Uznané patenty / vzdálené čtení myšlenek, vysílání podprahových zpráv apod.

Mozek nevidomých se skutečně naučí vidět zvukem