Přepsat dějiny / Odhalení / Gangstalking / Obtěžování o kterém se neví

Co to je Gangstalking

Pohled na fenomén slyšení hlasů tak. jak jej neznáte

balit
 • Gangstalking je většinou spojován s ovládáním mysli, čtením myšlenek. Já díky osobní zkušenosti vím, že se jedná v podstatě o jednu velkou iluzi. To umožňují specifické postupy z oborů akustika a psychologie. Ale tím nejdůležitějším jsou právě ony iluze – na tom je totiž postaveno prakticky vše co s tímto problémem souvisí. To je právě to, co dosáhlo naprosto bizarních rozměrů. Přitom za vším stojí jen obyčejní lidé. 
 • Vysílání podprahových informací, které se odehrává již desítky let. Člověk je vnímá podvědomě. Za určitých podmínek je to problém. A tyto podmínky byly splněny. 
 • Problém se týká nás všech. Ať už přímo či nepřímo. První komplikace spočívá v množství informací. Navíc je na ně zpravidla automaticky nahlíženo jako na něco “divného” / “nemožného”
 • Zjištění, že schizofrenie či obdobné psychické poruchy mohou být mnohdy pouze omyl a ve skutečnosti se jedná o trestný čin obtěžování pomocí specifických postupů či citlivost na specifické podněty.
 • Policie ani odborná veřejnost nemá v tomto směru žádné informace. Což je naprosto neuvěřitelné.
 • Je zde tedy situace kdy já, fotograf z ostravy hodlám doslova přepsat učebnice psychologie a celkově změnit pohled na řadu situaci. To je neuvěřitelné dvojnásob. 
 • Vše negativní je spojeno právě s Gangstalkingem. Chybí jakékoliv povědomí o tomto skrytém světě. Pachatelé tak mají naprosto volné ruce pro obtěžování a šikanu. Z celkového pohledu jsoupachatelé množinou, která omezuje tu mnohem větší – inteligentní normální lidi. 
 • Nabízí se neuvěřitelné množství pozitivních, zajímavých směrů, které mohou obrátit svět vzhůru nohama a to v dobrém slova smyslu. 
 • Nejprve je však třeba vyřešit problém. 

O co tedy konkrétně jde

Nyní se zaměřím na tyto body:

 • Obtěžování zvukem
 • Z toho plynoucí problémy
 • Možnosti, které se pachatelům nabízí
 • Komplikace spojené s počáteční fází
 • Narušování spánku
balit

Obtěžování zvukem

 • obtěžování pomocí parazitních zvuků tam, kde se oběť nejčastěji zdržuje (domov, práce apod.)
 • není žádným překvapením, že nejčastějším parazitním zvukem je hlas
 • Narušování pozornosti / Pracovní činnosti / Snaha o materiální a psychickou destrukci
 • Děje se dlouhodobě – má se jevit jako postupný úpadek (zdržování, nepozornost, nepřipravenost, zpoždění)
 • Nemá být vůbec známa pravá příčína
 • Hrozí také vážný úraz způsobený nepozorností
 • Čin jako takový páchají tak nepředstavitelně tupé a ubohé prasata, že člověk, který toto nezažil osobně si jen těžko představí, co to znamená skutečná lidská žumpa. Vyjímkou nejsou ani tělesně postižení, kteří se takto mstí “všem, kterým zdraví slouží” a tímto způsobem si dokazují nějakou svou imaginární nadřazenost. 

Obtěžování stojí zejména na:

 • Možnost na někoho vzdáleně mluvit a zároveň poslouchat dění okolo oběti. Zde existuje řada možností, jak toho docílit. Podrobněji rozepíšu později.
 • Díky specifickým zvukům a dalším faktorům často vše slyší právě jen oběť
 • Pouštěno mnoho zvuků zároveň
 • Trestný čin se děje defacto veřejně. Velké množství dezinformací. Skutečnou pravdu zná jen pachatel a oběť.

 

Navíc pachatelé zneužívají i těchto prvků:

 • Složitě se řeší
 • Slyšení hlasů, či schopnost vnímat specifické podněty jsou zpravidla považovány za nenormální, divné, často automaticky spojováno s duševním onemocněním
 • Policie nemá o tomto druhu obtěžování žádné informace. Je tedy pravděpodobné, že první pokus končí nezdarem. Rovněž může dojít ke zkomplikování celé situace tím, že je oběť musí absolvovat psychiatrické vyšetření, na celý případ / oznámení je nahlíženo s nedůvěrou
 • Toho pachatelé zneužívají a schválně oběť nabádají ať vše oznámí (na základě předchozích zkušeností jsou si jisti, že se nic zásadního nevyřeší + možnost ještě více obtěžovat)

Nejvíce problémová je počáteční fáze.

 • Intenzivní provokování, zastrašování, urážení atd.
 • Oběť netuší co se vlastně děje
 • Fanatická snaha vyvolat nějaký konflikt / donutit oběť k agresi, ničení majetku
 • Velký tlak na psychiku
 • Enormní množství informací, různých souvislostí, lží atd. atd. Ty jsou částečně výsledkem postupného vymýšlení nových a nových scénářů s každou novou obětí a částečně záměř oběť neustále mást a bránit ji cokoliv řešit.
 • Je tedy v podstatě jisté, že se stejný postup opakoval v minulosti již mnohokrát. Řada tragických událostí, které byly uzavřeny jako sebevražda, mohou být následkem pravě tohoto obtěžování.
 • Což je ostatně také pravidelně zmiňováno pachateli
 • Snaha neustále vyvolávat pocit, že je vše již tolikrát odzkoušené, že oběť nemá šanci a dopadne jako ty předchozí

Několik základních informací

 • Časté pískání v uších (zmiňuji i bezdůvodné štěkání psa – očividná nervozita, aniž by pro to byl důvod. Psi slyší až 35 kHz)
 • Velké množství předpřipravených nahrávek / scénářů – jsou dlouhodobě vytvářeny (zejména v rámci předchozích případů). Proto existuje „plán / obsah“ na relativně dlouhou dobu.
 • Množství fiktivních entit / person, které jsou používány v rámci scénářů
 • Nosným prvkem většiny scénářů je, že parazitní zvuky lze “pozicovat”. Někdy se tedy zdá, že jde o bavící se sousedy, tlumené hovory venku apod. (později rozepíšu detailněji. Jde totiž o relativně částou situaci avšak nikdo neví, že je spojena právě s popisovaným problémem)

Narušování spánku

 • Narušování spánku – to se děje zejména v době, kdy např. má dojít k pohovoru v nové práci. Oběť má vypadat nesympaticky, smutně, bez energie = snaha znemožnit získání příjmu / zlepšení situace = psychická vzpruha
 • Stejný princip použit i např. v situaci, kdy se práci povede získat – osobní zkušenost. Díky možnosti narušovat soukromí (nabourání do mobílního telefonu) je známo, že šéf dané společnosti jede na kontrolu. Na straně oběti v ten moment dochází k velice intenzivnímu narušování pozornosti, provokováná apod. Díky tomu se pak oběť jeví jako flákač, nevhodný zaměstnanec.
 • Tyto situace jsou vždy podnětem intenzivního provokování / zesměšňování. Zde je samozřejmě cílem, ať oběť „vybuchne“, ideálně na veřejnosti = diskreditace
 • Několikrát jsem se v noci probudil díky intenzivnímu VF pískání (lze popsat jako svazek několika frekvencí). Ačkoliv lze argumentovat, že se jedná o tinnitus a zvýšený tlak krve v hlavě díky horizontální poloze – můžu takový argument jednoduše vyvrátit.

Vysokofrekvenční zvuk

Vysokofrekvenční zvuk. Tedy ultrazvuk. Prvek, který hraje zásadní roli u mnoha záludností. 

balit

Několik hlavních bodů:

 • Jedná se o zvuk o takové frekvenci, kterou člověk zpravidla neslyší. Avšak mozek jej vnímá!
 • Pomocí utrazvuku lze přenášet data (existuje několik typů virů / postupů jak se nabourat do telefonu / počítače – podrobně později)
 • Pomocí vysokofrekvenčního zvuku lze ovlivňovat zvuk o frekvenci nižší – tedy slyšitelné pásmo! Viz např. hypersonický efekt dále.
 • Vysokofrekvenčnímu zvuku se dnes jen těžko vyhnete (nabíječky, ventilátory, počítače, elektronika, televize, plašičky na hlodavce atd. atd.)
 • Lze snadno zaměnit za tinnitus a také se tak bohužel často děje.
 • Mimochodem – řada lidí vnímá tinnitus jako VF zvuk. Také se často ve spojitosti s tinnitem projevují psychické potíže (myslím, že tento příspěvek dostatečně vysvětluje proč)
 • Obyčejná ultrazvuková píšťalka má dosah až 3 km
 • Ultrazvuková plašička na hlodavce vydrží na bateri až rok (uvedeno výrobcem na obalu jedné takové)
 • VF zvuk / signál je nenápadný, avšak velice přesný, detailní, učinný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.