Varianta 1 / Bezpečnostní složky a jiné příspěvkové organizace