Skip links

Surfing attack

Jak jsem psal v minulém příspěvku Blížíme se k začátku / Surfing attack , mám podezření, že právě toto je jedna z možností, jak někdo může získávat citlivá data, šířit vir na další zařízení.

Pokud se přečtete nejprve několik jiných příspěvků, či alespoň ty úvodní – zjistíte, že se, mimo jiné, vše točí kolem VF zvuků, pomocí kterých lze docílit efektu hlasů z různých směrů. S tím souvisí i pískání v uších, časté, bezdůvodné štěkání psa (pes slyší až 35 kHz) atd. A právě VF zvuk, tedy ultrazvuk je taky hlavním prvkem u metody Surfing attack.

V rámci oněch hlasů je často zmiňováno, co si píšu do poznámek, různé soukromé informace. A to mnohdy i když nejsem připojený na internet. Opět by se tedy vše dalo vysvětlit přenosem textu právě pomocí VF zvuku (nízká datová náročnost). Problémem pak budou zejména hesla, čísla kreditních karet apod.

Nedávno jsem také psal příspěvek Rozvod elektřiny. V něm zmiňuji, že na určitých místech lze po zapojení na nabíječku slyšet jak v počítači, tak telefonu NF zvuk. Cca 53 Hz. Na jiných místech se tak neděje.

S tím souvisí i jedna zvláštní věc. Když přejíždím po počítači prsty, lze vnímat takové zvláštní vibrace. Projevuje se to např jakoby byl povrch z gumy. Nevím jak to lépe specifikovat. Po odpojení od nabíječky tento efekt zmizí. To stejné jsem vnímal už před nějakou dobu u telefonu. A to většinou ve vypjatých situacích. Možná se tedy jedná o VF vibrace, a tedy potvrzení, že je zařízení napadeno virem. A nebo to souvisí s něčím obdobným.

Leave a comment