Gangstalking. Specifický způsob obtěžování na dálku i v Ostravě.

Slyšení hlasů / Gangstalking / Souhrn / Zvuky, akustika, vibrace, magnetické pole atd.

Slyšení hlasů / Gangstalking / Souhrn / Entity, persony, role, hlasy

Ostrava-Poruba, procházka po okolí