Gangstalking / Problémová část

 • Celou dobu vnímám problém v jednom směru
 • A tím je snaha docílit zvuku o kterém píšu v tomto příspěvku (Zvuk, který může být vnímán jako vnitřní hlas)
 • Vzhledem k určitému rozdílu, co se týče inteligence, mezi mnou a pachateli bych byl nerad zdrojem nějaké inspirace pro idioty, kteří poté něco z toho zneužívají.
 • Nejde ani tak o nějaký zásadní objev, ale i nalezení určité informace na základě správného dotazu může být ten zásadní moment.
 • Samozřejmě také může jít jen o další z mnoha scénářů, který je používán ve snaze omezovat oběť při snaze nalézt účinnou obranu / důkaz

Poznámky 051021

 • Lze slyšet rezonující tón (cca 16 Hz – 19 Hz)
 • Nedivil bych se, kdyby důvod spočíval v tom, že při této frekvence může dojít k rezonování očí (psáno v jednom článku – já nepociťuji)
 • Několik probliknutí jasně bílého světla z venku (blesk fotoaparátu či nějaká silná dioda) > stalo se v minulosti již několikrát > zkouším reagovat spuštěním morseovky s odkazem na tento web, byť se zpožděním, které je zcela pochopitelné
 • Neustálé urážení
 • Má se jevit jako skupinové
 • Pokud tak je, nelze absolutně chápat, v čem spočívá zábava
 • Je znám každý scénář
  – Je znám každý zvukový postup (zejména samply smíchu apod.)
  – Následují vždy reakce “smích” > “Jak?” > “No ne, já se směju tomu jak on se tam” + záměrné mumlání či x nahrávek přes sebe tak, aby nebylo rozumnět
  – Poté “My to tady řešíme” “To je součást vyšetřování” “Nesmíš nic prozradit” + snaha někoho imitovat > lež, děje se několik let identickým způsobem
  – Dřívě často “My mámé nekonečně variant” > lež
  – Následují nadávky
  – Poté snaha svést pozornost jinam (začnou mluvit jakoby jiné entity)
  – Souběžně s tím nadávky ale v na jiných frekvencích
  – Možno také slyšet jako snahy něco sdělit (takřka vždy jen snaha upoutat pozornost, jakmile se stane, hned je zesměšňováno, že se oběť zase nechala nachytat)
  – Často také řečeno, že je vše záměr, protože se opět předpokládá, že na web příjde více lidí (např byl zanechán odkaz u nějakého článku)
  – Následně opět spojování s retardovaných blbem, který se hrozně předvádí
  – Do toho různé samply “Kááámooo, nemáááš šanci, pochop to” > poté ihned věta, kterou si asi oběť má psát jako poznámku (tzn snaha tuto činnost negovat > opakuje se často)
  – Následně snaha předešlou situaci změnit na: Nahrávka jiné oběti / zůčastněného
 • Průběžně pouštění úchylných skřeků apod.
 • Zkrátka nic nového (zde samozřejmě “Tak proč to píšeš”)
 • Další součástí všeho jsou “slušné” entity
  – Ty v podstatě dělají to stejné, jen to komentují odlišným způsobem
  – A tedy v případě, že oběť nereaguje na entity retardované – má být určitého nátlaku či snahy vnutit opačný názor dosaženo pomocí entit “slušných”
 • Samozřejmě, že vždy existuje možnost, kdy se do celé situace zapojí někdo, kdo vše slyší např pomocí vysílačky
 • Ovšem:
  • to stejné probíhá stále dokola
  • slušné entity v podstatě nikdy neřeknou nic přínosného (důvodů mají mnoho – neví co se děje, nechcou se do ničeho míchat, neví kdo je oběť, nejsou slyšet, slyší něco jiného a v podstatě řada situací nabízí možnosti, jak oběťi opět narušovat soustředění
  • neustále nutí do poslechu hudby
  • zpravidla celou situaci zlehčují – vše komentují jako spíše chybu / špatné vnímaní na straně oběti
  • často také dochází pomocí slušných entit k nějaké iluzi nadvlády, kdy se nechají zastrašovat retardovanou entitou
 • Většinou je celková situace vysvětlována jako radisti, kteří slyší něco podezřelého + retardovaný deviant, který se ukájí tím, že neustále tvrdí, jak někoho týrá a pouští různé nahrávky trpících osob
 • Často také zjevný předpoklad, že bude následně použito jako zásadní nástroj likvidace > oběť se dozví, že vlastně nikdo slušný o celé situaci neví a to ji psychicky zničí > bohužel v mém případě nepoužitelné. S takovou situací počítám od začátku > citelný vztek na straně pachatele
 • Také opakuje to, co říká oběť a mluví do vysílačky. Oběť nemá tušit, jaká je reálná situace. Případné reakce radistů má pouštět pachatel zpět oběti a celek se tedy má jevit jako přímá konverzace
 • Vzhledem ke slovníku a nulové informační hodnotě však reálněji působí spíše to, že se takto baví skupina primitivů a pouze jeden má skutečný kontakt s obětí. 
 • Pokud je zmíněn předchozí bod, často najednou dojde ke sdělení něčeho, co lze považovat za přínosnou informaci (ovšem tak, aby to oběti zas tak moc nepomohlo, či se jedná o něco co už ví) > s největši pravděpodobností jde navíc  jen o zopakování informace / rady od jiné osoby ve snaze vyvrátit názor oběti o nulové informační hodnotě
 • Jedině tak lze vysvětlit > či přesněji nutnost neustále vytvářet falešné reakce / nahrávky oběti aby ostatní člonové skupiny pomatenců věřili, že se oběť bojí, je podřízená apod.
 • Často probíhá bizarní moment: snaha vnutit oběti, že se vše děje veřejně a ta se tedy má cítit trapně / poníženě. Zároveň však zjevný strach na straně pachatelů, aby se nikdo nedozvěděl o mě, protože by tak jednoduše šlo dohledat tento web.
 • Proto postupně přibylo x scénářů: Děje se to jen tobě, Nikdo o tobě/o tom neví, Slyšíš to jen ty apod.

Další scénář

 • který je použit k obtěžování u práce a opakuje se často
 • fanatický jedinec, který jakoukoliv činnost oběti na počítači bere jen jako snahu zakrýt / maskovat něco jiného a tedy vše je děláno jen na oko / jako
 • jde zejména o spojení dvou scénářů:
  • obtěžování, narušování pozornosti / soustředění
  • to fanatický jedinec neslyší / neví a proto neustále komentuje to, jak je oběť nesoustředěná / často opakuje některé kroky, dělá chybky apod.

Snaha zabránit tomuto příspěvku zejména pomocí scénářů:

 • slušné entity + psaním tohoto na svém webu si zbytečně kazíš jméno / ztrapňuješ se / vytváříš negativní energii  
 • retardované entity + příspěvky tohoto typu slouží jako záznam hrůzného činu a pachatel se kochá tím, co dokáže

Můj názor je, že tímto způsobem dojde dříve či k později k vyřešení této situace a navíc je to jasný důkaz, že skupinou těchto idiotů pohrdám a nemám z nich absolutně žádný strach (a to i přes vyhrožování podpálením chaty apod.)

+ samozřejmě vždy snaha k takové informaci opět přidat příběh –  toto zmiňuje jen deviant, který je do všeho zapleten tajně, nikdo o něm neví a potřebuje abych informace typu (vyhrožování podpálením chaty) psal veřejně, protože pouze tak dojde k vnuknutí této myšlenky skupině primitivů, se kterýma je pouze manipulováno a je na ně přenesena veškerá zodpovědnost.

Proto doplňuji, že několik takových výhružek mám poznačeno + jsem si je poslal na email (nemusím řešit, zda se nějak dá zfalšovat datum na emailu, protože vše proběhlo tak, jak píšu)

Nyní samozřejmě dochází alespoň ke křečovitému smíchu a proslovům “a k čemu ti to jako bude”. I toto je něco, co se opakuje často. Proto se pachatel většinou snaží vše uzavřít stylem “Alespoň jsem tě okradl o čas” > nutný k sepsání tohoto příspěvku

Připomínám dlouhodobé vytváření / pořizování nahrávek buď:

 • svépomocí (pozměněný hlas)
 • např. z odposlouchávaných telefonů (viz O co jde)
 • od jiných obětí / poškozených 
 • spojování těchto krátkých nahrávek s jiným kontextem
 • snaze zmást / zamezit odhalení díky mnoha odlišným hlasům (nutno však zmínit, že jejich počet není nikterak velký – cca 5)

Budou doplněny ukázky zvuků, které za takové situace vnímám.

A teď tuto situaci srovnejte s TOVÁRNA NA SNY
Předpokládám, že taky nechápete, co se někomu může odehrávat v hlavě :).