Teslův transformátor s audio modulací

Další zajímavost, na kterou jsem narazil. 

  • Zaujala mě zejména možnost modulace zvukem
  • Zvuk, jako např ve videu níže – opět něco, co mi připomíná různé parazitní zvuky, které často slyším
  • Princip činnosti je jednoduchý: Samokmitající elektronkový oscilátor, vytvářející vysokofrekvenční vysoké napětí, je amplitudově modulován. Změna intenzity výboje je slyšet jako zvuk. Pokud tedy oscilátor modulujeme zvukovým signálem, chová se výboj nebo plazmový plamínek jako reproduktor.
  • Teslův transformátor způsobuje širokopásmové rušení radiových vln > což je něco, co by mohlo pomoci :). 
  • Viz. web http://danyk.cz/avttc.html
  • Stejně tak je možné, že lze takto nějak rušit mobilní signál či určité komponenty v počítači a ty pak vytváří zvuk. #premysleninahlas