Gangstalking / Získávání obtěžujících nahrávek

  • Stejně jako je velká část obtěžování postavena na možnosti snímat zvuk z určitého interiérů, kde se cíl pravidelně zdržuje – je i mnoho nahrávek, kterýma dochází k obtěžování pořizováno tímto způsobem
  • K tomu jsou používány retardované, devinantní osoby, které vše slyší podobně jako já
  • Je jim namluven nějaký příběh, díky své zaostalosti tomu věří
  • Pro pachatele „nahrávají“ různé scénáře – ty jsou pak pouštěný obtěžovanému. 
  • Za to jim poté pachatel pouští fiktivní, smyšlené reakce, kde obtěžovaný má trpět (vzhledem k fanatické snaze neustále provokovat předpokládám, že se vždy najde někdo, kdo si potřebuje uvolnit vztek a nadává). Poté je změněn hlas tak, aby se nahrávky od vícero jedinců jevily jako od jedné osoby
  • Předpokladem samozřejmě je, že v případě řešení daným zaostalým jedincům stejně nikdo nebude věřit + samozřejmě vítaná možnost svést v krajní nouzi vinu na někoho jiného