Je sobota, 4:57 a já chci zase změnit svět. A dokonce vím přesně co a proč.