#-3

Klíčové prvky

  • schizofrenie – co když řada případů nemá absolutně nic společného s nějakou psychickou poruchou?
  • psychologie / odborná pomoc – jak to, že vůbec nepracuje s informacemi tohoto typu?
  • obtěžování / psychické týrání – probíhá natolik specifickým způsobem, že se dopoposud nepovedlo kompletně zmapovat co vše s tímto souvisí. S tímto problémem je spojena řada případů, které skončily sebevraždou, úrazem, nehodou díky nepozornosti, špatným rozhodnutím
  • narušování soukromí / sběř a zneužívání citlivých informací – spojeno zejména s počítači a telefony

#-1

Minimálně v Ostravě dochází k hromadnému obtěžování lidí specifickou metodou. Jsou zneužity praktiky jako: obtěžování zvukem, sugesce, podprahová informace. Souběžně s tím probíhá narušování soukromí, zneužívání citlivých informací apod. 

Většina z takto poškozených si to bohužel ani neuvědomuje.