Případ století. Obtěžování zvukem. Opětovná kontrola zvukovky.

Případ století. Datový soubor, který obsahuje sady parazitních zvuků?

Spektrogram. Za hranicí slyšitelnosti. Tekoucí voda. Badatelna.

Spektrogramy. Fifejdy a VF šum. Badatelna.

Singing bowls. Vibrace. Vlnění. Ultrazvuk. Kontext. Badatelna.

Notebook, který má DOLBY ATMOS snímá frekvence dalece nad 20kHz Badatelna.

Impuls, spektrogram / Zvukmistr Badatelna.

Podprahový zvuk, tóny a několik slov zároveň / Gangstalking Gangstalking.

Vytváření slov pomocí zvukových impulsů Gangstalking.

Instagram, Facebook a možnost ovlivnit váš feed, tedy váš svět, realitu. Gangstalking.

Slyšení hlasů / Gangstalking / Vokodér / Podsouvání slov / Poznámka Gangstalking.

Gangstalking / Parazitní zvuky Gangstalking.

Akustický signál a zvláštní cvakání Gangstalking.

Vysokofrekvenční zvuk

Zvukový trik / Iluze / Dvě slova v jednom Gangstalking.

Ruhe Gangstalking. Badatelna.

Surfing attack / Datový přenos pomocí ultrazvuku

1996

Důležité: Ultrazvukový signál / Komunikace o které netušíte / Podrobná studie Gangstalking.

Důležité: Číslo 5 žije Gangstalking.