Narušování partnerských vztahů / Gangstalking

Napovídání názvu proměnných / Programování / Gangstalking

Slyšení hlasů / Gangstalking / Vokodér / Podsouvání slov / Poznámka

Hardwarový vocoder + looper

Těd si tleskni, luskni atd.