Vysokofrekvenční šum, looper, opakování slov, retardovaný blázen snímaný pachatelem