Případ století. Obtěžování zvukem. Opětovná kontrola zvukovky.

Případ století. Datový soubor, který obsahuje sady parazitních zvuků?

Spektrogram. Za hranicí slyšitelnosti. Tekoucí voda.

Spektrogramy. Fifejdy a VF šum.

Singing bowls. Vibrace. Vlnění. Ultrazvuk. Kontext.

Notebook, který má DOLBY ATMOS snímá frekvence dalece nad 20kHz

Impuls, spektrogram / Zvukmistr

Podprahový zvuk, tóny a několik slov zároveň / Gangstalking

Vytváření slov pomocí zvukových impulsů

Instagram, Facebook a možnost ovlivnit váš feed, tedy váš svět, realitu.

Slyšení hlasů / Gangstalking / Vokodér / Podsouvání slov / Poznámka

Gangstalking / Parazitní zvuky

Akustický signál a zvláštní cvakání

Vysokofrekvenční zvuk

Zvukový trik / Iluze / Dvě slova v jednom

Ruhe

Surfing attack / Datový přenos pomocí ultrazvuku

1996

Ultrazvukový signál / Komunikace o které netušíte / Podrobná studie

Číslo 5 žije