Skip links

Tělo stojí na vibracích, hmota přijde až poté

Pouze setina procenta vesmíru jsou ty viditelné stovky miliard galaxií, hvězd a planet stvořených z atomů. A teď si uvědomte, že i samy atomy obsahují částice, které jsou na nejnižší poznané úrovni kvantové mechaniky popisovány jen jako elektromagnetické vlnění. Takže proč tak lpíme na všem materiálním, když většina vesmíru je nemateriální, neznámá nebo nepoznatelná?Jak tedy vidíte budoucnost lidstva?Obávám se, že lidský experiment nebude úspěšný. Lidé si podřezávají větev sami pod sebou. Ale mohli by to změnit.Zdroj: https://www.idnes.cz/xman/rozhovory/deepak-chopra-super-mozek-meditace-ajurveda.A180621_102538_xman-rozhovory_fro

Velice zajímavý článek.