Případ století

Myšlení znamená v širším slova smyslu souhrn všech vědomých mentálních (psychických) činností, v užším slova smyslu jejich nejsložitější a patrně jen člověku vlastní část, která je schopna abstrakce a reflexe.
Že něco neslyšíme, neznáme, nechápeme, nevíme o tom NEZNAMENÁ že to neexistuje!

Úvodem


In shaddow

The human future: A case for optimism
A. Einstein kdysi řekl - "Nevím čím se bude bojovat ve 3. světové válce, ale ve 4. to budou klacky a kameny." Můj pohled: Ve 3. světové rozumem a boj už začal. Lidé zapomněli přemýšlet v souvislostech!
Isaac Newton předpověděl konec světa v roce 2060. Není přesně uvedeno jakým způsobem. Faktem je, že technologicky se posouváme stále kupředu, ale jako lidé upadáme. Máme tedy cca 40 let na to, abychom s tím něco my, lidé moudří, udělali! I proto o všem píšu zcela otevřeně = tak, jak se skutečně děje. 

Základní informace

Podrobně

Ostatní

K zamyšlení