Podprahový zvuk / Uměle vytvořený nosný zvuk / Počítač, mobilní telefon apod.