Case of the century / Controlling the Human Mind / What types of sounds are used? Gangstalking.

Brainhacking. Zaměrná blokace myšlenek. Efekt zapomnění. Badatelna.

Manipulace s lidskou myslí pomocí zvuku / Fenomén elektronického hlasu Gangstalking. Badatelna.

Brainhacking / Voice to Skull done? / I would start with a battery powered drill and a bottle of whiskey. Gangstalking.

Microwave auditory effect Badatelna.