SAW. Signál. Postřehy. Badatelna.

Důležité: Modifikace hlasu oběti / Gangstalking Gangstalking. Badatelna.