Vysokofrekvenční vibrace a vliv na oheň nebo pískání.