Skip links

Zpočátku snaha rychle měnit nálady (pomocí scénářů) – vybudovat apatii, neuvědomování si problémů?