#13

Často jsou rovněž zmiňování olašští romové. Vzhledem ke specifickému projevu této menšiny se nabízí otázka – proč je řada jedinců tak fascinována možností mít příjemný, normální projev?

Je možné, že jde o podobnou situaci jako v předešlém příspěvku. Tedy vícero lidí mluví skrze jeden hlas.