Frekvence / Problém / Zápisky 12072021

  • Děje se dlouhodobě
  • Dožadování se detailních informací jak co funguje (ze strany pachatele)
  • Stejně tak ovšem podobná situace, avšak zejména ideálně online sepisování problémových situací tak jak probíhají, případně dodatečně. To má určitý logický základ (např. přesné odchytávání problémových zvuků, možnost na sebe upozornit), avšak zároveň je problémové ve spojení s předchozím bodem
  • Stejně tak je zde velký problém zejména v počátcích, kdy je informací neuvěřitelné množství, nejsou setříděny a hrozí, že poškozeného spíše diskreditují (zde také velká snaha o naprosto nesouvisející témata = klasické příznaky schizofrenie)
  • Mnoho různých variant > založení zaheslované stránky, daný subjekt si je dohledá i když budou skryté
  • Na jednu stranu by to dávalo smysl, na stranu druhou se stejně tak může dít 1. nechtěné, zbytečné sdělování informací někomu, komu není vůbec třeba, o to hůř pachatelům 2. může nastat situace, že heslo zná jen pachatel, který mimo jiné narušuje soukromí poškozeného > zde mnoho variant a různých vysvětlovacích pokusů („my přece nejsme tak blbí“„my si to heslo najdeme protože celý systém známe“„dej tam některé z klíčových slov co se opakují“). Celkově z důvodu až příliš velkého tlaku spíše podezřelé.
  • Samozřejmě však nastává situace, kdy si poškozený dělá soukromé poznámky a hrozí jejich zneužívání. Není jak řešit (jedině ručním psaním – zdlouhavé a nikdo jiný si jich nikdy nevšimne. A poškozený samozřejmě potřebuje především upozornit na problém – tedy snaha pachatele vše skrývat) > zde scénář „záměrná ztráta takových poznámek s cílem upozornit na problém“ + nerozvážnost a nalezení takových poznámek nevhodnou entitou
  • Nutnost mnohé vysvětlovat, obkecávat. A to proto, že kdyby se informace přeci jen dostaly jinam, než jen k pachatelům – chybí mnohdy kontext. Stejně tak snaha blokovat pachatele, který se snaží neustále tupě komentovat a provokovat u každého slova, které má i jiný význam (mnohdy samozřejmě dětinské, ale i to patří k celému problému – zejména způsobuje nepozornost)

Poznámka: Výše uvedený text je psán s cílem co nejpodrobněji popsat situaci, která obsahuje velké množství různých souvislostí, podmínek atd. Není tedy kladen důraz na slohové pojetí. A opět problém > pokud poškozený píše jen takto, může být vnímán jinak, než je skutečně pravdou. V podstatě nejde o nic zásadního, avšak i toto je opět podnět pro řadu scénářů. Ale i zajímavou úvahu.

#nahravampluginyprosablonu #mamprostor