Tento týden v duchu velice zajímavých informací. Kvantová fyzika, paranormální jevy, interferenční obrazce, vibrace a rezonance.

Pachatelé se velmi bojí aplikací a zvuků, díky kterým lze podprahové zvuky zřetelně slyšet.

Jak se vytváří iluze čtení myšlenek. A podsouvání hesel k tomu.

Zvuk jako hlas, podkres. Šepot nebo vf zvuk pak vytváří srozumitelná slova. Gangstalking.

Lze se naučit zvukové vzorce konkrétních míst?

Ukázka. Zvuk. Jak si pachatelé vytváří iluzi skupiny.

Vytvoření tónu pomocí časového zpoždění

Kde všude je rezonanční tón zneužíván.

Flanger. Kytara. Modrý zub. WiFi.

Řada pachatelů používá zvuky jako například tento.

Sluch a lokalizace zdrojů zvuku v prostoru

Hlasy jsou vytvářeny pomocí frekvenčních generátorů / Fenomén elektronického hlasu

Uši, vnimání zvuku, flanger, šum a zajímavé detaily / Badatelna

Podprahový zvuk / Zvuk, který neslyšíte, ale váš mozek ano

Slyšení hlasů / Gangstalking / Souhrn / Zvuky, akustika, vibrace, magnetické pole atd.

Badatelna / Zvuk letícího letadla

FL Studio / FL Studio Mobile

Frekvence / Změna slyšitelného zvuku / Nové rytmy?