Uznané patenty / vzdálené čtení myšlenek, vysílání podprahových zpráv apod.