Gangstalking v bodech

Základní přehled informací. V dalších částech jsou jednotlivé body popsány podrobněji.

Trestný čin, který "neexistuje"

 • Lze vytvářet "melodickou" řeč, kterou se člověk naučí podobně jako píseň. Při přemýšlení si může v hlavě "zazpívat" skladbu, kterou se naučil (aniž by si to uvědomoval) jakožto myšlenku / úvahu / nápad / argument. (viz rezonanční tóny níže)
 • Zvuk lze nastavit tak, že jej neslyšíte, ale váš mozek ano. Je tedy možno na někoho mluvit aniž by si to uvědomoval. Mozek “posluchače” navíc vnímá veškeré prvky jako barva hlasu, emoce atd. Za určitých okolností lze takto ovlivňovat rozhodování / myšlenky / nálady. A to dokonce víc, než byste asi čekali. (viz falešný vnitřní hlas a dialog níže)

Co to je gangstalking a nejčastější dezinformace

Obecná, klasická definice

 • Organizované pronásledování: Skupina jedinců systematicky provádí akce proti cílené osobě.
 • Psychologický nátlak: Zahrnuje metody určené k vyvolání strachu, úzkosti nebo dezorientace u oběti.
 • Sociální a fyzický nátlak: Zasahuje do osobního a profesionálního života oběti, včetně fyzického obtěžování nebo vandalizmu.
 • Sledování a špehování: Neustálé monitorování a zaznamenávání aktivit oběti.
 • Šíření dezinformací: Rozšiřování falešných informací o oběti s cílem poškodit její reputaci a izolovat ji od společnosti.
 • Různorodé metody nátlaku: Zahrnují sledování, fyzické pronásledování, verbální obtěžování, šíření pomluv, vandalizmus, elektronické obtěžování, a použití právního systému k obtěžování (např. neoprávněné soudní žaloby).
 • Psychologická válka: Cílem je psychologické ovlivnění oběti, vyvolání pocitu beznaděje, strachu, izolace a paranoie.
 • Využití technologií: Sledování pomocí elektronických zařízení, sociálních médií, a jiných forem digitálního sledování pro monitorování a manipulaci s obětí.
 • Osoby, které se považují za oběti tohoto fenoménu, často popisují vysoce sofistikované a komplexní metody pronásledování a v některých případech spekulují o zapojení vládních agentur, korporací, organizovaného zločinu nebo jiných sítí.

Komentář

Termíny jako zapojení vládních agentur apod. jsou záměrně a dlouhodobě vytvářené desinformace. Jejich cílem je, aby téma působilo nevěrohodně. Zejména pak ve spojitosti s posloucháním (monitorování) obětí skrze mobilní telefony, počítače apod. To se totiž skutečně děje a jde o jeden ze stěžejních prvků, který útočníci využívají během obtěžování. Šmírovat cizí telefon je mnohem jednodušší, než by se mohlo zdát.

Stručně řečeno. Gangstalking je:

 • Cílené obtěžování na dálku
 • Zneuživání rádiostanic (vysílaček), hacking, radiohacking
 • Zvrhlá zábava deviantních pomatenců a jiné lidské žumpy
 • I když píšu obtěžování cílené, ovlivňuje tento problém takřka každého člověka.
 • Vše se totiž děje již dlouhé desítky let a řada problému dnešní doby pramení právě zde.

Gangstalking je pouze jiná varianta obecně znamých jevů

Konkrétně:

 • Fenomén slyšení hlasů
 • Fenomén elektronického hlasu (EVP)
 • Hlasy duchů
 • Astrální bytosti na vyšších frekvencích
 • Bůh
 • Pozitivní / negativní energie
 • Duševní porucha / Schizofrenie / Paranoia / Stihomam
 • a mnoho dalších...

Paradox

 • Média, duchové, astrální bytosti: Případy jako schopnost komunikovat s duší zemřelého člověka / přítomnost duchů či schopnost je vnímat / slyšení astrálních bytostí na vyšších frekvencích apod. jsou vnímány jako něco normálního, přirozeného či dokonce zajímavého / mystického.
 • Stejná situace, ale: Člověk slyší / vnímá něco, co jeho okolí nikoliv a tuto situaci vnímá jako problém / obtěžování. Často považováno za duševní poruchu, nemožné, nereálné, nesmysl.

Nejčastější projevy

Fyzické

 • Pískání v uších
 • Zraková stimulace
 • Blikání, mihotání zraku
 • Krátkodobé zalehnutí v uších či uchu.
 • Citelné vibrace v chodidlech.
 • Extrémně živé sny
 • Neklidný spánek, bezdůvodné probouzení.
 • Zhoršené soustředění

Technické

 • Samovolné zadávání hlasových příkazů při práci s hlasovým asistentem.
 • Zvláštní chování počítače či mobilního telefonu.
 • Vibrace notebooku nebo mobilního telefonu zapojeného do elektrické sítě.

Psychologické / Zvukové

 • Jakoby přesně načasované události nebo náhody.
 • Dojem organizovaného pronásledování
 • Slyšení hlasů, různých zvláštních zvuků či rytmického cvakání, které slyší pouze oběť.
 • Oběť často slyší své jméno někde v okolí nebo má pocit, že se o ni lidé baví.

Řešení problému a komplikace s tímto spojené

Základní komplikace

 • Tento problém obecně těží zejména z faktu, že je považován za “neexistující” či “nemožný”.
 • Zdá se, jakoby tento typ obtěžování vznikl teprve před několika málo lety. Ve skutečnosti existuje již desítky let. Útočníci proto mají velký informační náskok před obětí
 • Člověk, který se s tímto problémem osobně nesetká zpravidla nevěří, že se něco takového může dít.
 • Složitě se dokazuje. Oběť se mnohdy nachází v podstatě v bezvýchodné situaci.
 • Má se zdát, že tento problém nelze nijak řešit.
 • Záměrné kopírování stereotypních představ o duševních poruchách, schizofrenii apod.
 • Velké množství dezinformací
 • Problém nelze jednoduše popsat.

Cílené obtěžování lidí, kteří tento problém řeší veřejně

 • Cílem je aby publikované články / příspěvky / informace působily: Zmateně, složitě, komplikovaně. nesrozumitelně, nečitelně. Celkově tedy: Nedůvěryhodně
 • Díky tomu mají být tito vnímání(a společně s tím celé toto téma) jako : Blázni, pomatenci, negativní.

Nejčastější způsoby řešení

 • Pátrání po informacích na internetu.
 • Diskuzní fóra.
 • Svěření se s problémem přátelům nebo rodině. Zpravidla dochází k přehlížení či neuvědomování si závažnosti situace.
 • Vyhledání odborné pomoci.
 • Oznámení na policii.

Žádný z výše uvedených bodu s velkou pravděpodobností nepovede k úspěšnému řešení.

Důvodem je fakt, že chybí podrobné a reálné informace a všech aspektech tohoto způsobu obtěžování. Útočníci to ví a mnohdy tyto situace zneužívají jako zdroj různých provokací.

Použité techniky, metody, postupy

Základní

 • Sociální inženýrství
 • Scénáře, schémata
 • Entity, role
 • Předpřipravené zvukové nahrávky

Psychologie, manipulace

 • Podprahové rytmy
 • Podmíněné reflexy
 • Operantní podmiňování
 • Rozhodovací paralýza
 • Podprahové zvuky a podněty
 • Mikroemoce
 • Ovlivňování rozhodování
 • Iluze telepatie
 • Iluze čtení myšlenek
 • Podsouvání slov, názvů, hesel
 • Vyvolávání a ovlivňování myšlenek

Akustika

 • Rezonance, rezonanční tóny
 • Rezonanční frekvence
 • Vysokofrekvenční zvuky
 • Interference
 • Stojaté vlnění
 • Ovlivňování zvuků prostředí
 • Tóny prostředí
 • Mikroskopické časové zpoždění
 • Barva zvuku
 • Psychoakustika
 • Hypersonický efekt
 • Rezonance vzduchového sloupce

Řeč, hlas, sluch

 • Zvuk lidského hlasu
 • Emoce obsažené v lidském hlase
 • Falešný vnitřní hlas / dialog
 • Elektronické hlasy
 • Tvar lidského ucha (jedinečný podobně jako otisk)
 • Každý slyší trochu jinak
 • Kvalita sluchu
 • Hudební sluch
 • Intonační vzorce
 • Psycholingvistika
 • Semantika
 • Větné skladby

Technické, ostatní

 • Hacking, viry, spyware
 • Radiohacking
 • Elektromagnetická rezonance
 • Freyův efekt

Dlouhodobé sbírání podrobných informací o oběti.

Osobní

 • Vzorce chování
 • Časový rozvrh dne
 • Pravidelné aktivity
 • Dlouhodobější plány
 • Záliby, koníčky
 • Citové vazby
 • Sexuální preference
 • Oblíbené zvuky, hudba, filmy
 • Oblíbené aktivity
 • Vnímání autorit
 • Kontakty, vazby

Projev

 • Vyjadřování
 • Často používané slovní obraty
 • Barva hlasu
 • Řeč těla

Zdroje negativních myšlenek

 • Nepříjemné prožitky
 • Psychické bloky
 • Životní omyly / chyby
 • Problémy (osobní, partnerské, finanční)

Prostředí v kterém se oběť pohybuje.

 • Časy obvyklých tras (cesta do obchodu, cesta do práce, MHD, jízda výtahem)
 • Výrazné prvky v okolí
 • Výrazní obyvatelé (hluk, vzhled, agresivita)
 • Pachatelé mají přehled o okolních bytech / nájemnících. Někdy záměrně používají fráze / hlasy, někoho v okolí (soused apod.).

Entity: Základní informace

Obecně

 • Reprezentuje specifickou osobu
 • Každá je charakterizována unikátním hlasem a definována skrze různé atributy, jako jsou styl komunikace, behaviorální vzorce či intelektuální schopnosti.
 • Některé entity představují samotné útočníky, zatímco jiné jsou fiktivní postavy.
 • Řada entit vzniká opakováním obětí.

Jak se vytváří a čím je definována

 • Konkrétní hlas
 • Způsob vyjadřování
 • Určitý počet předpřipravených nahrávek / samplů ú frází
 • Specifická intonace
 • Používání určitých slovních spojení
 • Dlouhodobé doplňování drobných informací
 • Vzorce chování
 • Souvislost s konkrétním místem

Základní rozdělení entit:

 • Pozitivní
 • Spolupracující
 • Autorita
 • Jiná oběť
 • Náhodní svědci
 • Fiktivní postavy
 • Negativní
 • Útočníci
 • Otravné, nepříjemné
 • Mentálně retardovaní jedinci

Cíle, použití

 • Manipulace s obětí
 • Ovlivňování emocí
 • Ovlivňování rozhodování
 • Vytěžování informací
 • Provokace
 • Vyvolávání agrese
 • Zábava, vydávání se za fiktivní postavu

Scénáře, schémata: Základní body

Základní scénáře

Oběť

 • Získávání podrobných informací o oběti a prostředí ve kterém se pohybuje.
 • Vytváření negativních asociací s obětí.
 • Oběť má působit nedůvěryhodně
 • Snaha navést oběť do diskreditující situace

Manipulace

 • Vytváření asociací, podmíněných reflexů spojených s určitým rezonančním tónem.
 • Vytváření entit okolo míst, kde se oběť pravidelně zdržuje (domov, práce).

Řešení problému a zveřejňování informací

 • Zabránit zveřejňování podrobných a reálných informací o tomto tématu.
 • Snaha ovlivňovat informace spojené s tímto tématem
 • Mít kontrolu nad obsahem a formou

Nejčastější konkrétní scénáře

 • Vyvolávání závislostí (alkoholismus, návykové látky)
 • Vyvolávání negativních emocí
 • Snaha vytvořit negativní asociace s jakoukoliv činnosti a jejich znepříjemňování
 • Oddalování povinností
 • Sebevražedné myšlenky
 • Tragédie, nehoda způsobená nepozorností, impulsivním jednáním
 • Narušování partnerských vztahu – vytváření nedůvěry, podezřívání
 • Psaní komentářů, příspěvků – jejich ovlivňování, podsouvání obsahu, ovlivňování mikroemocí
 • Navádění obětí do diskreditujících situací
 • Vytváření chyb, omylů, nepřesností
 • Podněcování agrese, vyvolání konfliktu
 • Navádění k trestné činnosti: často v kontextu obětí (má přijít o majetek, notebook, mobilní telefon, hesla, osobní informace, nepříjemný pocit, obavy)
 • Snahy vyvolat hromadnou tragédii

Obtěžování zvukem

Jednotlivé vrstvy

 • Vodící linka
 • Vysokofrekvenční zvuky
 • Rytmické zvuky
 • Harmonické impulsy
 • Mikroemoce
 • Elektronické hlasy
 • Citoslovce, intonace, fonémy, mumlání
 • Hudební a melodické smyčky
 • Rezoanční tóny

Použítí

 • Ovlivňování zvuků prostředí
 • Vytváření hlasů a jiných akustických jevů
 • Pozměňování slyšených slov (člověk slyší jiná slova, než někdo v okolí řekl)
 • Vytváření zvuků (hlasů), které jakoby přicházely například od sousedů
 • Podsouvání myšlenek
 • Podsouvání názvů, hesel
 • Ovlivňování rozhodování
 • Ovlivňování emocí
 • Rozptylování

Používáné postupy

 • Hlas, který se neustále mění (pohlaví, barva, věk)
 • Informace, která je řečena souběžně pomocí několika vrstev (slyšitelná, podprahová)