#31

Představte si situaci jako je ta, o které zde píšu. Neřešme nyní zda, co a jak z toho je možné. Ostatně, pro každou situaci mám vždy i vysvětlení.

Jste normální, slušný člověk. Tak jako já. Najednou se stanete cílem specifického obtěžování. Dá práci už jen najít důvod. Tím víc je však celá situace bizarní a neuvěřitelná.

Tím největším problémem pro vás v podstatě není samotné obtěžování. Je to spíše vztek nad zbabělostí a zaostalostí pachatele zneužívajícího anonymitu. Dále takřka jistota, že nejste jediní, komu se něco takového děje. Navíc se vám daří spojovat informace a výsledkem  je něco, co považujete za nutné nějak předal dál – více lidem, protože jste možná jedni z mála, kteří disponují takovým souborem informací a zároveň nemají potřebu jej nějak zneužívat. 

Kromě pachatele, který je sám o sobě problémový asi jako psí výkal, do kterého jste šlápli a kterého se zbavíte během pár okamžiku je zde však ještě jeden protivník. Mnohem problémovější > společnost / lidé okolo vás.

Zde samozřejmě dost záleží na štěstí, lidech okolo vás apod. Zkusme ale uvažovat v rovině, že si pachatel vybírá, či setrvává jen u vhodných obětí / cílů. Primárně si vybírá takové, u kterých se předpokládá, že nebudou kontaktovat policii (okolnosti, ostych apod.) či se nachází ve vhodném prostředí. 

Čin samotný je dosti specifický, je problém jej nějak rozumně popsat, do toho se zdá, že je vše pácháno jedinci, kteří se ke všem postupům dostali nějak náhodně a vůbec se o nich neví. Zkrátka v tomto bodě začíná narůstat počet “ALE” “PROTOŽE ” “JENŽE”. 

Má zkušenost s lidma v tomto je prozatím negativní. Ovšem rozhodně neházím flintu do žita. Pokud se mi povede tento web dokončit tak, že budu mít jistotu správně předané informace, začnu plnit následující cíle.