Hlavní body spojené s hysterickou snahou zvrátit zveřejnění

13.02.22

Několik opakujících se scénářů

Manipulace pomocí podprahové argese

Snaha synchronizovat oběti

Nalezení zajímavé informace/ článku

Vyvolávání konfliktu

Natahovat / Okrádat o čas

Záměr třídit informace

Scénáře / Víkendový + navazující

Scénář / Skupina negramotní

Scénáře / Krátké / Hromadný seznam

Scénáře / Zvuky, které vyrušují hlasy

Scénáře / Systém Sokrates

Scénáře / Oběť má vše vyřešit

Scénáře / Oběť má navrch

Scénář / Zneužívání cizích nápadů

Pár scénářů podrobně

Scénář / Obtěžování u filmu