Zvuk #1

  • Ukázky zvuků, pomocí kterých dochází k rezonanci a vytváření slyšitelných zvuků
  • Je nutno brát v potaz, že jde o určitý zvukový vzorec, který za normálních okolností není slyšet, či jej vnímá jen málokdo. 
  • Taková ukázka by byla k ničemu, proto je zvuk upraven, zvýrazněn, daný jev je více přiznán.
  • Zvuk se mění dle prostoru (odrazy, interference, stojaté vlnění)
  • Jde v podstatě o obyčejný šum a zpětný odraz (tedy to, co se děje všude, v každém prostoru)
  • Jakýkoliv ruch / šum vytváří tento jev. Ventilátor, klimatizace, topení, šum větru. Mnohdy jde samozřejmě a hlasitosti a frekvence, které člověk vědomě neregistruje.  (zvlášť v interiéru, tedy malém prostoru)
  • Chcete-li se přesvědčit, postavte se naproti stěny a pomalu se přibližujte. Až do chvíle, než přitisknete ucho na stěnu. Všímejte si, jak se postupně zesilují vysoké frekvence a s každou změnou polohy se mění i šum, který vnímáte.