Skip links

Veřejná zpráva

vše na https://frekvence.wordpress.com

[row] [col span__sm=“12″]

Základní informace

Dobrý den. Již několik let se potýkám s poněkud zvláštní situací. Na základě různých indicií se domnívám, že by se mohlo jednat o problém většího rozsahu, o kterém se vůbec neví.

Samozřejmě je také možné, že se pletu a stal jsem se pouze obětí trestného činu (obtěžování, narušování soukromí, vyhrožování apod.). Přesněji řečeno, cílem jsem pouze já.

Každopádně považuji za rozumné pokusit se vysvětlit oč jde. Možná se tak spojí vícero informací a někomu / něčemu to pomůže (nyní nebo v budoucnu).

Celý problém má několik hlavních částí.

 1. Přístup k soukromým / citlivým informacím – a to zejména z mobilních telefonů a počítačů 
 2. Obtěžování pomocí specifických zvuků
 3. Soubor specifických informací, které se zaměřují na různé doposud spíše utajované psychologické metody, zvuk a vliv na psychiku (psychoakustika) apod. Došlo k problému a výsledkem je, že se tyto informace dostaly do těch nejnevhodnějších rukou  (deviantní jedinci a dokonalý nástroj k obtěžování). Co se mohlo stát:
  1. Vloupání do bytu / krádež, nález počítače / dědictví / omyl / nechtěné vyzrazení / finanční prospěch či nabourání do počítače/systému viz bod 
  2. náhoda – např. získání staré radiostanice a zjištění, že určité frekvence mají specifické vlastnosti (viz. článek hypersonický efekt)
 4. Nutno také zmínit, že lze dlouhodobě vnímat i zcela odlišné pojetí těchto metod. Z podstaty věci jde však o obecnější pojetí (není cíleno na konkrétního jedince), není narušováno soukromí (a z toho plynoucí nevýhoda v rámci tohoto problému). Z mého pohledu je zde také spojitost ve smyslu vykrádání různých schémat / jejich přemlouvání / zneužívání rytmických vzorců (podrobněji níže)

Zajímavost: Člověk vědomě vnímá jen asi 1/1000 toho, co mozek skutečně zpracovává. A tato informace mě přivedla na myšlenku, že jen někteří lidé jsou schopni tento jev / zvuky vnímat vědomě (např díky specifické vlastnosti). Mnohem častější je nevědomé vnímání (podprahová informace). To by ostatně vysvětlovalo fanatické snahy určitých, výše zmíněných jedinců, zkoušet všelijaké manipulační techniky (např. pouštění zvukových nahrávek / smyček – „teď běž na cigaretu / teď běž na cigaretu“ nebo vybrané vulgární slova a naprostá hysterie, když takové slovo někdo v okolí použije)

Celková situace je dostli komplikovaná (z velké části záměrně) 

Obtěžování zvukem

 • pravděpodobně je využíván zejména VF zvuk
 • já si vše vysvětluji jako spojení VF složky a klasických zvuků (zejména tedy okolní ruch – město, zvuk větráčku, šum větru, hlasy okolo hovořících osob). Pomocí různě modulovaných VF šumů, na které jsou aplikované různé efekty jako např Phaser, Flanger, Chorus lze vytvořit právě onu zmíáněnou VF složku, která sama o sobě zpravidla není slyšitelná ale ve spojení s jiným zvukem (hudba, hovor, vítr, projíždějící auto) způsobí efekt mluvení. I mě se povedlo vytvořit tyto zvuky a změnit tak zřetelně řečené A např na E či při správném načasování změnit slova v nějaké nahrávce. Zde bych rád upozornil na fakt, že tyto experimenty byly reakcí na dřívější snahy narušovat sebevědomí (a později vyvolávat agresi či paranodní stavy – neúspěšně avšak znělo skutečně věrohodně) právě záměrných pouštěním těchto VF šumů + bavící se lidé v okolí (živím se jako fotograf, proto jsou tyto situace standard). Nicméně jistě se shodneme na tom, že situací, kdy došlo ke konfliktu, protože byl někdo přesvědčen, že opodál stojící lidé řeší právě daného jedince, se stává mnoho. A já mohu dokázat, že toto lze vyvolat zcela záměrně.
 • Za normálních okolností lze vnímat např během nočního klidu a bezvětří naprosté ticho (VF šumy se nemají s čím spojit). Mizí tak veškeré parazitní zvuky, hlasy apod. Pro mě je toto jeden z důkazů, že jde o uměle vytvářený jev (další důvody níže)
 • Impulsovité zvuky
  • Nejzřetelnější jsou vždy frekvence okolo 300-400 Hz
  • Některé impulsy připomínají např „Tru tru“, „Ty“
 • závislost na okolních zvucích / prostředí (např. v noci když je bezvětří, nelze vnímat ani hlasy)
 • VF šum, který sám o sobě slyšet nejde ovšem ve spojení s okolním ruchem dochází k vytvoření obtěžujících zvuků 
 • S tímto je spojené i časté narušování pravidelných zvuků (např. ventilátor od počítače, zvuk projíždějících aut)

Pískání v uších

 • vf šum 
 • pískání pouze v jednom uchu
 • s tímto souvisí i zvláštní chování psa (pes slyší až do 35 kHz) – časté bezdůvodné štěkání – mnohdy jde souběžně s tímto slyšet pískání v uších
 • s největší pravděpodobností jsou však zneužívány i zvuky o vyšších frekvencích (viz článek hypersonický efekt – to, že člověk určité frekvence neslyší neznamená, že je nevnímá)

Je pravděpodobné, že lidé tyto zvuky zpravidla neslyší (vedomě, ale podvědomě vnímají)

 

Existuje mnoho možnosti, proč jsem já schopen tyto zvuky vnímat.

Vibrující notebook

Komplexní síť scénářů

Pouštění nahrávek (je možné, že jde o další poškozené a deviantní jedinec se baví jejich vysíláním 

Zřetelné soupeření vícero skupin / jedinců 

Snaha získávat další informace o tom, co a jak funguje. Mnohdy se zdá, jakobych já nedopatřením vnímal vše až moc komplexně, ale všimli si toho jen 

Deviantní jedinec / skupina

Je možné, že se toto děje již dlouhodobě. Problém však nastal v momentě, kdy se do všeho zapojil mentálně retardovaný jedinec či skupina hlupáků. Je opět mnoho možností jak ke všemu došlo.

Pro příklad:

 • zavirované telefony, počítače – ziskání souvboru informací
 • myšlenkové mapy

Je také pravděpodobné, že s tímto souvisí problém poněkud většího rozsahu.

Konkrétně jde o:

 • zavirování většího počtu zařízení (telefony, počítače)
 • s tím související neoprávněný přístup k citlivým informacím
 • vysvětlovalo by však mnohé. Zejména způsob, jakým jsou 
 • vzhledem k tomu, jak se obecně k této problematice přistupuje nejde o nic nereálného
 • je možné, že lze takto získávat informace i od různých úřadů 
 • přístup ke kamerám (městské, hromadná doprava, firmy)

Několik důvodů, proč jsem přesvědčen, že nejde jen o výplod fantazie

 • mnohokrát bylo možné slyšet mluvení jako „kámo půjč mi to, teďka ho dojebu“ „kámo, počkej, teď mu tam něco řeknu“ „jo, to je dobré, z toho bude úplně v p.či + smích“
 • již zmíněná závislost na okolním prostředí. Tedy bezvětří = naprostý klid
 • nejintenzivnější je na místech, kde se vyskytuji pravidelně
 • určité zvuky mají přímý vliv na celkovou situaci. Zvláště ty, které hlasy okamžitě utlumí (vyruší). Zpravidla se poté fanatický jedinec snaží tak dlouho kombinovat jiné frekvence, dokud nenalezne tu, která je opět slyšet (většinou lze vnímat jako jiný hlas – nejčastěji opačné pohlaví)

Odkazy na videa a články

 

[/col] [/row]