Základní scénáře

#1 / Zmatečné situace

 • Souvislost se specifickým zvukovým postupem
 • Snaha neustále vytvářet iluze situací, kde dochází ke zmatkům
 • To, co říká oběť slyší někdo, koho neslyší oběť
 • Pachatel neustále provokuje, když se oběť ohradí – najednou reaguje jakoby nějaká pozitivní entita (někdo, kdo byl zmíněn o něco dřív)
 • Oběť má mít nepříjemný pocit, že uráží někoho slušného

#2 / Provokace

 • Soustavná, nechutná provokace
 • Děje se pomocí zvuku, který vnímá jen oběť
 • Neustálé urážení, ponižování, zesměšňování
 • Velmi intenzivní také v noci, když oběť spí – narušování spánku, snaha ovlivňovat sny

#3 / Vyvolávání agrese

 • Snaha vymýšlet situace tak, aby oběť co nejvíce štvaly
 • Tzn. má jít o nějaký omyl, dochází k nějaké chybě, oběť nemá jak ovlivnit průběh

#4 / Zašlapávání kreativity a zajímavých nápadů

 • Fanatická snaha jakkoliv zabránit situaci, že oběť vymyslí / příjde na něco zajímavého
 • Soustavné obtěžování, narušování čehokoliv pozitivního
 • Narušování kreativního přemýšlení
 • Jakýkoliv nápad je označen za pouhý výsledek nápovídání či kopírování

#5 / Narušování práce

 • Narušování veškeré činnosti na počítačí
 • Zejména práci či řešení tohoto problému
 • Urputné, nesmyslné narušování soustředění
 • Snaha neustále mást (zejména pomocí pozitivních entit)
 • Oběť se tedy nemůže soustředit a výsledek neodpovídá původní představě
 • Pachatelé se tímto poté baví pomocí fiktivních scén, kdy se má v nějaké skupině řešit, jak oběť nic neumí, není schopna na nic přijít

#6 / Provokace o které se nikdo nedozví

 • Nechutné provokování a urážení
 • Mnohdy záměrné zesměšňování tragických událostí a tvrzení, že za to můžou právě pachatelé
 • Předpoklad, že se oběť bude ostýchat o tomto veřejně mluvit / psát
 • Pokud se tak děje – dochází k intenzivnímu narušování soustředění
 • Je také narušováno psaní textu – zejména pomocí neustálého pouštění různých nesouvisejících slov
 • Pokud přeci jen dojde ke zveřejnění nějakého textu – následují opět fiktivní scény, kdy si někdo čte zveřejněné příspěvky a řeší, že se oběť pomátla, či proč píše tak nechutné a negativní texty
 • Zpravidla se jedná o někoho z přátel či rodiny (napodobování hlasů)

#7 / Tragédi

 • Celé obtěžování je založeno na specifických akustických postupech a narušování soukromí
 • Pachatelé si tak neustále dokazují svou převahu
 • Přitom je po celou dobu zjevné, že jde o retardované primitivy, kteří se dostali k souboru specifických informací či jim tyto postupy někdo ukázal
 • Neustále jde tedy jen o zneužívání faktu, že oběť nezná a mnohdy ani nemá potřebu znát konkrétní postupy, jak vytvářet obdobné zvuky
 • Pro pachatelé to je neustále záminkou pro zesměšňování a tvrzení, že jsou něco víc

#8 / Bagatelizace

 • Jsou-li pachatelé zatlačení do kouta – snaží se najednou vše bagatelizovat
 • Vše je podáváno jen jako hra
 • Pomoc s řešením tohoto případu apod.

#9 / Snaha narušit práci

 • Urážení výsledků práce
 • Během tvorby pořád dokola vykřikováno “To už máš dobré”, “Nech to tak”, “Proč to pořád mění”

#10 / Nemá smysl cokoliv řešit

 • Nemá smysl cokoliv řešit, protože:
  • Pachatel je nemocný / starý a brzy zemře
  • Jde o nezletilé, kterým nehrozí žádný trest
  • Nikdo neuvěří, že se to děje, protože závadné zvuky slyší jen oběť
  • Různé výhružky typu: mafie, zapálení chaty, fyzický útok
 • Pachatelé mají čím dál větší strach z informací, které jsou zveřejňovány

#11 / My ti pomáháme

 • Naprosto fanatická snaha neustále vnucovat nějakou pomoc
 • Reálně má zcela opačný efekt
 • Pokud probíhá, tak zcela jiným způsobem
 • Mnohdy je taky zjevné, že jsou opakovány např, informace od jiné oběti jen proto, aby pachatelé působili jako někdo, kdo se snaží pomoci
 • Neustále řešení, že oběť dostatečně nezmiňuje pomoc, které se ji dostává
 • Je nepřípustné, aby vše působilo jako situace, kdy oběť vše vyřešila svépomocí

#12 / Oběťi je vše diktováno, nic neřeší sama

 • Pravidelné opakování “Oni mu to diktují”
 • A tedy snaha narušovat sebevědomí
 • Celkově mnoho narážek a “zaručených informací”, z kterých má být zřejmé, že oběť vše jen opisuje
 • Ze strany pachatelů jde však vždy jen o divadlo a dopředu jsou říkány pouze ty informace, které oběť hodlá publikovat a má je třeba poznačeny bokem
 • Mnohdy také dochází k pouhému opakování toho, co poškozený právě dělá
 • Nezřídka je dokonce poškozený sveden z původního záměru a následně na něj znovu naveden, ale pachatelé se snaží vše znechutit divadlem jak poškozený postupuje přesně podle jejich rad

#13 / Zamezit řešení

 • Oběti je vnucováno, že pokud bude cokoliv řešit ve spojitosti se zvuky, či na základě toho, co slyší – dělá velkou chybu, protože tím potvrzuje pachatelům co a jak funguje
 • Ve spojitosti s tímto jsou mnohdy pachatelé vyobrazeni jako ti, kteří se teprve nedávno dostali k těmto informacím a prozatím neví co a jak
 • Toto sdělováno pomocí pozitivní entity (např vyšetřovatel, starý radista, voják ve výslužbě atd.)
 • Soustavně je oběti připomínáno, že pachatelé mají přehled o všem co oběť dělá na počítači či telefonu
 • A tedy jakýkoliv pokrok, či vyřešení nějakého akustického problému = spuštění některé z mnoha otravných scén:
  • “Já už to mám”
  • Debílek, který oběti krade vše, co vyřeší
  • Sám není schopný přijít na nic
  • Avšak debílek z toho má finanční prospěch či je vychvalován do nebes (jak je neuvěřitelné, že jej napadají tak zajímavé myšlenky, které výrazně pomáhají s řešením případu – a jde o opakování toho, co vyřešila sama oběť)
  • O oběti, která reálně něco řeší, samozřejmě nikdo neví (jen debílek, který to tají)

#14 / Vše se už řeší, oběť nemá ztrácet čas řešením tohoto problému

 • Často spojeno se scénářem “Napovídání” / “Opisování”
 • Snaha oběť přesvědčit, že se do řešení vložil někdo, kdo je pro takovou situaci mnohem vhodnější než oběť, která je v rámci tohoto scénáře vyobrazena jako v podstatě pachatel, který veškeré informace ukradl / opsal a chce se takto jen zviditelnit
 • Rovněž web mají propracovanější atd.

#15 / Přemýšlení = oběť prý neví jak dál

 • Časté narušování soustředění právě tímto způsobem
 • Pokud oběť přemýšlí a tedy např přestane psát, či řeší problém pouhým pohledem, dochází ke spuštění neustálého provokování “Dívejte jak teď neví”, “Najednou mu to přestali diktovat”, “Vidíte? Já říkal, že to jen opisuje”

#16 / Naprosto nesmyslné scénáře

 • U řady scénářů je naprosto zřetelný předpoklad, že oběť má např. strach z policie, či určitých lidí
 • Ve spojení s mou osobou jsou všechny takové scénáře naprosté nesmysly a buď dochází ke snaze pouštět nahrávky, které má některý z pachatelů připravené tak, jak je u něj zvykem či k dedukcím na základě naprosto mylných / nesmyslných informací

#17 / Přestaň už to řešit a věnuj se práci

 • Často podprahově spojeno s někým, kdo vůbec netuší co se děje a nechápe, proč se tím poškozený stále zatěžuje
 • Samozřejmě následuje obtěžování, aby poškozený neměl klid na práci
 • Doprovodné komentáře “Vždyť to není tak hrozné”, “To se dá v pohodě ignorovat”, “Kdybys trochu přemýšlel, tak si to vypneš” + “No ona je to pravda” > zde podprahově spojeno s radisty pokročilého věku, kterým vůbec nedochází souvislosti s mobilním telefonem, počítačem či jiným projevem na základě vnímání odlišných frekvencí a tedy celou situaci vnímají jako nějakou hru a oběť jako neschopného hlupáka, který neumí přemýšlet