Návod jak vytvořit infikované PDF

Telefon a mluvení přes šumící repráček Gangstalking.

Hacking / Nové poznatky

Javascript a generování zvuku

Podívejte se, jak lze rádiově odposlouchávat dění na vašem monitoru

Surfing attack / Datový přenos pomocí ultrazvuku

Aplikace Lesser AudioSwitch / Přenastavení zvukových vstupů a výstupů

Zvuk a datový přenos Badatelna.

Důležité: Ultrazvukový signál / Komunikace o které netušíte / Podrobná studie Gangstalking.

Video / Lets hack your home network

Nestandardní výstup ze zvukové karty Gangstalking.

Hackerman / Možná zásadní objev / Hack zvukové karty? Gangstalking.

DNA jako datové uložiště Badatelna.

Přenos dat pomocí ventilátoru / Data Can Be Trasmitted – And Stolen – Via Fan Vibrations

Video / Guitar pickup receives radio broadcast??? Badatelna.

Aplikace Snoopza

Aplikace Snoopza