Větráček a jeho vliv na sluch, potažmo celý váš život. Badatelna.

Gangstalking / Vibrace notebooku se mění

Gangstalking / Zvuk a počítač / Několik podivností

Podprahový zvuk / Uměle vytvořený nosný zvuk / Počítač, mobilní telefon apod.

K přemýšlení / Hesla

Produktivita

Parazitní zvuky a ajťáci

Obtěžování zvukem + zpomalení počítače

#47

Nestandardní výstup ze zvukové karty Gangstalking.