Případ století. Hackerman. Mobilní telefon a zvláštní prosvítání určitého obsahu.

Bezpečnost. Google. Automatické ověření telefonního čísla?

Kde všude je rezonanční tón zneužíván.

Cílené obtěžování zvukem. Nahrávání sousedů. Vyvolávání paranoidních stavů.

Modifikace hlasu oběti / Gangstalking

Narušování partnerských vztahů / Gangstalking

22102022

Vytváření slov pomocí zvukových impulsů

Slyšení hlasů / Gangstalking / Melodie / Poznámky

Ostrava-Poruba, procházka po okolí

Gangstalking / Na mobilním telefonu umím hlasy pachatelů zcela vyrušit + zajímavé detaily

Podprahový zvuk / Uměle vytvořený nosný zvuk / Počítač, mobilní telefon apod.

Zajímavý detail / Telefon podivně klouže po nakloněných plochách

Hrom do toho

Aplikace Snoopza

#12