v okamžiku, kdy se z rádia ozval hlas mého zesnulého syna,“ potvrzuje neuvěřitelné umění Marcella Bacciho jedna z žen.
 • V našem unikátním dokumentu uvidíte tohoto úžasného muže, který letos v červenci zemřel ve věku 92 let, při práci. Jak naladí rádio na krátkovlnnou frekvenci, vyhledá tiché pásmo a pak se ozvou autentické hlasy z druhé strany….
 • Moje osobní poznámka: dokument je někde z 80., 90. let. Tomu také odpovídají efekty aplikované na hlasy. Zároveň jsem si taky všiml, že vždy nejprve řeknou jméno. Poté lidé věří, že jde o jejich syna, či někoho blízkého.

  Netvrdím, že bylo vždy cílem něco špatného, ale není těžké si představit situaci „Jsem tvůj syn, mluvím na tebe z ráje, kamarád potřebuje peníze, pomož mu“.

ČT2 / Dokument / Když slyšíme v hlavě hlasy

 • V průběhu staletí mnoho slavných kreativních lidí tvrdilo, že slyší hlasy. Německá polyhistorička z 12. století Hildegarda von Bingenová konstatovala, že tento jev zažívala od mladého věku. V poslední době se slyšené hlasy obecně považují za příznaky duševních chorob – konkrétně schizofrenie.
 • Tento německý dokument běžel i na Prima ZOOM. Bylo to v době, kdy jsem teprve začínal vše vnímat.
 • A už tehdy mi bylo jasné že něco nesedí. A protože jeden z případů z tohoto dokumentu je v podstatě naprosto identický jako situace u mě, jen mě to utvrdio.
 • Jde o ženu, která se svěřuje se situací, kdy např. odchází z práce a slyší hlas „Právě otevřela dveře“ „Právě opustila budovu“. Mimochodem, právě tato žena se nyní věnuje přednáškám o hlasech např na TedX, což je populární platforma pro přednášky.

eMimino / Diskuze / Mé dítě slyší hlasy

 • Úryvek: ….“Trocha to zkrátím – v podstatě řekl že i když si říká že už bude hodný a nebude drzí tak pak mu ta hlava a ten hlas řekne co má udelat a on to udělá. Prý je to takový legrační hlas že se mu někdy musí i smát a že ho to pak mrzí, ale neumí mu odolat. Také říkal že někdy ty hlasy slyší venku….“

Reflex / Gang stalking: Výplod mysli, který může žít svým životem

 • Na toto téma jsem v současnosti poněkud senzitivnější. Zejména pak ve spojitosti s výrazy jako „výplod mysli“ apod.
 • Tento článek je taková modelová situace na téma Oběť trestného činu hledá pomoc + odborný posudek / diagnóza.
 • Posudek samotný je pak asi ta nejčastěji stanovená diagnóza. Samozřejmě na základě odborných znalostí této problematiky.

  „Podle toho, co píšete, zřejmě opravdu trpíte psychózou a měl byste se léčit.“ – co vás může více nabít pozitivní energií, než pocit, že se prostě máte kam obrátit.

 • S Gang stalkingem mám osobní zkušenost (byť se všichni – poslední dobou i sami pachatelé – shodneme na tom, že nudnější oběť, než mě, si asi vybrat nelze) . A povedlo se mi dát dohromady mnoho detailních informací o tomto činu. Upřímně řečeno mě tak nějak vyloženě sere, že já, fotograf, tedy člověk co má řešit obrázky, mám v tomto směru více znalostí / informací než policie, psychiatři či psychologové, kteří na veškeré tyto problémy používají jedno a totéž zaklínadlo.
 • Tento samotný fakt ještě možná není to nejhorší. Člověk se učí celý život. Problém je zejména v nepochopitelném / „zhypnotizovaném“ / automatickém nebo kdo ví jak to nazvat (zkostnatělém není to pravé), postoji k tomuto problému.
 • Výsledkem je tedy pro mnohé co? Situace, kde já, řadový ostravák tvrdím, že vím více než všichni doktoři a celá policie dohromady. Až se člověku pomalu ani nechce přemýšlet nad jakoukoliv jinou variantou než tou, která se přímo nabízí :).

Czechfreepress / Gang stalking a amatérizmus státních orgánů a institucí

 • Vidím řadu totožných názorů.
 • Úryvek: Gang stalking je kriminalita, při které organizovaná skupina, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, systematicky napadá vybraný cíl, TI – targeted individuals, ve snaze zničit všechny oblasti jeho života, společenskou, pracovní i rodinnou. To může vést až k tragickým událostem.

Debra Lampshire

Heroes in low frequency

Debra Lampshire

Úžasná řeč. Vystížná slova. To, v čem já zatím trochu pokulhávám :). Tento rok se však zkušenosti těchto lidí, naše zkušenosti, spojí a přepíší se dějiny!

Odkazy na další weby

Další weby na téma Gangstalking

Seznam průběžně doplňuji. Jde o zcela jasné potvrzení faktu, že tento druh trestného činu skutečně existuje. Mnohé prvky jsou společné. Na první web s podobnou tématikou jsem se navíc dostal až takřka po 3 letech.

Dovolím si také malou poznámku. Níže uvedené weby mají jedno společné. Jsou psány a tvořeny stylem, který je pro spoustu lidí nestravitelný a plné výrazů, které jsou zcela automaticky spojovány s duševní poruchou. Právě tohoto prvku se snažím vyvarovat. 

Avšak díky osobní zkušenosti také vím proč. Proto je třeba ocenit každého, kdo o tomto mluví veřejně a snaží se něco změnit. 

Rozdělení obětí

Základní rozdělení obětí

1. Oběť si neuvědomuje, že je obtěžována

 • O to nebezpečnější situace je.
 • Oběť vědomě neslyší nic podezřelého, či se tak děje jen občas, což je přisuzováno běžnému stresu, únavě, přeslechu apod. 
 • Dochází ke snaze ovlivňovat určitá rozhodnutí pomocí podprahových informací. Již v roce 1974 byl popsán postup, jak vytvořit zvuk, který nelze slyšet, avšak mozek vnímá slova. Tato metoda je oficiálně patentována.
 • Dochází rovněž ke zneužití prvku, který je širokou veřejností zcela opomíjen / ignorován. A pozor – bylo to tak i v mém případě. Až na základě osobních zkušeností z posledních jsem přehodnotil pohled na tuto problematiku a uvědomil si, že jde o naprosto ZÁSADNÍ nedostatek v obecných znalostech. Jedná se o zvuk, rezonance, vibrace a vliv těchto prvků na psychiku.

2. Oběť slyší parazitní zvuky = zpravidla hlasy

 • Ano – hlas je také zvuk. Avšak zvuk NENÍ JEN HLAS. Naprosto banální informace, která však přerostla v poněkud nepochopitelný problém. 
 • Možnost někoho vzdáleně obtěžovat pomocí hlasových nahrávek, které navíc většinou slyší jen oběť je pochopitelně pro pachatele nejvíce lákavé (jak je toto možné rozepsáno později)
 • Do této kategorie patřím i já. 
 • Tento typ lidí je pro pachatelé problémový. Existuje značné množství scénářů, které mají za cíl tyto lidi neustále mást. A výsledkem jsou vedle trestného činu jménem Gangstalking také obecně známé fenomény jako Slyšení hlasů apod. 

Nestandardní výstup ze zvukové karty

Nestandardní výstup ze zvukové karty

Ještě než se budu věnovat zase fotkám, podíval jsem se na “dynamický rozsah” zvukové karty na soustruhu, u kterého denně sedím. Teoreticky by bílý šum měl vyplňovat rovnoměrně všechny frekvence. To, co se u mě neděje.

Aaaaaha!

balit

Zkouším proto měření opakovat na jiném počítačí. Výsledek je možná ještě o něco málo horší. A co to znamená? No docela katastrofu. Což bude nejvíce zřejmé ze zvukových ukázek, které mám připravené.

 • Nahrán identický bílý šum.
 • Není aplikován žádný filtr či EQ
 • Zdroj: Stereo Mix
 • Software Friture (Microsoft store) – FREEWARE
 • Zkusil jsem jak DAW software, tak např šum z youtube.
 • “Drážky”, tedy frekvence s nižší hlasitostí jsou vždy stejné.

Chcete-li zkusit váš počítač, stáhněte si apku (odkaz výše). Poté zvolte vlevo nahoře 2D spectogram. V nastavení zadejte jako zdroj signálu STEREO MIX (pokud není, tak mikrofon – pozor, mikrofon může vazbit – hlasitě pískat – pokud bude snímat zvuk z počítače)

Soustruh 1

Soustruh 2

Slyšení hlasů se nerovná psychická porucha

Schizofrenie. Přece už někdo musel přijít s podobným názorem ne?

 • Cítím, že toto je poměrně historický okamžik. Takže dámy a pánové, je to tady….
 • Máme tedy dva druhy informací > 1. sémantická (neslyšitelný zvuk) 2. zvuková
 • Co když všude kolem poletuje mnoho takových “sémantických” informací? Třeba ve formě zvuku, který neslyšíte, ale vnímáte?
 • Zvuk, který neslyšíte, ale mozek vnímá slova
 • Hypersónický efekt
 • Liparský tón
 • Zvuk, který posloucháte každý den a nejspíš o něm doposud nevíte
 • Něco z této trojky bude také zodpovědné za problém spojený s gangstalkingem, protože takové meluzíny, ty většinou byly vždy slyšet ne? 
 • Nyní zpět: kolem poletují informace. Protože je neslyšíte, jsou to informace sémantického typu.
 • A nyní přidejte člověka, který je na takové podněty výjmečně citlivý (např elektromagnetická hypersenzitivita). Klidně to může být člověk, který se celý život nabíjí elektřinou, protože chodí pěšky. A pak se jako správný kondenzátor vybije u kliky, někoho koho se lehce dotkl apod.
 • Co je výsledkem? Takovému člověku v hlavě bliká každou chvilku nějaká informace. A nyní záleží na tom, jak se s takovou situací, člověkem pracuje. 
 • Mozek s tím problém nemá. Pokud jej naučíte potřebné programy, pracuje s takovou situací normálně – dokonce kreativně
 • Je dobré, když je takový člověk vzdělaný – či má prostě přehled. Dokáže spojovat informace. 

Jenže…

 • Postoj dnešní společnosti je takový, že daný člověk zpravidla nemá možnost naučit se tento způsob vnímání informací zpracovávat
 • V ranné fázi se totiž projevuje tak, že zachytává informace nahodile. A zejména když je cílem obtěžování, kde je tento stav záměrem.
 • Takový člověk je vnímán jako duševně nemocný.

Souvislosti?

 Takže já se ptám – Kde je problém? Já jsem přece fotograf. Z Ostravy. 

“Jdu pustit ohňostroj na Youtube, ku.va drát. Sám.”

Na závěr úvaha: pachatelé a vyhledávání takových citlivých jedinců + jejich následné zbavení se, jakožto svědků, pomocí odborné pomocí a léčení. Tzn zkombinováním několika faktorů tedy vznikne i přímo cílený dodatek: “Tedy vás.”

Já bych si tedy rád poslechl váš názor. Jistě společně najdeme nějaké vhodné řešení.

Zvuk znamená informace

Zvuk znamená informace

Zde se dostáváme již do oblasti jazykověd a termínů jako konotace, sémantický diferenciál a jiné “to jsem nikdy neslyšel” výrazy.

balit
 • Toto je příspěvek spíše pro náročnější diváky. Avšak velice podstatný. 
 • K niže sepsanému příspěvku přidejte informaci: Mobiní telefon, ultrazvuk, mozek vnímá slova. I když to nyní např. nedává smysl – dřív či později to pochopíte. Možno nejprve přečíst příspěvky Zvuk, který neslyšíte, ale mozek vnímá slova nebo Číslo 5 žije (otevřou se v nové záložce) a poté pokračovat ve čtení tohoto. 
 • Dlouhodobě si totiž všímam situací kde “něco nehraje”.
 • Nyní dokážu tento problém identifikovat zcela konkrétně. 

Děje se následující

 • Nad něčím přemýšlíte + jste vyrušování.
 • Dochází k jevu, kdy přemýšlíte nad nějakou informací kterou máte sémanticky zařazenou. Tedy víte co “TO” je. Pro příklad – informace “POČÍTAČ” = blik, naskočí vám v hlavě nějaký “obrázek” počítače = takový skoro až neurčitý obrazec. Kdybyste ho měli detailně popsat, bude to dost těžké. Prostě počítač. K němu se rychlosti blesku navážou nějaké základní souvislosti. Třeba monitor, funkce, pár zážitků / zkušenosti. Ale klidně také vůně, prostředí spojené s prvním setkáním, zvuk ventilátoru. A např. v mém případě klidně i lentilky (jde o můj osobní zážítek. Hlavně však ukázku, že nelze zablokovat veškeré možnosti, jak se dopracovat k nějaké myšlence) 
 • Vedle toho však existuje ještě ZVUK. Slovo někým řečené. “Počítač”. Zvuk, který máte rovněž uložen ve své zvukové paměti. “Počítač” 

A teď

 • Najednou se stane, že SÉMANTICKÁ informace nekoresponduje se ZVUKOVOU. Např. podobně znějící zvuk / slovo – “POKRÝVAČ” (blik, najíždí obrazec…). Zde si ještě nejsem jistý, ale pravděpodobně musí jít o podobně znějící slovo, jinak si toho všimnete, nebo minimálně vzrůstá % pravděpodobnosti, že si toho všimnete – což je pro pachatele nežádoucí.
 • Určitě si říkáte – “Vždyť to je něco, čeho si člověk okamžitě všimne” 
 • Zpravidla ano – minimálně v mém případě to tak je. Ale nemusí to tak být vždy. Navíc jde o subjektivní prvek. 
 • To zásadní je, kdy já nad něčím PŘEMÝŠLÍM a zároveň jakoby někdo POSLOUCHÁ to, co řeknu. Protože však taková situace nedává moc smysl a já nevím, zda někdo skutečně POSLOUCHÁ, říkám nahlas slova jen tak mimoděk = přemýšlím nahlas, ale z donucení.  Vlastně mě to ZDRŽUJE když se snažím PŘEMÝŠLET tak, aby to POCHOPIL i někdo JINÝ. 
 • Vím, že je to poněkud složité na pochopení, jenže jde o jedno ze zásadních schémat, které se u obtěžování typu GANGSTALKING opakuje v řadě scénářů.
 • Tzn.: ten, kdo POSLOUCHÁ skládá informace na základě ZVUKU, který slyší. Když tedy řeknu “POKRÝVAČ” = odkloním daného POSLUCHAČE na zcela jinou kolej než když řeknu POČÍTAČ.
 • Zatímco já navazuju MONITOR /  posluchač navazuje např. STŘECHA a už je tady efekt rozevírajících se nůžek. Navíc taková informace vůbec nemusí zapadat do kontextu a posluchač je zmaten (a teď záleží, zda je to správně, či naopak jde o někoho, kdo se vám snaží pomoci a najednou je na vedlejší koleji)

Resumé

 • Mnohdy se taky může stát, že si toho vůbec nevšimnete.
 • Primárně v přemýšlení řešíte SĚMANTICKOU stránku. Tzn. POČÍTAČ je prostě POČÍTAČ. To se nedá nijak změnit. Méně pozornosti věnujete zvuku, který jste k tomu přiřadili. Možná proto, že zní podobně = POKRÝVAČ. Mozek se věnuje hlavně myšlenkám na téma POČITAČ, vy taky, k tomu zaznělo něco co bude ok. Vás to nijak neomezuje. Dojdete přece ke stejnému závěru tak či tak. Navíc, zpravidla u přemýšlení nemluvíte. Řešíme teď specifickou situaci, kdy vlastně doufáte / věříte v to, že někdo poslouchá.
 • Jenže najednou je zde posluchač > “Co to mele? Jaký Pokrývač?”
 • Za normálních okolností má posluchač možnost zasáhnout (protože se odehrává jev zvaný dialog / konverzace / pokec) a zeptá se “Co to meleš?” = Vy si pravděpodobně uvědomíte přeřeknutí “Aha, sorry, já se nějak zamyslel – myslel jsem POČÍTAČ”
 • A nebo – nemá možnost zasáhnout (odehrává se jev narušování soukromí a zejména vyvozování závěrů na základě záměrně narušených / pozměněných informací). Vy tedy pravděpodobně uvažujete tak, jakoby se nic nedělo, ALE posluchač už je na vedlejší koleji.
 • V souvislosti s GANGSTALKINGEM se navíc tato situace dále větví: Na skrytého posluchače (např. někdo, kdo řeší zcela odlišnou záležitost, ale díky shodě několika okolností došlo k tomu, že zachytil nahlas uvažující oběť a nebýt popisovaných šíleností, došlo by k odhalení / někdo by si náhodou všiml, že dochází k obtěžování)
 • Takto ovšem mnohdy dochází k prohloubení problému. Oběť o tom navíc netuší. Pachatelé se tím záměrně baví a vytváří neprávem negativní obraz o oběti

Uvědomnění si

 • Vše výše uvedené se projevuje odlišně když si toto vše uvědomujete či neuvědomujete
 • Kam tím mířím? Mnohokrát se mi totiž stalo, že s někým vedu rozhovor a dotyčný najednou začne poněkud mluvit z cesty. Navíc jsou to slova (ZVUKY) spouští u mě SÉMANTICKÉ informace spojené s problémem o kterém píšu (tedy GANGSTALKING). 
 • A já si říkám “Tak teď nevím – je mi něco naznačováno, nebo co?” / “On to říká jakoby se něčeho bál, nebo mi to záměrně říkal tak šifrovaně. Asi to má důvod. Já nejsem zrovna moc příznivcem náznaků – neumím s nima pracovat. Pak nad tím popřemýšlím a třeba mi to dojde”
 • Zkrátka jakoby se u daného člověka rozhodila SÉMANTICKÁ a ZVUKOVÁ část a ta ZVUKOVÁ byla určena MĚ, jakožto POSLUCHAČI. On ví co tím myslí, ale JÁ mu do hlavy nevidím a jsem odkázán na ZVUK, nad kterým ON nepřemýšlí a u mě vede ke zcela odlišným úvahám. 

Takže už máte jasno? Normálka ne? :D. Teď ještě zda to nějak souvisí s psaným textem. Tedy zvuková paměť, rychlé psaní protože chcete něco rychle sepsat když se to tak pěkně spojilo a vy cítíte že je to spojení vrtkavé (scéna z filmu – pomalu se trhá lano, jedno lanko, pink, po druhém, pink….rychle to napsat….). Řešení: #matkamoudrosti. “Co chceš na tom ocelovém pilíři trhat vole?”

Podniknuté kroky / Toto se musí změnit

Podniknuté kroky

Zdá se, že se něco děje. Logickým krokem tedy bylo obrátit se na příslušné orgány. Samozřejmě je taky nutno uvažovat tak, že je vše natolik bizarní, že se člověk sám zdiskredituje (a právě to je něčí záměr).
Můj záměr tedy byl spíše podat oznámení a zmínit zejména fakt, že pokud by se toto nějakým způsobem řešilo (klidně v budoucnu), rád bych pomohl. Rovněž jsem kladl důraz na to, že si naprosto uvědomuji jak šíleně se vše jeví a že mi tedy jde hlavně o snahu pomoct/situaci nějak řešit.

balit
 • Protože mnohé se taky točí kolem neustáleho provokování typu „tak ať si to řeší“„opravdu jsi byl na policii?“, rád bych dal najevo, že se nebojím (tedy předtím víc, než nyní) řešit toto také trochu reálněji. Myslím, že to pomáhá dokreslit situaci.
 • Mail na Kriminální policie Českobratrská (obecná mailová adresa + konkrétní jméno) – neodepsáno
 • Mail do společnosti Speechtech (zabývají se interaktivním hlasovým asistentem a syntézou hlasu) – neodepsáno
 • Mail na Kriminální policii Masná – nic nezjištěno
 • Mail na Městskou policii – nemají oprávnění řešit
 • Mail na BIS – neodepsáno
 • Následně došlo ke střelbě v Porubské nemocnici. Protože střelec bydlel rovněž v Zábřehu + v novinách jsem si všiml několika souvislostí a hlavně, tu noc před střelbou si díky specifickým projevům pamatuji dodnes, opět jsem zkusil napsat na policii, kdybych náhodou skutečně např. vnímal něco, co s tím souvisí (a dle mého názoru oprávněně). Asi se shodneme na tom, že toto je něco, co se běžně v ČR neděje.
 • Mail na služebnu Ostrava, Zábřeh – za několik dní telefonát s tím, že až budu mít čas, měl bych se stavit a pobavit se o tomto osobně. To se následně stalo.

  Na psychiatrické ambulanci, kde jsem byl ze Zábřehu eskortován, mi následně byl sdělen verdikt: „to asi máte nějaký stihomam / to co říkáte není technicky možné“. (celá předešlá citace slouží zároveň také jako odkaz na detailní popis technického řešení, které je dokonce patentováno)  Následně vystaveno potvrzení, že jsem naprosto v pořádku a uzavřeno. Zde si neodpustím poznámku – kdybych skutečně byl nějaký šílenec, tak se na to příjde tak akorát až bude pozdě. 

 • Nedávno proběhla silniční kontrola.
  Policista předvedl učebnicový příklad situace “taky jsme jen lidi”. Nedopustil jsem se žádného přestupku. Neměl jsem problém dýchnout. Na otázku ohledně alkoholu a drog před jízdou jsem samozřejmě odpověděl dle pravdy. (Tady jste čekali odpověď, že?).
  Reakcí bylo: „Ale prodáváte že?“.
  Bylo to něco tak mimo mé očekávání, že jsem se cítil doslova zaskočen

  „Že co? To jako myslíte vážně? Co to má jako znamenat?”

  „Tak jste někoho udal nebo něco. Do toho já nevidím“. (Připomínám, že jsem naprosto normálně vypadající člověk s čistým trestním rejstříkem)

  To už mě samozřejmě vytočilo a chtěl jsem ihned vědět, na základě čeho toto, jakožto dosti vážné obvinění, poslouchám. A to před před kamarádem, který jel se mnou (a je tedy svědkem).

  Dotaz „A kde to mám řešit?“
  „To já nevím, asi na příslušné služebně“.
  Poté proběhlo ověření dokladů a „Tak to je za nás vše“.

  Na příslušné služebně mi bylo sděleno, že mi k tomuto nemůžou nic říct a mám čekat na případné  kontaktování. Já nikdy s policií problém neměl a mnohdy si připadám osamněle v klubu těch, co na ni nenadávají. Že by toto byl jeden z důvodů? #modelová_situace avšak zároveň #jen_lidé.

 • V tomto směru mám naprosto čisté svědomí. Což mám potvrzeno i oficiálně. Dodatečně se ukázalo, že jsem byl veden jako svědek v jednom případu, jakožto člověk pohybující se často na akcích. Takový svědek prý někdy bývá i zásadním zdrojem informací či prvek, na kterém stojí celý případ. #Dobrý den, silniční kontrola / #bla bla bla / #Děkuji, přeji hezký den

 • Mail na VŠB – podrobnější popis situace + konkrétní dotazy na člověka z oboru
 • Mail na armádní psychology: neodepsáno

   

Suma sumárum – výsledkem je ještě intenzivnější provokace a informace o mostech v okolí. #šproch

Jisté je každopádně to, že se rýsuje poněkud vážnější problém a je naprosto jasné, proč si jsou pachatelé natolik jisti tím, že se jim nic nestane. 

Někde v této době se odehrálo: Jižní morava, vinné sklepy, pohoda, cigareta, noc, tma a klidný, motivující hlas: Wake up Mr. Freeman. Wake up and…..”smell the ashes”.

Hypersonický efekt / Zvuk a frekvence nad 20 kHz

Hypersonický efekt

Tento text byl součástí přílohy magazínu Audio 2/2002. Jelikož nebyl uveřejněn přímo v časopise samotném a o jeho atraktivnosti nemůže být pochyb, nabízím jej tímto v plném znění k dispozci…

balit

Neslyšíme, ale vnímáme

Všeobecně se soudí, že lidský sluch není schopen rozpoznat zvuky v oblasti frekvencí nad 20 000 Hz. Nevyřešená je však otázka, zda přítomnost těchto „neslyšitelných“ vysokofrekvenčních složek může mít vliv na akustickém vnímání zvuků pod touto hranicí!

Problém nabyl důležitosti zejména v souvislosti s vývojem záznamových médií s vysokou hustotou informací, jako jsou DVD-Audio a SACD se schopností záznamu frekvencí až 100kHz. Pod vedením T.Ooahashiho se touto problematikou zabývali neurologové deseti japonských univerzit a výzkumných ústavů. Své výsledky publikovali v Journal of Neurophysiology a na konferenci AES v roce 2000 v preprintu „Vysokofrekvenční zvuk nad slyšitelným pásmem působí na elektrickou aktivitu mozku.“

Ve své studii použili měření mozkových reakcí, která dokázala, že zvuky obsahující vysokofrekvenční složky významně ovlivňují mozkovou aktivitu posluchačů. Jako zdroj zvuku sloužila hudba z ostrova Bali, která je na vysokofrekvenční složky extrémně bohatá.

Tento zdroj zvuku rozdělili na dvě pásma. Pod a nad frekvenci 22kHz. Jako známky nervové aktivity posluchačů vystavených různým kombinacím obou zvukových pásem sloužila elektrická aktivita a krevní tok v mozku. Nikdo z posluchačů nebyl schopen rozpoznat pásmo nad 22kHz jako zvuk.

Nicméně záznam EEG dokázal statisticky významná zvětšení elektrické aktivity mozku během působení obou kombinovaných pásem, k čemuž však nedocházelo, když bylo horní pásmo odfiltrováno. Ke zvýšení aktivity nedošlo ani v případě samostatného působení horního pásma. Současná měření EEG a tomografem dokázala, že oba výsledky spolu úzce souvisí. Psychologická měření ukázala, že zvuk obsahující obě pásma vyvolává u posluchačů příjemnější pocity než stejný zvuk bez horního pásma.

To všechno naznačilo existenci dříve neuznávané odezvy na složitý zvuk s obsahem vysokých frekvencí nad slyšitelným pásmem. Jev nazvali autoři „hypersonický efekt.“

Poznatek japonských neurochirurgů a Boykova měření podporují tedy účelnost zavádění nových digitálních médií SACD a DVD Audio. Hypersonický efekt může také vysvětlovat, proč někteří posluchači dávají přednost jednobitovému kódování Direct Stream Digital systému SACD. Kvantizační šum signálu DSD nad 20kHz totiž velice rychle roste v důsledku typu jeho tvarování, neb nad 100kHz je odstup pouze 20dB.

A konečně lze vliv tohoto efektu přisoudit i poslechu analogové LP desky. Už v době před CD bylo známo, že drážka v černém vinylu signály s frekvencemi až 150kHz obsahuje, a přenosky, zejména typu MC, jsou tyto signály sto snímat.

Z hlediska nových poznatků neplatí ani tvrzení, že hudební nástroje produkují nad 20kHz bezvýznamné složky signálu, založené patrně na práci W.B. Snowa v laboratořích Bell Telephone. Na základě zjištění, že odfiltrování složek nad 13kHz změnilo zabarvení zvuku některých nástrojů, předpokládal Snow rozsah jejich spektra do 15kHz, což tehdy, v třicátých létech, odpovídalo rozsahu použitého reprodukčního zařízení. Podle J.Boyka (1997; www.ccocaltech.edu/~boyk) nejsou tyto předpoklady správné. Jeho měření dokázala, že alespoň jeden člen každé nástrojové skupiny vyzařuje zvuk s dostatečnou energií i nad 40kHz a spektrální složení některých nástrojů dosahuje až k 102,4kHz! 

Kde považte navíc tato frekvence byla horní hranicí měřícího zařízení!
Například trubka má harmonické až do 80kHz, housle a hoboj nad 40kHz, přičemž 40% jeho akustické energie vzniká nad 20kHz.

Článek o hypersonickém efektu na jiném webu

Liparský tón / The voice of Aeolus

Liparský tón

Liparský zvuk nebo Liparský tón je zvuk, který je vytvářen větrem při průchodu objekty nebo skrz ně. Pro staré Řeky pocházel tento zvuk od vládce větrů. Proto se mu také říká hlas boha Aeoluse (the voice of Aeolus).

Více informací na wikipedii

balit

Zvuk, který může být vnímán jako vnitřní hlas

Věř svému vnitřnímu hlasu.
OK. A který to je?

Zvuk, který neslyšíte, ale mozek vnímá slova

Už v roce 1974 byla popsána metoda, jak vytvořit zvuk, který nelze slyšet, ale i tak mozek “slyší” / vnímá řeč / slova

balit
 • Informace tohoto typu za normálních okolností hledat nebudete. Většinou na ně narazíte jen když jste příznivci konspiračních teorií, nebo víte přesně co hledáte. 
 • Konspirační teorie jsou obecně fenomén, který u většiny z vás evokuje seskupení “takových divných” lidí, kteří vidí za vším mimozemšťany, CIA apod, 
 • Forma prezentace taky mnohdy pokulhává
 • Zkusme se teď ale odprostit od jakýchkoliv předsudků. Já, po osobních zkušenostech z posledních let, musel přehodnotit mnoho názorů na toto téma
 • Ne, že bych vyloženě odmítal jakýkoliv, jen trochu zvláštní, názor, myšlenku. Ale vždy jsem to vnímal jako ten svět tam někde bokem. Jako něco, co se mě netýká. Nevěnoval jsem mu žádnou pozornost.
 • Důvod, proč na to jdu tak zeširoka je ten, že tento příspěvek je o něčem, čemu prostě nebudete věřit. A přesto se to reálně děje. Minimálně v Ostravě.

O co tedy jde? 

 • Už v roce 1974 byla popsána metoda, jak vytvořit zvuk, který nelze slyšet, ale i tak mozek “slyší” / vnímá řeč / slova
 • Tato metoda byla dokonce prezentována veřejně
 • Postup je patentován
 • Na základě informací, které jsem našel je zřejmé, že pokud máte určité znalosti z oboru akustiky a elektroniky – v podstatě není zas takový problém si jej svépomocí vyrobit

Máme zde tedy situaci, kdy lze poměrně snadno a svépomocí získat “technologii”, která je pro mnohé oblast sci-fi. Jinak řečeno – je naprosto reálné, možné, aby se něco takového stalo. 

Jistě, je zde ještě jeden prvek – specifické vlastnosti lidského mozku a jejich využití – vše je ovšem možné dohledat na internetu. A zde musím zmínit, že při procházení různých odborných webu, jsem naprosto fascinován tím, co vše se dá o mozku dozvědět. 

Problém

a tedy důvod, proč píšu tento příspěvek.

 • Existuje tedy “snadno” dostupná technologie, pomocí které lze na člověka mluvit, aniž by si uvědomoval
 • Psychologický efekt takové situace je, že buď
  • nestane se nic – každý se vyjadřuje jinak, používá vlastní skladbu myšlenek, asociací apod.
  • uvědomnění si, že něco není v pořádku – člověk vnímá něco divného, cizího, hloupého, divně mluvícího (jiná syntaxe, jiné vzorce myšlení)
  • vnímáno jako vlastní vnitřní hlas – za určitých podmínek tak lze ovlivňovat rozhodování > naštěstí (a to nepíšu jen jako nějakou rádoby ochranu), to není tak jednoduché
 • Doprovodným jevem této situace je také pískání v uších – a to z důvodu frekvenční modulace VF zvuku (avšak v rámci slyšitelného spektra). A právě tento bod je důležitý. Viz dále.
 • A teď k tomu přidejte tu nejnižší formu inteligence. Prostě debila. 
 • Mohlo se stát mnohé: vyloupení bytu – majitel bytu např studoval toto zařízení, zapomenutý / ukradený notebook a soubor informací včetně podrobných návodů na toto téma / dědictví, nevědomost prodej. Zkrátka cokoliv.
 • Výsledkem je, že se výše popsaná metoda včetně zařízení umožňujícího její vysílání dostala do rukou naprostých tragédů.
 • A někde zde vstupuji do příběhu já.

Ultrazvukový signál / Komunikace o které netušíte / Podrobná studie

 • Podrobná studie, která se zabývá zneužitím ultrazvukových signálů ke komunikaci a datovému přenosu bez vědomí uživatele
 • Informací je tam mnohem víc než jsem čekal
 • Avšak začíná do sebe vše zapadat a přejdu k experimentování
 • Jsem sám zvědav co mi budou lidi psát do komentářů :).
 • Je třeba podnítit diskuzi na toto téma
 • Současná situace s COVIDEM docela pěkně nakousla téma manipulace a ovlivňování lidí, tak se hodí vědět i jiné úhly pohledu

článek zde:

Privacy Threats through Ultrasonic Side Channels on Mobile Devices