Kamarád. Email. Prodej informací. Zatajování skutečnosti. Gangstalking.

Mozek a patentováné technologie