Napovídání, podsouvání slov.

Narušování partnerských vztahů / Gangstalking

Ukázka. Obtěžování zvukem o vysokých frekvencích.

Podprahový zvuk, tóny a několik slov zároveň / Gangstalking

Klíčová slova, sémantika, slovní spojení, podprahový zvuk / Gangstalking

Brainhacking / Voice to Skull done? / I would start with a battery powered drill and a bottle of whiskey.

Podprahový zvuk / Zvuk, který neslyšíte, ale váš mozek ano

Slyšení hlasů / Gangstalking / Vokodér / Podsouvání slov / Poznámka

Určité nadávky pachatelé vnímají naopak

Frekvence / Lze vzdáleně ovládat člověka?

Podprahový zvuk / Uměle vytvořený nosný zvuk / Počítač, mobilní telefon apod.

Podprahový zvuk / Zásadní problémové prvky

Podprahový zvuk / Lze vnímat několik odlišných variant souběžně

Podprahový zvuk / Dlouhodobý vliv na lidi a zneužití k cílenému obtěžování

Podprahový zvuk / Jak se vytváří

Podprahový zvuk / Konkrétní vliv na člověka

Podprahový zvuk / Zvuk, který neslyšíte, ale váš mozek ano!

Hardwarový vocoder + looper

Parazitní zvuky a ajťáci