Skip links

Tinnitus. Opravdu?

Se situací, o kterém píšu, souvisí jedna zásadní věc. Vysokofrekvenční zvuk. Projevuje se jako šum, vlnění, v podstatě podobné jako šelest v uších. Často ovšem i projev o vyšší intenzitě a něco jako zrychlený bzučivý zvuk. Někdy doprovází zalehnutí v uších (změna tlaku). Lze jasně vnímat „spuštění“ zvuku. Mnohdy je to na základě určitých situací. Proto jsem si víceméně jist, že buď jde o vnucování určitých zvuků, rytmů (dojde současně ke spuštění i otravných hlasů > což lze eliminovat např podobných zvukem puštěným do sluchátek) či omezování slyšitelných frekvencí. Může jít rovněž o důsledek procesu, kterým jsou získávány určité data z počítače. Či se zkrátka jednoduše snaží někdo praktikovat zvrácenou zábavu otravováním.

Již několikrát jsem zaslechl názor, že lidé s Tinnitem mívají psych. problémy. To asi nebude náhoda.

Narazil jsem v této souvislosti na zajímavý článek. Viz https://www.lovecokamziku.cz/hearing-radio-frequencies/