Zahraniční vlnění, málo informací, jazyková bariéra, romština a určování času + složitější numerika, ostrava + vnitroskupinová jazyk. Je možné, že v ČR vše takto slyším a zároveň chápu! jen já.