Gangstalking / Parazitní zvuky

Vysokofrekvenční zvuk

Zvukový trik / Iluze / Dvě slova v jednom

Ruhe

Surfing attack / Datový přenos pomocí ultrazvuku

1996

Ultrazvukový signál / Komunikace o které netušíte / Podrobná studie

Pískání v uších

Úvaha / Vysokofrekvenční zvuk a selekce

Ultrazvuková píšťalka

Hypersonický efekt / Zvuk a frekvence nad 20 kHz

Zvuk, který může být vnímán jako vnitřní hlas

Slyšení rádiových vln

Video / Hearing High Pitched Frequencies: What Does It Mean?