Podprahový zvuk / Zvuk, který neslyšíte, ale váš mozek ano

Gangstalking / Slyšení hlasů / Lidský hlas / Zneužití

Badatelna / Lidský hlas / Podprahové informace a rozhodování

Badatelna / Lidský hlas / Čtení, vnitřní hlas a emoce

Dýchání / Poznámky

26.09.2022 / 21:30

26.09.2022 / 18:51

Badatelna / Ultrazvuk a magnetické pásky

Badatelna / Specifický tón slyším pouze jedním uchem

Badatelna / Zvuk letícího letadla

Gangstalking / Hlasy pachatelů / Konkrétní souvislosti

Badatelna / Flanger / Experimenty

Badatelna / Ostrava a nízkofrekvenční zvuk či šum

Badatelna / Zvuk a ospalost?

Rozbor / Hlupáci a jejich odborné posudky na tento web

Představte si, že by šlo schizofrenii a řadu jiných “duševních poruch” léčit jen lehkým dotekem prstu