Ukázka. Příklad. Zvuk podobný lidskému hlasu. Jeden z postupů používaných pro vytváření parazitních zvuků či hlasů.