#50

Poznámky k přáípravě na sdílení webu:

 • proč píšu takto veřejně – může pomoci jiným
 • přidat část: proč by lidé jako já nemuseli ubývat – odkaz na továrna na sny, fotografie 
 • mozek, uchování informace, proč pocit, že jsem něco zapomněl a ne samotná informace, kterou jsem zapomněl?
 • impulsovité zvuky + podmíněné reflexy – lze takto vybudovat podmíněný reflex, tzn sna konkrétní impuls se spustí jakoby slovo? Podobně jako lze identifikovat podle řeči člověka, protože zazní nějaký signifikantní prvek / zvuk / slovo
 • stránku vytvořit podobně jako příspěvek hlasy > jiný úhel
 • rozděli slyšitelné a neslyšitelné zvuky
 • waveform, zvuk podobný lazení rádia > souvislost?
 • Více se dotazovat v diskuzích
 • Elektromagnetické vlnění vs. zvuk – podstata přenosu
 • Mozek, elektřina – lze nějak narušit přirozenou trasu? Tzn tlaková vlna > ucho > měnič na elektrický signál. Lze takto podsouvat parazitní signály? Či šlo by takto vrátit sluch neslyšícím?
 • Nahlodávání sebevědomí > neustále je něco špatně

#49

Já sice chápu, že jste retardovaní, ale opravdu si myslíte, že za této situace, kdy vím o vás naprosto všechno, vám nějak pomůže neustále pokřikování tupočkýma hláskama “ty z.rde jeden”. “ty č.ráku z.urvený” či “z.urvená” či hned vzpápětí nějaké zapálené debaty typu “hej, kámo, četla jsi ten web? On je úplně blázen že?” “Jo, já vůbec nechápu o čem to píše” >> zde se rád ptám “A co na tom jako nechápeš?” = “Noo, eeee…..ty z.rde”

A jistě nemusím zmiňovat, jak komplikovaně se taková situace řeší. Ne každý chce sepisovat veškeré vulgární nadávky, které slyší. Nehledě na to, že tím spíš si řada lidí klepe na čelo. A tím větší vztek mám já, cíl obtěžování.

Dalším důležitým prvkem je také fakt, že mnohdy jde o nadávky jiných poškozených směrem na pachatele. Na ty je však aplikován stejný filtr aby zněly stejně. Či jsou dokonce záměrně znovu nahrány, ale ve stejném znění – aby vznikla situace “Jo, to jsem opravdu řekl”.

Proto kromě situace z úvodu lze vnímat i “Nechte už toho” “Kašlete už na to” > a to vždy když dělám web či sepisuju poznámky, přičemž opět větší smysl dává taková informace směrem k pachatelům.

Stejný princip je používán i u specifických situací, kdy je třeba vyvolat iluzi, že jeden mluví a druhý ho slyší. Ovšem ten slyší jen fragment nějaké věty (kterou ještě navíc z nějakého důvodu zopakuje nahlas např). Mluvící má pak pocit “Jo, ok, tak mě vážně slyší”, přitom však hned vzápětí dochází ke vstupu parazitní informace, která lehce mění významy řečeného. Tyto komplikace jsou následně používány jako záminka k obtěžování.

#48

Lovec sinusoid (nyní není řeč o holkách :). A propo – tento výraz jsem vnímal již před 2 lety. Avšak absence souvislostí. 

Waveform: SINUS 
Generátor frekvencí = volně dostupná aplikace pro mobilní telefon

 • Následující hodnoty nejsou s přesností na HZ – lazeno dle sluchu
 • Centrum Ostrava, sezení v autě: 450 Hz
 • Poté 380 + 560 Hz = zde důležitý prvek. Spojení dvou frekvencí, sinusovitá křivka = složitě se určuje tón. Je takový, tak i tak. Navíc možná umožňuje slyšitelnost vždy jedné z frekvencí v závislosti na okolním hluku
 • 650 Hz = začíná být lehce slyšet parazitní přerušovaný tón / šum, o kterém jsem již psal

Zajímavé poznatky:

 • hlasitost frekvencí kolísá (kromě jasně daného vzorce: čím vyšší, tím hlasitější a pak zas tišší samozřejmě). Stojaté vlnění?
 • necháte-li nějakou frekvenci chvilku puštěnou, rychle ji přestanete registrovat. Dokonale splyne s okolím. Přesto ji lze stále slyšet, když se na ni budete soustředit (ideálně když máte hudební sluch a dokážete si zapamatovat puštěný tón)
 • nedívám-li se na mobil, je překvapivě složité určit zdroj zvuku
 • mnohdy zcela obyčejná frekvence / tón zní jakoby v hlavě
 • podotýkám, že souvisí s malým, uzavřeným, tichým prostorem = interiér auta

#47

Touchpad a latence. 

Jinak řečeno – zvláštní, opožděné reakce kurzoru při používání touchpadu + parazitní stisky / kliky (toto ovšem možná jako důsledek velké latence)

 • souviselo se zkoušením zvuků v Abletonu
 • ten však hlásil vytížení CPU na cca 20%
 • souběžně s tím bylo možno vnímat hlasy, fanatické idioty, kteří “musí stáhnout” ten zvuk co mám (pravděpodobně proto, že umožňuje cestování v čase, dělá člověka neviditelným a tiskne peníze)
 • pokud jsem NB vypojil ze sítě, po určité době latence zmizela
 • DĚJE SE POUZE A JEN NA FIFEJDÁCH (Ahepjukova) (několikrát ověřeno)
 • Magnetické pole? Spojeno s velkým topením u NB? > jen dedukce, úvahy

#45

Šum a změna.

Všímam si toho často. Když si nastavuji různé šumy, v určitých momentech nastane situace, kdy dement najednou ztratí jakoby nějakou “vodící linku”. Pořád se snaží tupě opakovat několikrát každé slovo, začíná nadávat, najednou jsem se já “přeladil někam jinam” > tedy je mi to tak tvrzeno.

Hlasy se každopádně ztratí a něco se rozhodí. 

Toto se samozřejmě děje v situacích, kdy je čas zkusit zase nějaké nastavení zvuku, který by vyrušil nahrávky retardovaného šaška, které jsou pravděpodobně pouštěny éteru a tu a tam je někdo slyší (rádio).

#44

Dementi.

Další schéma které se často projevuje:

 • skupina tupců sedí někde přilepená na reproduktoru nebo na zvuku, který jim (stejně jako mě) pouští jiný dement a zkouší svoje “obtěžovací taktiky”
 • Vše je prezentováno, jako urputný boj proti největšímu zlu na světě. Dementi taktizují, řeší co nejpropracovanější strategie, piplají se s každým detailem. Vzhledem k jejich inteligenci je i možné, že to myslí vážně.
 • A jak to vypadá v reálu? Situace: sedím u počítače, přemýšlím, popíjím kafe
 • Začnu si poklepávat nohou. Takové poklepávání je jasně slyšitelné – viz aplikace Microphone Booster (to je můj celoživotní “zlozvyk”, kterému jsme se smáli už na základní škole)
 • Spouští se zvuky > “Jak je nervózní” “Jak si poklepává nohou” “Kámo, mi to ho úplně ničíme chápeš?”
 • Do toho jsou rychle pouštěny další fatality “Napij se kafe” “Napiš článek” – (hej, mamlasové, já doufám, že chápete tu ironii)
 • Zkrátka snaha pokrývat těch několik málo možností, které se v danou situaci nabízí
 • Navíc – již tolikrát jsem se přesvědčil o tom, že stačí drobnost a vše je naprosto rozhozozené, pachatelé jsou úplně mimo a snaží se mě pak “odchytávat” u nějakých dalších zvuků, že ani nemám potřebu neustále směřovat pozornost na něco tak tupého, jako neustálé přemýšlení nad následujícím pohybem. Tedy jestli se napiju kafe levou rukou, nebo pravou “kámo, dívej se, chápeš to?”
 • A zároveň – rozhodně to neznamená, že bych takovou situaci akceptoval.
 • Nyní soustavný tlak na řešení s policií. Nejzřetelnější je však víra v to, že výsledek dopadne stejně jako minule a strach

Další pocit, který je stále silnější: Jakoby se retardovaný mentál snažil nějak taktizovat a vymýšlí “entity”, na které by se dalo všechno svést. Akorát, že neexistují reálně. Tzn jednou je to skupina, jednou je to jedinec. Buď jich skutečbně je více, nebo je to prostě vzájemně propojená skupina, která o sobě ví. 

Případně dochází ke snímání zvuku u nějakých opic a pouštění tohoto na mě. Tak jak jsem již psal. 

U toho mám puštěné “hrnky” (oblíbený zvuk, který je důležitý) Takže samozřejmě nelze opomenout “Aha, takže to slyšíš, když o tom píšeš. Kámo, nějak ti ten zvuk nefunguje”

 

#43

Podobná situace jako v příspěvku #40

 • Procházka
 • Vypnutí telefonu
 • Hysterická panika
 • Pouštím si mp3 a šumy
 • Lze slyšet zkoušení všemožných zvuků / hlasů (dívčí, chlapecký, mužský)
 • Každý vždy zopakuje “Už mě slyšíš?” / “Jo už ho mám”
 • Najednou zmatek a snaha donutit mě k zapnutí telefonu
 • Nejprve trapnost “Nebudeš si moct dělat poznámky”
 • Následuje ještě větší: “Oni ti chtějí něco říct”
 • Poté čekání, zda si tel zapnu
 • Když nic, začne snaha připomenout nějaký zmeškaný / nevyřešený hovor
 • Ovšem teď pozor
 • Pokud dojde k zapnutí telefonu: klidně se naprosto bizarně, slyšitelně ihned sepne jiná “stopa” a najednou jsou hlasy jakoby strašně nad věcí, klidné, posměšné a zase urážejí
 • Pokud se tel nezapne, začiná spouštění jakoby znamých hlasů. Pachatel si např vzpomene na nějaký hovor, který je skutečně důležitý a začne vytvářet jakoby odposlechnuté komentáře od onoho volajícího (např. zákazník apod., který se vzteká)
 • Zjevně není přehled o tom, co je puštěno v mp3
 • Proto snaha pouštět co nejslyšitelnější zvuky / hlasy > např ostrý dívčí, uřvané
 • Souběžně ovšem citelný strach, nejistota z pouštění takových zvuků
 • Rovněž citelný vztek a snaha přehrávat různé pedofily, homosexuály a neustále volat úchylným “Adámku” / “Aďulko” (mimochodem, během psaní tohoto příspěvku dochází se zpožděním asi 5 min ke spuštění těchto dvou samplů, ale zcela jinak. Ženský hlas + informace, že ty zmíněné jsou změněné. To fakt naprosto mění situaci.)
 • Hned v závěsu > tzn zřetelná snaha pokračovat v hovoru bez jakékoliv pauzy (naprostá tupost, lze normálně něco říct a je vše rozhozeno) > nadávání sobě samému > zde však také pravděpodobně snaha zesměšňovat další obtěžované a jejich signifikantní nadávky
 • Bohužel je však také často tvrzeno, že jde o jedince, kteří už nežijí a proto jsou schválně takto pouštěni

Už delší dobu je zřejmé, že snad neexistuje větší debil, než ten, který toto dělá. 

Informace o virech a technikách, které toto umožňují: https://www.lovecokamziku.cz/rubrika/hackerman/

#42

Nadávky.

 • Je zjevné, že touto situací je postiženo vícero lidí. 
 • Ti jsou neustále provokováni s cílem vyvolat agresi
 • Logicky tedy dochází k nadávkám směrem na pachatele
 • Lze si tedy zřetelně všímat, že ti se neustále snaží toto zneužívat a protože jde o tupé mentály, jedině takto jsou schopni “vymýšlet” urážky
 • To souběžně s tím také neustále říkají svým obětem. Cílem je samozřejmě jen to, aby jim oběť nenadávala protože:
  • pachatelé jsou dementi, kteří nejsou schopni reagovat na jakýkoliv argument
  • narušuje to jejich “automatické nahrávečky” a oni je pak vztekle musí pouštět znova
  • snaží se v oběti dusit vztek ať poté vybuchne a něco udělá 

Logickým dotazem pak je, jak by se to mohlo dít? Koukněte do sekce: https://www.lovecokamziku/hackerman

#41

Stejně jako v předchozím příspěvku, souvisí s telefonem i mnohé další situace.

 • Většinou jde o snahu deviantních prasat neustále komentovat nějaké detaily aby upotávaly pozornost obtěžovaného. 
 • Např. vrzající bota při chůzi, zrychlený dech apod. Jde o zneužívání běžné vlastnosti mozku, kdy se po upozornění na nějakou věc začne člověk na toto vědomě soustředit. 
 • Když je takto komentován např zrychlený dech, či dýchání (je třeba klid, tzn. např koupelna a tel vedle vany, usínání a tel v nabíječce někde poblíž) – zejména v počátcích obtěžování mohou mít někteří lidé tendence najednou frekvenci dýchání změnit, protože se na něj začli soustředit a najednou jim příjde hlasité
 • Asi si dokážete (nebo spíše nedokážete představit) mentála, který se ukájí tím, že komentuje něčí dýchání

Co je však zajímavé:

 • Tyhle opice to na mě zkouší pravidelně. Zejména když to vše řeším takto veřejně. 
 • Dnes jsem si opět ověřil následující:
  • během procházky snaha provokovat
  • je zajímavé, že toto se projevuje zejména když mám sluchátka a puštěný šum (např rádio a nenalazenou stanici)
  • během provokace citelná snaha vnutit nějaký rytmus
  • já však hned vzápětí řekl slovo (něco, co jsem si přečetl / napadlo mě / viděl) – a to bylo zcela mimo “téma”
  • najednou nastalo ticho a šlo slyšet ve sluchátkách jen takové jakoby cvakání
  • poté ještě došlo na nějaké trapné pokusy vyjmenovávat objekty kolem mě
  • bylo ale naprosto evidentní, že jde o google street view a předpoklad trasy (či její snímání pomocí GPS)
  • toto se většinou projevuje jako stále stejný “scénář”: “Kámo, kde teď je?” (které mimochodem bylo možné slyšet v Zábřehu v jednom z panelových domů – nikdy v žádném jiném)

Ono cvakání lze vnímat častěji. Jistě je součástí celého problému. 

#40

Nevím proč, ale retardovaný dement, který se mě snaží neustále otravovat, protože mě chce “utýrat kámo” na mě dnes zkusil opět svoje tupoučké schématka. Myslím, že nebude na škodu je trochu rozepsat. 

Mám jich poznačeno už spoustu, takže se to dá nějak dokupy. Navíc jsem o všem začal psát v blogu. 

 • spojitost s mobilním telefonem
 • spojitost s VF zvuky
 • specifický tón, který vytvoří slyšitelný zvuk / hlas. Neslyší jej však každý
 • spojitost s hudbou. Jedná se o krátké sekvence / jingly
 • stejně jako si pamatuje hudbu, zapamatujete si tyto tuposti
 • mozek je schopen známou píseň identifikovat za 0,4s
 • proto lze po nějaké době také ihned identifikovat nesmysly, které tento dement pouští a ignorovat je

Pro názornost sepisuji jednu z mnoha situací:

 • záměr sepsat příspěvek do blogu https://www.lovecokamziku.cz/22-2
 • debílek se najednou začne snažit odvést mou pozornost jinam
  • nejprve – “tvůj děda nám dělá starosti” > dívčí hlas (jde jen o mužský, kde je zvýšena frekvence) > mám myslet na dědu
  • vytvářím si poznámku – ozve se “to nevadí, už mám další”
  • a začínají ohrané….
  • “klasika” – popisoval jsem již minule
  • “to už tam máš” 
  • “Vy se do toho fakt chcete pouštět?”
  • “Dívej se na to” – zde mnohdy následuje “jak jsem ho to naučil” “jak si to pamatuje”
  • “No jak chceš”
  • Mezitím si kupuji nějaké jídlo. Ihned po zaplacení se spouští 1000x ohraná narážka na puštěný zvuk, který jsem si dle tohoto mentála pustil proto, že zabraňuje v jeho slyšení. Proto jej musí zesměšnít:
  • “Kámo a je ti jasné, že ti ten zvuk nefunguje?”
  • Poté lze slyšet jak nějaké jiné entity tomuto mentálovi nadávaji a vše utichá

Informace o virech a technikách, které toto umožňují: https://www.lovecokamziku.cz/rubrika/hackerman/

#39

 • Bohužel často je napadána hudba.
 • Mnohdy tak dochází k situaci, že puštění hudby zesílí slyšitelnost určitých parazitních zvuků (pravděpodobně díky komplexnosti, mnoha různým kombinacím zvuků, ale také jasně daným vzorcům)

Pokud se celá situace řeší, odehrává se např toto:

 • neustále vytvářeno několik entit, které se mají jevit jako entity pomocné (jedinci, kteří vše znají a snaží se pomáhat, vyšetřující policisté, jiní poškození)
 • z pohledu poškozeného jde však mnohdy o situace, kde velice zaleží na tom, co poškozený udělá. A samozřejmě takřka nikdy nepostupuje správně a kazí tím “jedinečnou” možnost pachatele odhalit
 • pomocné entity se tak mnohdy vztekají, že poškozený by to mohl řešit mnohem lépe, zvlášť když mu vše diktují.
 • navíc celý případ vůbec není složitý a kdyby poškozený trochu přemýšlel, tak na vše příjde
 • celkově vzato – na poškozeného je neustále vyvíjen nátlak. Snaha za každou cenu znepříjemnit, oddálit řešení.
 • pokud je odhalen jakýkoliv prvek a není v podstatě souběžně s tímto odhalením v reálném čase ihned přepisován na web (zbrkle, nepromyšleně=větši pravděpodobnost diskreditace), je použita taktika “diktování”. Na vše tedy přichází někdo úplně jiný, který hrdinně vše vysílá do éteru a zachraňuje svět. A zejména pokud je zřejmé, že bude sepisován nějaký příspěvek, je tato situace nejcitelnější. Lze vyloženě slyšet urputnou snahu diktovat takřka každé slovo. To samozřejmě proto, aby pozornost byla odvedena jinam. 
 • Já samozřejmě nemám nic proti kolektivní spolupráci. Je ale také nutné myslet na možnost, že mnohé je opravdu jen iluze a celý čin se děje skrytě, či se vše odehrává v různých městech, aby nedošlo ke spojení několika poškozených (a takový scénář poněkud narušuje tento web – o to víc skupina na FB).
 • Ačkoliv je následně zesměšňován nezájem o tyto informace (tedy např žádní fanoušci ve skupine – stejně tak je neschopnost reagovat na dotazy – a kdo teda ví, že je řeč o mě, když jsem neustále jakoby veřejně ztrapňován? Mnohdy vyloženě žadoním (sarkasticky) o zřetelnou slyšitelnost svého jména a ne takové mumlání překryté ještě několika vrstvama dalších samplů.

Změna hlasů / nálad

 • rovněž často se opakující taktika
 • to, co říká poškozený je opakováno, ale dívčím či dětským hlasem a navíc jsou aplikovány určité efekty, které evokují např strach, smutek apod. (tyto postupy jsem částečně prozkoumal a napíšu o nich příspěvek). Ostatně, něco už je v sekci Zvukové postupy
 • poté následují různá úchylná zvolání odporným mužským hlasem “Adámku” “Aďulko” (+ zároveň spojování tohoto s babičkou, která mě takto oslovovala nebo s posměchem, že jde o ženský hlas upravený filtrem = tedy aby zněl jako mužský?). Má se jevit jako pedofilové, kteří jsou v tranzu z toho, že můžou anonymně mluvit na nějaké dítě. Diskuze na eMimino: https://www.emimino.cz/diskuse/slysi-hlasy-211830/

#38

Upřimně řečeno, je docela s podívem, kolik energie je věnováno snaze zamezit veřejnému sepisování poznámek. A jak hysterickou formou je toto činěno. A stejně si pachatel nedá pokoj a během dne mě neustále zahlcuje svým tlacháním (které naštěstí už nejde tolik slyšet)

Lze si představit jako ukřičené, ubrečené, hysterické, vztekající se dítě, které provedlo něco špatného a teď se hrozně bojí, že to někdo chce říct rodičům. A dotyčného se snaží všemožně zastrašovat, ale zároveň tím v podstatě sám napomáhá tomu, že to rodičům sděleno bude. Z toho však má panickou hrůzu, či si uvědomuje, jak trapná situace poté nastane. 

Tak si to shrneme.

 • Primárně jde o obtěžování zvukem.
 • Konkrétně specifickým rezonančním šumem či VF zvukem
 • Využití zvuků daného prostředí. Nějaký zvuk vydává ventilátor od počítače, nějaký zase pootevřená ventilačka (šum města).
 • Cílem v podstatě je, aby šlo anonymně mluvit na vybraný cíl, aníž by si toho všiml někdo z okolí
 • A pokud ano, stejně bude pravděpodobně problém najít toho, kdo to slyší. Pokud vůbec.
 • Problémem je velké množství dezinformací. Trestný čin tak probíhá defacto veřejně, ale skutečnou pravdu zná jen pachatel a poškozený. Ostatní se mohou jen domnívat co je a není pravda. 
 • Celkově jde o poměrně komplexní záležitost a mnohé je o ni napsáno v ostatních příspěvcích.
 • V mém případě je zásadním problémem jedinec / či skupina jedinců, kteří se nějakým způsobem dostali k postupům, jak vytvářet dané zvuky.
 • Výsledkem tak je situace, kdy naprosto retardovaný jedinec má možnost obtěžovat někoho tak, že na něj může mluvit, na základě reakcí ví, že tu a tam lze něco slyšet, zároveň ví, že to vnímá pouze jeden člověk a nikdo v okolí. Zároveň má možnost snímat zvuk od toho, koho obtěžuje (telefon/počítač či jiná technika). A také dění na displeji / monitoru. 
 • Vidí, co poškozený dělá, otravuje jej, snaží se neustále vyvolávat nějaké konfliktní situace a ty poslouchat. 

Protože se tato situace odehrává již několik let, je zřejmé, že:

 • není zvykem, aby vše trvalo takto dlouho a nic zásadního se nestalo. Tím spíš aby o všem bylo psáno veřejně.
 • je takto posloucháno vícero lidí a dochází k vytěžování informací, občasnému “přepojování” = více poškozených mluví jakoby jedním hlasem. 
 • pachatel se baví tím, že poškození neví, kdo jsou ti další a jsou obtěžování i přehráváním fiktivních scén, kdy někdo hodlá ukončit svůj život a není mu jak pomoci (poškození, kteří toho ví příliš jsou samozřejmé odpojení = nelze je slyšet)
 • fanatická posedlost manipulováním lidí. Poškození ve snaze situaci řešit poskytují zaostalým pachatelům další informace / nápady co a jak řešit.
 • A to je dokonce zároveň jedna ze záminek pro obtěžování > výsměch, že buď poškozený nic řešit nebude a nechá se otravovat a nebo bude, byť nechtěně, poskytovat informace pachatelům. Zejména pokud příjde na něco zajímavého. 
 • Na téma vir či jiné techniky, které tuto umožňují je také sepsáno již několik příspěvků (prolinkovat)
 • Existuje přístup i k městským kamerám, kamerám v dopravních prostředcích.
 • Vše jakoby umožňuje jeden specifický postup (radiohacking, elektřina apod.,komunikace pomocí ultrazvuku)

Vzhledem k délce trvání jsou také dostatečně známé vzorce chování či typ osobnosti na straně pachatele. A proto říkám, že něco takového absolutně nemá být naživu. S ohledem na legislativu tedy alespoň mít možnost jakéhokoliv spojení s normální společností/veřejností. 

 • zjevně jde o naprosto fanatickou osobnost
 • trpí značnou méněceností / množstvím komplexů, které si kompenzuje právě pácháním tohoto druhu trestné činnosti
 • používá navíc taktiku vytváření různých entit (odlišeno hlasy), které používá jako snahu vytvořit dojem skupiny spolupachatelů, ale také jako ty, kteří pachatele jen prosí, mají z něj strach. Jindy zase jako známé poškozeného, k fiktivním diskuzím, k povyšování sebe sama apod. (rovněž zřejmé z jiných příspěvků)
 • je posedlá představou, že bude poslouchat jak se někdo trápí / má strach / je v problémech apod.
 • poškozeného neustále zahlcuje množstvím předpřipravených nahrávek/schématek. Všechny jsou však zcela primitivní, dětinské a stačí jedna reakce aby došlo k naprostému rozhození a vzteku u pachatele
 • pachatel si nejvíce dovoluje v momentech, kdy je jistě, že poškozený nebude reagovat (cesta MHD, práce v kanceláři, lidé okolo). Ale také v noci, kdy poškozený spí. Snaha o různé podsouvání či “nahrávání” deviantních proslovů, “akcí”, “podmínek”

Vzhledem k množství zmiňovaných schémat a znalosti zvukových postupů je zřejmé, že já rozhodně nejsem první, kdo se s tímto druhem obtěžování potýká. 

Podobnosti lze nalézt u gangstalkingu.

Mám značné množství podrobných poznámek včetně časů, specifických slov, které byly natolik odlišné od daného schématu / projevu pachatele, že upoutaly. Netřeba však veškeré tyto poznámky sepisovat na webu Zvlášť, kdy je zjevné, že pachatel mnohdy jakoby v tranzu říká naprosto neuvěřitelné nechutnosti a následně absolutně nelogické slovní spojení a těší se, jak bude vše popsáno veřejně. Což navíc povede k diskreditaci mé osoby, protože tomu nikdo neuvěří. 

#37

Vnucování rytmu.

Projevuje se např tak, že lze slyšet tupou entitu, která neustále mele nesmysly. Zpravidla se tak ten, kdo takového dementa slyší vyjadřuje právě k tomuto.

Avšak…

Je také možné, že cílem je, aby jeden poškozený nadával jakoby druhému. Vzájemně se neslyší, či je slyšen jen ten, který toho ví až příliš mnoho o této formě obtěžování. Samozřejmě je taky pravděpodobné, že je vše pouštěno s nějakým zpožděním, aby se zamezilo sdělování adresy apod.

Je však také otázkou, zda pak není jednodušší jen simulovat hlasy a vytvářet takové reakce svépomocí. Dle mého názoru se to děje, nicméně do hry také možná vstupuje schopnost mozku rozeznávat falešný hlas / projev.

Rozhodně by toto nemělo být důvodem pro nějaké omezování / podřizování retardovaných pitomcům, kteří vymýšlí kde co, aby nějak vyřešili svou neschopnost reagovat na jakýkoliv argument.

#36

Několik zvuků, které zvýrazňují ty, co mě obtěžují. Jde o to, že některé z oněch zvuků jsou podobné digitálnímu šumu, “komprimačnímu šumu”, prostě takové ty digitální odpady, které ale stejně poletují všude kolem. 

Nehledě na to, že většinou jsou tyto zvuky smíchané společně s dalšíma, tzn např s hudbou, nějakým hlubším atd.

Takřka vždy s nima souvisí naprosto hysterická snaha o nějaký výplach mozku takovýma blbostma, že dotyčný jedinec absolutně nemá mít možnost na kohokoliv jakkoliv mluvit. 

Přidávám rovněž zvuk, který slyším když si pustím nějaký tón (hraju např na klávesy). Je přimíchán do něj. Proto je samozřejmě možné, že mám nějaký vir a veskeré zvuky jsou spojený s nějakým rezonančním tónem (či se takto selektují ostatní poškození)

Zvuk

Šumy, ruchy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Takřka vždy je také v rámci těchto zvuku neustále vztekle opakováno, jak jsem idiot, proč to poslouchám, že už se to dávno řeší a nemám se o to starat (přes tři roky). 

Následuje duševně chorý jedinec, který se mě snaží zbavit pomocí neustále se opakujících schématek. Potom se hrozně diví, že jsem se ještě nezbláznil. A tak pořád dokola. Samozřejmě je v těchto zvucích vir, na tento web nikdo nesmí přijít protože je tady taky vir, vir je tam, tady a ještě tuhle. A když ne vír, tak to smaže obsah mp3 přehrávače na kterém si to případně pouštíte, že. Ahaaa….

(mimochodem – já za celou dobu o žádná data díky nějakému zvuku nepřišel. Pouze o čas a soustředěnost)

#35

Jáchym a data. I mobilní (gif).

Velikost tohoto gifu je 3.3 MB. Proto jsem řadu příspěvků s gify umazal. Zejména ty o velikosti 20MB. Nebo už mají všichni neomezená data? Musím se zorientovat :). 

#34

Víte co asi nikdy nepochopím? 

Proč se mě pořád vy – mentálně retardovaní šašci – pokoušíte otravovat? Vždyť moc dobře víte, že o všem veřejně píšu :).

 • Jistě, může zde být snaha vytvářet co nejabsurdnější situaci, abych vypadal jako šílenec
 • Je zde snaha provokovat, abych tyto příspěvky psal ve vzteku a tedy nelogicky
 • Ovšem i vám je už přece dostatečně zřejmé, že jsem ve všem natolik zorientován, že neexistuje způsob, jak se mě zbavit. A můžete si za to jen vy sami. 
 • A bohužel se to týká i těch prasat, kteří si hrajou s nějakýma debílkama a předpokládají, že v případě potřeby hodí všechno na ně (tu a tam něco přihrajou vydáváním se za ně – vždyť je to “TADY” běžné)
 • Co vůbec znamená to “TADY”? To už je na samostatný příspěvek a vy, jakožto nezaujatý čtenář, teprve potom pochopíte co je někdo schopný vytvářet na nesmysly.

Já mezitím vytvářím toto: https://www.lovecokamziku.cz/frekvence/ a pak třeba toto https://www.lovecokamziku.cz/wow-videt-zvuk/

A souběžně s tím jsem obtěžován nějakým mentálem, který mi v kanceláři do šumu pořád huláká “Já jsem tvůj vládce, rozumíš?” “Ty nemáš šanci, my jsme šílení” “Uvědom si, že tě ovládám”

Tak odpovím “Co to meleš demente?”

Reakce: “No, eeee” + řev “Do p.čeee už, chcipni Popelko. Chcípni ty z.rde”. “Kámo, p.čo, co budeme dělat? Co mu mám říkat?”

Pochopíte to? Ne, že? 

#33

Další situace, které si často všímám.

 • práce na počítači
 • příliš pěkná, jde to až moc rychle, mám zajímavé nápady, zesměšňuju pachatele = ten se snaží vše urputně ničit
 • při zadávání např názvů příspěvků, výběr kategorii pro příspěvky či jiné akce na podobném principu dochází k narušení výrazným zvukem (jakoby rychle se vlnící chorus / flanger) a nepříjemným hlasem + ubohým sdělením nějakého nesmyslu
 • je vážně tragické jaký fanatismus tento retardovaný hlupák předvádí za situace která s tím reálně souvisí

#32

Šumivé ticho

S každou novou informaci, kterou někde získám, slyším, objevím se vše stále více upřesňuje.

Tentokrát se mi povedlo poměrně rychle vypnout jeden z otravných hlasů. A to zcela a úplně. Je to poměrně citelná změna (minimálně tedy prvních pár vteřin). Najednou zmizí “něco tam vzadu”. A je ticho.

Následuje sice standardní snaha pachatele zkoušet zvuky jiné = jiné hlasy, ale to nic nemění na faktu, že:

 • další okamžité, citelné potvrzení uměle vytvořené situace
 • teoreticky půjde vše řešit šumem a např comb filtrem

Přidávám na ukázku nastavení, které pomohlo. Je třeba nastavit sotva slyšitelnou hlasitost. Navíc po krátké chvilce jej budete zcela ignorovat. Ideální řešení. Jenže, pokud vás nikdo neobtěžuje, nemáte ani důvod hledat nějaké řešení. A co když vaše podvědomí trpí protože ony zvuky/hlasy vnímá? Jen vy je neslyšíte vědomě. A teď kdo je kdo? Kdo jste vy a kdo je podvědomí? 

#31

Představte si situaci jako je ta, o které zde píšu. Neřešme nyní zda, co a jak z toho je možné. Ostatně, pro každou situaci mám vždy i vysvětlení.

Jste normální, slušný člověk. Tak jako já. Najednou se stanete cílem specifického obtěžování. Dá práci už jen najít důvod. Tím víc je však celá situace bizarní a neuvěřitelná.

Tím největším problémem pro vás v podstatě není samotné obtěžování. Je to spíše vztek nad zbabělostí a zaostalostí pachatele zneužívajícího anonymitu. Dále takřka jistota, že nejste jediní, komu se něco takového děje. Navíc se vám daří spojovat informace a výsledkem  je něco, co považujete za nutné nějak předal dál – více lidem, protože jste možná jedni z mála, kteří disponují takovým souborem informací a zároveň nemají potřebu jej nějak zneužívat. 

Kromě pachatele, který je sám o sobě problémový asi jako psí výkal, do kterého jste šlápli a kterého se zbavíte během pár okamžiku je zde však ještě jeden protivník. Mnohem problémovější > společnost / lidé okolo vás.

Zde samozřejmě dost záleží na štěstí, lidech okolo vás apod. Zkusme ale uvažovat v rovině, že si pachatel vybírá, či setrvává jen u vhodných obětí / cílů. Primárně si vybírá takové, u kterých se předpokládá, že nebudou kontaktovat policii (okolnosti, ostych apod.) či se nachází ve vhodném prostředí. 

Čin samotný je dosti specifický, je problém jej nějak rozumně popsat, do toho se zdá, že je vše pácháno jedinci, kteří se ke všem postupům dostali nějak náhodně a vůbec se o nich neví. Zkrátka v tomto bodě začíná narůstat počet “ALE” “PROTOŽE ” “JENŽE”. 

Má zkušenost s lidma v tomto je prozatím negativní. Ovšem rozhodně neházím flintu do žita. Pokud se mi povede tento web dokončit tak, že budu mít jistotu správně předané informace, začnu plnit následující cíle.