Zveřejněný seznam zvuku pachatele rozhazuje. Skoro každý den zapomene, že tento web existuje. Když je připomenut, začne pachatel zmatkovat..