Záchytné entity

Tímto jsou myšlena místa, odkud pochází zvuky jednotlivých “aktérů”. Kdybych je zakreslil do mapky, ne náhodou si všimnete takřka dokonalých kružnic , v jejichž středu jsou “náhodou” místa, kde se zdržuji pravidelně (např. práce, bydliště atd.). Z těchto kružnic vedou poté různé linky = cesta na tramvaj, trasa venčení psa. Vždy je někde někdo, kdo se dívá “jak vypadám”, kdo má čas komentovat kolemjdoucí “je nějaký divný”, ale i “to je ten co to řeší”, “mu zemřel bratranec” a podobně.

Bizarní je také použití takových entit. Zpravidla je vše spojeno s mentálně zaostalým jedincem, který zjevně není schopný rozlišovat logické spojitosti a je schopen během jedné hodiny vytvářet souseda, který chce vyhodit do povětří dům a následné hodného staříka, který se snaží pomáhat (dodatečně pro jistotu jde o souseda z vedlejšího bytu).

Podle mě musí normálního člověka nasrat už jen když něco takového čte.

Nejspíš vás napadá, že přece nemůže nikdo non-stop mluvit. Tak v prvé řadě – ti, o kterých mluvím jsou naprosto bizarní zvířata. Za další je zde např tato metoda a za třetí gangstalking > gang = skupina. Hodně jinej.