161221 / 2

Pár myšlenek bokem

  • magnetické pole (póly) a jeho rychlá změna v současné době  (64km/rok)
  • může mít vliv? Nevytváří to nějaký zvuk po celém světě a lidem to rozhazuje elektronky v hlavě? 🙂
  • Albert Einstein řekl: Nevím co bude v 3 světové, ale ve 4. budeme bojovat klacky a kameny. 
  • Dá se to změnit?
  • Vše se cyklicky opakuje – Římané. 
  • Ale tehdy nebyl internet a když někdo na plácku na tržnici vykřikoval, že slyší hlasy a cítí, že něco nesedí, byl to jen bůh Aeolus co se na něj zlobí. Řešeno eliminací a uvolněním plácku. 
  • Jak to bude v našem případě? 🙂
  • Jak to, že oni měli pyramidy a precizní znalosti akustiky / vibrací / rezonancí a my ne?
  • My letáme na Mars a zároveň…