Důležité: Gangstalking. Specifický způsob obtěžování na dálku i v Ostravě. Gangstalking.

Slyšení hlasů / Gangstalking / Souhrn / Zvuky, akustika, vibrace, magnetické pole atd. Gangstalking.

Slyšení hlasů / Gangstalking / Souhrn / Entity, persony, role, hlasy Gangstalking.

Ostrava-Poruba, procházka po okolí Gangstalking.