Důležité: Kde všude je rezonanční tón zneužíván. Gangstalking. Badatelna.

Badatelna / Co když TINNITUS lze vysvětlit takto? Badatelna.

Pískání v uších Badatelna.

Otoakustická emise potřetí Badatelna.