Gangstalking / Scénáře / Co většinou následuje po zveřejnění příspěvku

Gangstalking / Scénáře / Když něco skončí a je ticho

Gangstalking / Scénáře / Narušování relaxace

Scénář / Lež / Jen sprostě

Gangstalking / Slyšení hlasů / Často se opakuje Gangstalking.

Hlavní body spojené s hysterickou snahou zvrátit zveřejnění Gangstalking.

13.02.22 Gangstalking.

Několik opakujících se scénářů Gangstalking.

Manipulace pomocí podprahové argese Gangstalking.

Snaha synchronizovat oběti

Nalezení zajímavé informace/ článku Gangstalking.

Vyvolávání konfliktu

Natahovat / Okrádat o čas

Záměr třídit informace

Scénáře / Víkendový + navazující Gangstalking.

Scénář / Skupina negramotní

Scénáře / Krátké / Hromadný seznam

Scénáře / Zvuky, které vyrušují hlasy Gangstalking.

Scénáře / Systém Sokrates Gangstalking.