#49

Já sice chápu, že jste retardovaní, ale opravdu si myslíte, že za této situace, kdy vím o vás naprosto všechno, vám nějak pomůže neustále pokřikování tupočkýma hláskama “ty z.rde jeden”. “ty č.ráku z.urvený” či “z.urvená” či hned vzpápětí nějaké zapálené debaty typu “hej, kámo, četla jsi ten web? On je úplně blázen že?” “Jo, já vůbec nechápu o čem to píše” >> zde se rád ptám “A co na tom jako nechápeš?” = “Noo, eeee…..ty z.rde”

A jistě nemusím zmiňovat, jak komplikovaně se taková situace řeší. Ne každý chce sepisovat veškeré vulgární nadávky, které slyší. Nehledě na to, že tím spíš si řada lidí klepe na čelo. A tím větší vztek mám já, cíl obtěžování.

Dalším důležitým prvkem je také fakt, že mnohdy jde o nadávky jiných poškozených směrem na pachatele. Na ty je však aplikován stejný filtr aby zněly stejně. Či jsou dokonce záměrně znovu nahrány, ale ve stejném znění – aby vznikla situace “Jo, to jsem opravdu řekl”.

Proto kromě situace z úvodu lze vnímat i “Nechte už toho” “Kašlete už na to” > a to vždy když dělám web či sepisuju poznámky, přičemž opět větší smysl dává taková informace směrem k pachatelům.

Stejný princip je používán i u specifických situací, kdy je třeba vyvolat iluzi, že jeden mluví a druhý ho slyší. Ovšem ten slyší jen fragment nějaké věty (kterou ještě navíc z nějakého důvodu zopakuje nahlas např). Mluvící má pak pocit “Jo, ok, tak mě vážně slyší”, přitom však hned vzápětí dochází ke vstupu parazitní informace, která lehce mění významy řečeného. Tyto komplikace jsou následně používány jako záminka k obtěžování.