Scénáře / Zabráněni. oddálení řešení

Cílem všech těchto schématek je pochopitelně zabránit zveřejňování jakýchkoliv podrobností o celém případu. A pokud už se tak děje, vynaložit max. usílí na to, aby se autor (zpravidla tedy cíl obtěžování) nemohl soustředit a příspěvek působil zmateně.

Výsledkem tak pravděpodobně bude diskreditace. A to následně spustí ještě aktivnější obtěžování a výsměch. 

Schématka jsou následující:

#1 / Už je to dávno vyřešené

neustále vnucovat: už se to řeší, jiní už to dávno mají sepsané

#2 / Kradou informace z tvého webu

 • informace z tvého webu jsou vykrádány a pachatelé si dělají kopii webu o které ty nevíš. Veškerou slávu tak slíéznou oni
 • pachatelé mají možnost mluvit na další oběti > říkají jim svůj web a tak si mohou hrát i na spasitele a to použít jako únikové entity

#3 / Úniková entita / Pachatel se změní na spasitele

 • úniková entita = v případě nouze se pachatel začne vydávat za někoho, kdo celou situaci řeší. Takové entity je třeba neustále průběžně zmiňovat / “udržovat”. Pochopitelně, že to zároveň omezuje poškozeného. A to zejména v počátcích, kdy nemá tak velký přehled o situaci a nechce si zpoůsobit ještě větší komplikace.

#4 / Prozradíš, že to jde slyšet / Pomůžeš pachatelům

 • scénář – tím, že vše podrobně sepíšeš, potvrdíš tím pachatelům, že to jde slyšet. Budeš za blbce, protože všichni ostatní umí přemýšlet a neudělali to. Musíš to řešit s policií – jenže, viz příspěvek Podniknuté kroky

#5 Oni mu to říkají / diktují

 • obtěžovaný, autor webu se má cítit nepříjemně, protože vnímá snahu neustále něco napovídat.
 • Tato snaha je fanatická, otravná a jejím cilem je především narušování soustředění
 • Snaha zahltit uvařování, nemožnost v myšlenkách napojovat souvislosti
 • Zároveň neustálá provokace / znechucení této činnosti
 • Mnohdy se také projevuje jako rychlé psaní, překlepy = vztek
 • Doplněno o řadu komentářů – většinou na téma: oni mu to diktují, on sám na nic nepřišel, on to má úplně jednoduché, on vůbec netrpí, on si to jen tak v klidu sepisuje atd. atd. 
 • Předchozí bod má být také vnucován okolí / případným svědkům (“Já ho utýrám přímo před jejich očima”)
 • Okolí si vůbec nemá uvědomovat, že oběť slyší něco jiného, protože vůbec netuší, co vše je možné. 
 • To naopak tuší oběť – a teď pozor – všimněte si tohoto detailu. Já, jakožto oběť jsem se k veškerým informacím dopracoval tak, že jsem prostě tu a tam něco hledal, psal, poslouchal, přemýšlel, dedukoval. 
 • Jenže pokud by to teď nenapsal, opět by to vypadalo, že pachatelé oběti vše říkají. Nikoliv. Jde jen o snahu zabránit situaci, že oběť vše vyřeší. 

#6 / Pauza na cigaretu – on si jde něco poslechnout

a zase bod #5

#7 / On mi to všechno vyřeší / Skryté řešení

 • entita dement / debílek
 • rozumný poškozený řeší jednotlivé scénáře
 • snaha navodit nepříjemný pocit, že přichází na mnohem více, než entita debílek a takto vlastno nechtěně napomáhá pachatelům. 
 • Může následovat např . bod #2 a #3
 • Cílem také je donutit oběť ať si vše píše neveřejně / skrytě. Cíle,m pak je neustále zkoušet způsobit nějaký problém = na informace se nikdy nepříjde

Frekvence / Problém / A tedy pachatelem je konkrétně kdo?

Zjevná znalost bachařů (2 lidi, které znám pracovali u vezeňské služby

 • Stejnou otázku mi pokládá každý den i sám pachatel.
 • Vždy fikaně tak, abych jakoby odpověděl na něco jiného a on přitom vytěžil informaci, zda o něm mám nějaké informace.
 • “A víš kdo jsem?”

Protože s touto situací přicházím do kontaktu denně, zkusím sepsat pár vzorců, které se neustále opakují.

 • Nejpravděpodobnější mi příjde varianta 2 pachatelé
 • Jeden naprostý idiot, zakomplexovaný šašek. Ten druhý ještě větší. 

TO 1.

 • rád plánuje, strategicky likviduje oběť
 • reálně to znamená, že není schopen predikovat ani jednu mou reakci, jakožto cíle obtěžování
 • pokud má člověk chuť, lze naprosto jednoduše doplňovat každou druhou, jím vyřčenou větu tak, že končí slovem “takže jsi debil”.
  • zde zpravidla už automaticky obrana “A co když jsem někdo jiný”
  • “Kámo, ale já nemluvím na tebe / Já nemyslel tebe”
  • “Já se ti snažím pomoct”
  • “Já jsem se teď připojil, já nejsem ten co to dělá”
 • specifikem je snaha vyvolávat iluzi, že jde o policii, exekutory, tajnou službu, vězně (který sedí na doživotí a je mu všechno jedno) – zde situace, která se odehrává v mnoha variantách často.
 • :Příspěvek jsem uložil bez informace “u nás trest doživotí neexistuje” (je u jiného příspěvku). Uvztekaný šašek, který mi opět musí dokazovat opak psaného a hlavně má zase paranoidní (oprávněně) záchvaty, mě uráží “kámo, kámo, u nás trest doživotí neexistuje, tos nevěděl?”. Během toho lze vnímat jakoby vyrušování jeho slov (vysílačka). Nyni lze slyšet snahu rychle to nejak obkecat.
 •  
 • Zkrátka kohokoliv, kde je předpoklad, že se oběť nebude pouštět do žádného protiútoku
 • lze zřetelně vnímat naprosté přesvědčení, že mám panickou hrůzu z policie. Přitom opak je pravdou. Což však pachatel stále nechápe a považuje mě za nějakého kriminálníka na útěku, který se sesype z každého zvuku majáčku. 
 • zatímco v případě druhého pachatele jde 
 • neustále provokuje. Ale tak uboze a tak tupě, že si to lze jen stěží představit.
 • Je tak neschopný vymyslet /použít cokoliv nad rámec svých schopností, že raději tvrdí “kámo, já mám takovou taktiku chápeš? Já ho utýrám tím stejným pořád dokola”
 • Kdykoliv se obtěžovaný pustí do konfrontace, okamžitě je tento debílek neschopen jakékoliv reakce. Přechází do obrany stylem:
  • na vše odpověď “No však jo”
  • A co jako
  • Po minutě se urazí, naštve, začne vztekat a hned řve “Ty z.rde jeden” “Do p.če kámo, co mám dělat?”
 • pravděpodobně se inspiruje a snaží se používat schémata, postupy, které vidí u jiných. “Pane šéfko, ja jsem to ještě trochu vyšperkoval” 
 • Používá aplikaci na změnu hlasu – často zapomene přepnout hlas zpět

TO 2

 • starší jedinec 
 • má na svědomí několik životů
 • má mladě znějící hlas – to často zneužívá ve snaze vytvářet dojem mladého chlapce
 • homosexální / pedofilní orientace – nyní se snaží toto spojovat spíše jako se “záměrným scénářem” protože mě zjevně štvou poznámky a popisování jak “by se chtěl laskat s mužským přirozením” (nebudu doplňovat další nechutné popisy)
 • rovněž používá několik hlasů. Je však naprosto zřejmé, že ačkoliv se snaží působit dominantně, nebezpečně – jde o naprostého tragika, na kterého když se zařve, neví co říct (věrtšinou ihned zkouší automatické reakce)
 • Orientaci na exekutory (rád zmiňuje “Ale já myslel exekuce života”) – zejména snaha neustále brzdit jakýkoliv rozvoj s cílem dostat svou oběť do dluhů a poté si neustále hrát na exekutora . 
 • Toto prezentuje jako fanatický boj proti flákačům, čištění ulic od nepracujících apod
 • Rovněž panická hrůza z prozrazení. Když se něco sepisuje na web, či hrozí odeslání mailu na policii, lze slyšet “Ne, ne, nee, to neeee” 
 • Neustále nutí svou oběti do řešení s policíí. Přitom fanaticky narušuje pozornost = je si jist, že si oběť nijak nepomůže. Spíše naopak.
 • Proto zejména v počátcích snaha ať je oběť označena za schizofrenika a poté ji už nikdo nevěří

TEN A TA

 • k tomuto se váže specifický moment, který jsem zažil na chatě
 • jde o dvojici (či jednotlivce, který používá 2 hlasy)
 • ta je ve spojitosti s tímto jevem slyšet velice často (žena popisována jako starší, muž mladší)
 • to jediné co dělají je neustálá provokace, mletí totálních nesmyslů a otravování
 • opět jsem se hrabal ve zvucích v počítači a najednou naladil v šumu individuum, které jakoby znám spíše skrz “syntézu hlasu”. Šlo o naprosto reálný hlas. Po prvotním překvapení (Něco úplně nového) znejistělo následně individuum. První jeho dotaz byl, zda jsem od policie. Ani tentokrát jsem si tento šum neuložil.
 • Samozřejmě se tímto nabízí mnoho otázek + čas + forma komunikace + pohyb informací + reakce okolí atd. atd. 
 • existuje protipól ve formě manželského páru, bývalých policistů, či agentů, snad kontrarozvědky, soudců. Prostě něco v tomto duchu. Ti se podíleli na zavádění systému, který je nyní devastován či jej studovali jakožto specifický jev. Zajímavé příběhy ze starých dob (prostředí Malý pitaval z velkého města) ve spojení s výzvědnou službou. (nyní záměr napsat větu “Bohužel díky zde popisovaným sviním…(těžko se vnímá) “ a hned následně spojeno s > pozitivně myšlená dvojice / msta.) Samozřejmě se týká těch výše či níže popsaných.
 • Jeden příběh byl však dost specifický, systém, hlas manželky, pásky, krádež, igelitka, zkoumání co a jak funguje
 • Existuje však i alternativa – ruské rádio / diskuze radistů > diskuze ohedně manipulací, v případě ruského rádia specifické ukázky těchto postupů. Zde se inspirovali pachatelé kteří tyto postupy neustále zkouší na mě. 

Informace / Údaje / Jména, které se zdají důležité:

 • Martínek (“Martínku, nech už toho”)
 • J.K.
 • D. (vezeňský kadeřník – ne tak často). Na Fifejdách (viz příspěvek Touchpad a latence / Spojitost s Ostrava Fifejdy) bydlí poblíž dědy (pivovar – bílý věžák) člověk s tímto příjmením – zjištěno až následně (na zvoncích navíc několik dalších jmen, které dávají smysl jako “kontrolní/potvrzovací”. Jde zároveň u dům, který je ve směru jedné části zvuků. Specifické jsou např: Děda spí u okna, lze slyšet: “Kámo, on už umírá asi, dívej. Kámo, já uvidím jak někdo umírá” či x variant ohledně čekání na to, až děda zemře nebo kdy vykrást jeho byt. To proto, že děda často mluví o tom, kolik bere důchod, kolik má doma peněz (přitom je už dávno schoval jinde) apod. + informace ohledně dávné krádeže zboží některého Spyshopu (jeden velký český v tu dobu ukončil činnost) a zkoušení této techniky na okolních domech. 
 • Asi je každému zřejmé, jak působí situace, kterou je navíc říci dost nahlas – děda – “To neříkej, co když to někdo slyší” v kontextu celého problému o kterém píšu + postoj nezaujatého okolí)
 • To by samozřejmě vysvětlovalo také způsob, jakým se lze dostat do počítače (různé softwary a zařízení) a bavení se tímto.
 • Vzpomínám si, že babička zmiňovala snahu někoho odemknout v noci dveře či je rovněž řešena krádež peněz pod fiktivní nabídkou služeb. Z důvodu stáří už na to děda zapomněl a mě jsou tyto informace fanaticky narušovány, či jsou záměrně šířeny jako zesměšňování.
 • Babička rovněž zemřela na následky pádu = přímá viditelnost na onen dům. Ale předpokládám, že jde jen o nesouvisející náhodu. 
 • Netřeba zmiňovat hysterické paranoidní šílenství, když u dědy, který bydlí ve vysokém panelovém domě zapnu morseovku.
 • Po sepsání tohoto příspěvku urputná snaha docílit smazání zejména přezdívky zmíňky o D. (ale zároveň tak, aby se někdo mohl smát “Dívejte jak má strach”). Vůbec nevím o koho jde. 
 •  Na konci textu bude odkaz na stránku, kde rozebírám i další variantu této situace. Nyní pokračujte ve čtení. 
 • Přímá viditelnost na dům u nádraží Ostrava-Vítkovice (zde jsem byl fotit, opět vnímání specifických zvuků). Z domu u Nádraží Vítkovice přímá viditelnost jak na dům mého dědy, tak dům Ostrava-Zábřeh (vše panelové věžáky), kde jsem nějakou dobu bydlel a opět zažil řadu specifických situací spojených s popisovaným jevem a snahou ho nějak skrze mě narušovat, zjišťovat co a jak. Ale to už jsou jen mé úvahy, kombinace. 
 • rovněž se k Fifejdám vážou scénáře a posedlostí VF pískáním a snahou pomocí tohoto zvuku manipulovat s lidma (“kámo, já na to příjdu”)
 • Reálně se však tento zvuk projevoval spíše v Zábřehu. Buď venku, sinusovitý, VF, pomalé vlnění = plynulé kolísání tónů
 • Soused, který neustále ladil nějaký podobný zvuk a pak zakřičel “Ku.vaaaaa”
 • Další naváznost – příběh nějakého blázna, který omylem, nebo čistou náhodou narazil na nějaký zvuk, či frekvenci, či signál v síti #větvička + desítky variant + zesměšňování, záměrné otravování, připomínání tohoto příběhu jen aby hned následně zase byla řečena nějaka tupost a někdo se mohl povyšovat, že ON TADY může mluvit. Načež ostatní reagovali “ježiš, ti nám tady chyběli”. A od té doby probíhá destrukce tupostí, která postupně likviduje další a další lidí. Přičemž tupci se neustálé cítí jako největší machři, protože “Kámo, chápeš, oni na nás nemůžou” zesměšňuji policii, tajnou službu, ilumináty a všechny ty zlé. A samozřejmě jim něco jako “kámo, já mám hlad, a proč nesvítí světlo a nejde net” “vy z.rdi, kámo, hej, poď je ještě podusit” dojde až když se to stane. Samozřejmě reálně jsou jen loutkama a hodící se “otravná”, ale jinak naprosto zbytečná, buňka.
 • Jednu dobu velice častá situace, kde každý říkal: “Já jsem Evžen” + “Tošenovský”. Následně jsem narazil na web se specifickou metodou učení jazyků – autor bývalý agent tajné služby, Evžen Galvanovský (spouští se VF pískání v uších) > tato situace vypadá sice jak z nějakého filmu, ale s ohledem na fakt, že se vše děje již několik let, neustále něco píšu veřejně a nic se mi nestalo, tak parta cigánských vězňů mi dává větší smysl. (a opět Porubská nemocnice, 2 mrtví dozorci, zneužívání této situace pro zastrašování). Dlužno dodat, že k tomuto se často váže scénář o hrdinných romech, kteří hudbou bojují proti zlu. Nikdo nevylučuje, že nejsou další lidé jako já, kteří v rámci svých možností dělají to, co v danou chvíli považuji za normální, nápomocné. Jenže v kontextu toho všecho a toho, jak často, respektive vždy následuje tato scénka, je to jak podmínka nějakého skriptu.
 • Navíc stejně tak je neustále dokola omíláno (a v podstatě používáno jako jeden ze šikanozních scénářů), že opět skupina vezeňských hajzlů / či jiní (hledám správný ekvivalent výrazu zmr.ečci) zneužívá mnou psané informace za účelem budování iluze “vševědoucích”.
 • Zároveň se snaží o to, aby se web táhl co nejdéle. I toto opět zároveň napadáno: vše jde pomalu, co když nezachráním nějaký život a bude to má vina, mám to řešit s policíí a ne si tady psát pro zábavu nějaké příspěvky. Samozřejmě záměrně ignorován fakt, že celek je natolik specifický problém, že je třeba aby vše bylo vysvětleno. A navíc, snažil jsem se už dost. Viz. Podniknuté kroky.
 • Pro zajímavost / či úplnost ještě přidám další informaci. Ta se rovněž opakuje často. Jsou-li zmínění entity vězní, cigáni apod., následuje scénář: hackeři, parta mladých bělochů, kteří se baví otravováním lidí, na cigánech zkouší jak funguje možnost manipulace s lidma a jakýkoliv moment tohoto typu (tedy sepisování informací o pachatelech) využívají k přenesení pozornosti jinam. To je ten pravý důvod, proč jsem napsal o cigánech, hudebních válečnících. Prý. (Že co?) Tak o romech. > aby bylo jasno – já nerozlišuju žluté, černé, bílé – rozlišuju normální a debilové
 • Mimochodem – napadlo vás někdy nenabízet zboží vždy přímo před městskýma kamerama? Nebo snad máte jistotu, že to nikdo něbude řešit? Mě je to samozřejmě jedno, ale děje se mi tato situace tak často, že už bylo třeba se o tom zmínit. A protože mnoha lidem hned naskakují různé asociace – celý život chodím hodně pěšky, takže denně pendluju někde po městě.
 • nyní slyším zvuk “Adame, ty si to neuvědomuješ, ale toto je ostuda”. Mám ten příspěvek smazat raději? Asi jo, že? “Vždyť jsi fotograf” > tady pozor > toto je další “důležitý” hlas > ubrečený, negativní, paranoidní stařík.
 •  Zde odkaz na MYŠLENKY > id #2 

Stalo se / Pískání co dohání

Dnes jsem si všiml vícero zvláštností. A jedna z nich byla, že když jsem po delší době náhle změnil tóny právě přehrávané relaxační hudby, bylo slyšet ve sluchátkách zřetelné pískání, které kopíruje sled jednotlivých tónů (tak jak jsem je měnil) až se zase na jeden napojilo tak, že přestalo být slyšet.

Zaujalo mě to zejména proto, že se daný zvuk podobal tomu, který jsem slyšel ve vaně ponořený pod vodou.

Zjevná panika, strach a směšná snaha mě zastrašit

Open this in UX Builder to add and edit content

 • Poté, co jsem přesunul hlavní informace zde, na svůj web a pomalu je zveřejňuji – dostavuje se samozřejmě také odezva.
 • Nejedná se samozřejmě o nic jiného než situace, kde se takhle na večer sejde skupina retardovaných debílků a všichni průběžně vyrušují, otravují, melou, volají jménem
 • Poté zůstává zejména jeden. Ten, který nese pravděpodobně největší díl viny. Je to dokonce ten, který se této “zábavě” věnuje již mnoho let, odpravil několik lidí nejspíš je spojen i s tragédií v Porubě.
 • Argument pro tyto závěry je prostý: lze jen těžko popsat, o jak tupé a odporné prase se jedná. Navíc jde zejména o situace, kdy tento šašek stále jen mele, vyrušuje, snaží se oběti vnutit, že on, pachatel je “něco nedoknutelného”. Přitom jde jen o naprosto tragického ubožáka. 
 • Klidně 5 hodin non-stop opakuje stále dokola ty stejné fráze. Komentuje práci na počítači (zejména když je možné odhadnout akci dopředu a spustit nahrávku/sampl přesně v moment jejího provádění. Neustále volání jménem, vše pomocí záměrně otravných hlasů (zvuky pouštěné souběžně – např plačící dítě)
 • Navíc je zcela zřejmé, že se toto individuum není schopno smířit s faktem, že já – původně tak snadný cíl – jsem najednou takový problém. 

I to je důvod, proč je najednou nově neustále vnucovány scénáře:

 • exekutoři
 • tajná služba

Je naprosto jasné, že jde pouze o snahu mě zastrašit + případně docílit situace, že se znemožním ve snaze popisovat, jak jsem cílem / obětí tajných služeb :D.

Hraje tam Mel Gibson tuším ne? Dobrý film :).

Pro úplnost uvádím, co je mi vnucováno:

 • Tajné služby, které mají přístup k psychologickým metodám použitým v rámci problému. Trestný čin páchá některý z agentů či dvojice a protože se její členové navzájem podrží – já jsem přiliš malý pán na to, aby se pouštěl do nějakého boje. 
 • Exekutoři – sadističtí zaměstnanci, kteří šikanují dlužníky pomocí specifických metod. Dochází také k přehrávání zvukových záznamů, u kterých je tvrzeno, že jde o soud s některým z pachatelů v minulosti. Bylo zmíněno i datum soudu. Následně je přehrána scéna konflikt matka vs. obžalovaný, který ji údajně připravil o syna. Ten se jí samozřejmě vysmívá. 

  Také samozřejmě nechybí mnoho dalších nespravedlností, arogantní postoj soudců apod. 

  Dle mého názoru jde o jeden z mnoha fiktivních záznamů jako u desítky jiných scénářů. 

 • Vždy se opakuje zjevná úchylka pouštět neustále někomu nějaké “šokující” historky, vydávat se za všechny strany a nezřídka najedno naprosto absurdně zazní: “A pošleš mi pak zase nějakou fotku ne? Víš co tím myslím ne?”

(poznámka: Po dopsání tohoto příspěvku samozřejmě nesmí chybět spuštění VF pískání. Pravděpodobně přenos textu pomocí ultrazvuku a kontrola paranoidním pachatelem, který dostává hysterické záchvaty o čehokoliv, co je vyzrazeno / zveřejněno)

 

Frekvence / Brnění nohou

 • Při určitých frekvencích / hudbě pociťuji poměrně výrazné brnění těla. 
 • Zejména však nohou
 • Co je zajímavé – jsem schopen vědomě “ladit” sluch a soustředit se na konkrétní frekvence
 • Kromě toho, že si mnohdy všimnu, jak je relativně složité sestoupit do nižších frekvencí a soustředit se na nízkofrekvenční zvuk (nestačí jen něco jako jít po tónech dolů) – při vědomém poslechu konkrétních frekvencí opět dochází k vibrování zejména nohou.
 • Frekvence, při kterých pociťuji vibrování nohou jsou zároveň ty, při kterých místnost nejvíce rezonuje (např. koupelna)

Frekvence / Elektrická síť / Souvislosti

 • Vibrující notebook (dá se popsat také jako vrnění). Lze cítit jen když přejíždím prsty po notebooku tam a zpět. Avšak dost výrazně.
 • Specifický typ vibrací
 • Děje se jen když je NB zapojen do zásuvky
 • Registruji hlavně na místech, kde se zdržuji pravidelně. V případě, že šlo o místo nové – projevil se tento jev až dodatečně
 • Frekvence okolo 50 Hz
 • Na různých místech tu a tam poměrně výrazné zvuky jako jisker, lupnutí. Nejblíž je tomuto zvuku elektrický zapalovač.
 • Přes elektrickou síť lze provozovat i internet. Ty dokážou zajistit jak spolehlivý přenos elektřiny, tak zároveň i dat. Datové pakety se totiž přenášejí na vysokých frekvencích.
 • Proto není zas tak nereálné představit si situaci, kdy elektrická síť hraje v rámci celého problému také svou roli.
 • Je možné selektivné ovlivňovat elektřinu. Avšak v rámci celého domu. Je to však nelegální, takže je otázkou, zda pachatelé toto případně dělají. 
 • V Zábřehu, kde jsem rok bydlel, si vybavuji poměrně značné přebuzení domovní antény. Dokonce bylo možné pozorovat tak bizarní situaci jako
  • TV + KOAX + ZÁSUVKA = OK. 
  • KOAX odpojený z TV. Přestaly jít zásuvky.
 • Proto mě tehdy napadla varianta s domovní anténou, SDR (Software Defined Radio), či vysílání nějaké specifické frekvence a rezonující antény, které vytváří popisovaný jev. 

Obtěžování u práce / 26.04.2021

 • neustálé úchylné mluvení do hudby
 • smyšlené příběhy, fiktivní či záměrně podobné hlasy (známí apod.)
 • různé diskuze, které aby měly smysl, tak vyžadují pozornost
 • naprosto retardovaní, uřvaní jedinci
 • záměrné diktování toho, jaký font má být vybrán (přitom jde o mnou nejčastěji volenou variantu a vše se děje těsně víceméně po najetí na výběr fontů) – k tomu je připojeno např „takže to funguje“ nebo „Jde o metodu, která má naučit volit jiné fonty“. Přitom je zcela zřejmé, že jde jen o otravování.
 • vztekání se – „Proč to furt píše?“ „Komu to píše?“. Při stisknutí klávesy č místo š (je hned vedle) u slova píše hned posměšné „Dívej se“ ale následně je to přerušeno
 • následně samozřejmě vzrůstá napomínání ať se věnuji práci (od které jsem neustále vyrušován)
 • během toho různé hysterické vzlykání a „ježiši kriste, oni ho tak mučí“. Přitom je naprosto zřejmé, že jde o pachatele, kteří si takto musí vytvářet iluzi toho, že strašně trpím. S tímto souvisí také stále se opakující nalhávání že se to či ono událo právě takto. Tedy klasické – „Kámo, on už je úplně v p.či“ „On brečí?“
 • „Kámo, my tě…“ a přerušení
 • „Do p.če už“ – řev
  (Naprosto nepochopitelná situace, kdy je situace naprosto dopodrobna rozebrána a vyloženě je nutno si vše vymýšlet, nalhávat, tvrdit, že žádný web – tedy to, kde právě čtete tento příspěvek – neexistuje. K tomuto se pravděpodobně váže i řada různých situací jako „Kámo, ale to je pořád ten stejný“ > tedy zjištění, že skupina nějakých retardovaných mentálů obtěžuje neustále jen mě – přitom jsou přesvědčeni o tom, že opět trestají nějakého „nováčka“.)
 • často se také děje to, že volím font, ale během toho si vzpomenu, že raději najdu jiný v DB fontů. Situace tedy probíhá tak, že rozkliknu výběr fontů, ale hned kliknu podruhé a zase jej zavřu. Tím pádem se hned spouští nahrávka „Ty p.čo“. Když píšu tuto poznámku – může se někdo upískat ve sluchátkách (opět někde okolo 15 000 Hz).
 • celkově se tedy vše jeví, jako kdyby skupina mentálně zaostalých opic neustále čuměla na to co dělám a komentovala to svýma tupýma poznámkama a byla naprosto v tranzu z toho, že mě ovládají (přitom je to úplně jinak)
 • do toho lze vnímat skupinu nějakých fanatických, zakomplexovaných hackerů, kteří se naserou při jakékoliv zmíňce o nich a o tom, že jsou to jen tupoučké nuly
 • rád tedy opět připomínám – že toto vše se děje již minimuálně 3 – 4 roky. Po celou dobu je zde neustále snaha vnucovat poznámky jako „My ho ovládáme“ „My se to učíme“ „Kámo, on už je jak tamagochi“ a reálně se nestalo vůbec nic. Dokonce tato skupina tupců není schopna i přes použití veškerých dostupných scénářů překazit mi fotografování a zruinovat mě. Takoví ubožáci to jsou.
 • k tomuto se samozřejmě vždy váže něco jako „My ho šetříme“ „On to má jednodušší“ > (připomínám vysmívání ohledně smrti babičky a podobně), či to, že se mám napsáním takové poznámky cítit nepříjemně proto, že „jiní to nezvládli a pozůstalým či zkrachovalým se budou vysmívat“.
 • Rovněž je také důležitý prvek to, že přes všemožné výhružky se vše děje 4 roky a NIC SE MI NESTALO – já neustále pobízím k tomu ať některou z nich splní (samozřejmě vůči mé osobě) a to má vždy za následek jen směšnou bezradnost a řvaní za situací, kdy nemůžu reagovat.
 • Nyní lze vnímat již konstantní VF pískání, které se jakoby vlní (frekvence vlnění cca 0,1 Hz)
 • Nyní samozřejmě následuje opět rádoby klidný hlas „Vy jste magor“, „Popelko, vykašlete se na to a věnujte se práci, my to řešíme atd atd.“. Všechno to jsou totální nesmysly. To už já to vyřeším dřív.
 • Následuje posměšné – „No výborně, to jste na to přišel až teď?“ – dávat najevo svůj postoj
 • Situace mnohdy vypadá vyloženě tak, že se jakoby neustále střídají „borci“ a jejich šikanózní schémata. Jedni se vysmívají druhým jak jsou neschopní a reálně se jen čeká na to, až se mi něco nepovede nebo nastane nějaká komplikace, aby se hned všichni slétly jak hyeny a začly se vysmívat. Jenže je jich tolik (a možnosti „linky“ jsou zjevně nějak omezené), že dochází jen k nesrozumitelnému překřikování, hádání, přerušování atd.
 • Lze také často (zvláště poslední měsíce) vnímat impulsovitý zvuk. 2 x 2 nebo 3 impulsy rychle po sobě, které zní třeba jako TR TR nebo TRU TRU > 250 – 300 Hz, sinusovka
 • se sluchátky šimrání v uchu – VF zvuk
 • lze vnímat očividný vztek. Proto nastupuje komentování veškeré činnosti v rámci připravované grafiky. Pubertální hlasy „Tohle už jsi dělal že?“ či zřetelně zakomplexované „No jasné, dej si to zas našikmo“. Tyto prvky mají vždy jedno společné – trvají cca minutu (pokud se děje přes den. V noci se projevuje jinak)
 • Tomuto předcházelo zpívání do právě přehrávané hudby a poté „Ale já si jen tak něco zkouším“. Hlas je podobný jako od mého dědy, který s tím samozřejmě nemá absolutně nic společného.
 • Rovněž se dlouhodobě opakuje – předříkávání postupů, které opakuji často, či jsou zcela zřejmé a následně vztekání se „Oni mu to říkají“ „Proooč mu to všechno říkají“ a tedy obhajování si toho, že mám být neustále otravován a psychicky likvidován. A samozřejmě ihned vztekání „Hlavně, že jsi říkal, že tě to neotravuje“ (nemusí být doslovně).
 • (já se tedy znovu ptám > co to má ku.va znamenat? O co se tu vy tupoučké, dementní zbytečné, zakomplexované, ufňukané děti snažíte?) a k tomuto se váže hned spuštění rádoby přátelských entit, které hned řeší „Nevím, nevím, já to nechápu“
 • Je zde zcela jasně zřetelný (nikoliv vliv – toto si značím proto, protože probíhá už naprosto hysterická parodie na to, že někdo dokazuje jak jsem manipulován) nějakého staršího prasete, který ze sebe dělá poloboha a jakoby něco učí malé tupé sadisty. Přitom se vše projevuje tak, že jen lže, vymyšlí si, vše musí dodatečně obkecávat aby se vykreslil jako šaman co ovládá kde co. Může to být taky právě ten, který snímá zvuk např. z vězení (metod je mnoho) a následně vše vysílá skrze amatérskou radiostanici na takových frekvencích, které lze snímat např díky součástkám v NB (zvukovka, grafika apod.)
 • Často také probíhají dikuze na téma, že toto prase má dokonce z tohoto finanční prospěch – tedy nechává si platit od nějakých tupců za to, že mohou někoho otravovat a následně jim také dodává falešné nahrávky jakožto reakce. U toho se jim vysmívá, že jsou to debílkové co nic nepoznají a v případě odhalení má být vše svedeno na ně. Přitom je ale naprosto zjevné, že se vše děje záměrně, dlouhodobě a tedy ani scénář „Ježiš, on to píše a my to děláme v rámci snahy a vyřešení dlouhodobého problému“ nemá zrovna opodstatnění“. Následuje řešení TO. Je zde však zjevná snaha mě k tomuto donutit a následně vše vypnout. Minimálně po dobu vyšetřování. Což vzhledem k tomu, že zjevně jsou získávány soukromé/citlivé informace je naprosto jasné (lze mít přehled o průběhu vyšetřování)
 • Proto minimálně nyní je mnohem lepší si vše podrobně zaznamenávat a to ještě veřejně. Dochází totiž ke zcela zjevné panice, zmatkům, vztekání se, bezmoci, projevu totální zaostalosti a hlavně je naprosto zřejmé, jak moc jsou veškeré výhružky jen vykonstruované lži, které mají jen zastrašovat oběť / poškozené
 • Dostavují se vtipné komentáře jako naštvané „Popelko, ty půjdeš p.čo, ty půjdeš“
 • (Co budete teď dělat? Co mi teď budete jako říkat? Nejste už úplně v pi.i? Já vám to všechno píšu. Chápete to? Rozumíte tomu? Rozumíte tomu co píšu?)
 • A propo – zajímavý postup, který odhalí mnohé zajímavosti. Zkuste počítat od 1 – 100. Kromě stále intenzivnější snahy o přerušení a rozhození (např. záměrných předříkáváním špatných čísel, či místo trojky čtyři) si lze všimnou do kolika umí kdo počítat. Ale – v tomto asi budu vždy milosrdný a řeknu i druhou možnost – tedy že může jít o záměrnou snahu zesměšňovat ty, kteří si opravdu snaží pomáhat. Navíc je také možné, že se toto vše projeví jen při počítání v určitou dobu. Ale – vy, sami za sebe přece můžete začít kdykoliv :).
 • Dlouhodobě snaha si neustále ověřovat co lze a nelze slyšet. Případně také vztekání se, že lze dotyčné dementy slyšet.

Reflex / Gang stalking: Výplod mysli, který může žít svým životem

Na toto téma jsem v současnosti poněkud senzitivnější. Zejména pak ve spojitosti s výrazy jako “výplod mysli” apod. 

Tento článek je taková modelová situace na téma Oběť trestného činu hledá pomoc + odborný posudek / diagnóza.

Posudek samotný je pak asi ta nejčastěji stanovená diagnóza. Samozřejmě na základě odborných znalostí této problematiky.

“Podle toho, co píšete, zřejmě opravdu trpíte psychózou a měl byste se léčit.” – co vás může více nabít pozitivní energií, než pocit, že se prostě máte kam obrátit. 

Viz. příspěvek Frekvence / Podniknuté kroky / Toto se musí změnit

S Gang stalkingem mám osobní zkušenost (byť se všichni – poslední dobou i sami pachatelé – shodneme na tom, že nudnější oběť, než mě, si asi vybrat nelze) . A povedlo se mi dát dohromady mnoho detailních informací o tomto činu. Upřímně řečeno mě tak nějak vyloženě sere, že já, fotograf, tedy člověk co má řešit obrázky, mám v tomto směru více znalostí / informací než policie, psychiatři či psychologové, kteří na veškeré tyto problémy používají jedno a totéž zaklínadlo. 

Tento samotný fakt ještě možná není to nejhorší. Člověk se učí celý život. Problém je zejména v nepochopitelném / “zhypnotizovaném” / automatickém nebo kdo ví jak to nazvat (zkostnatělém není to pravé), postoji k tomuto problému. 

Výsledkem je tedy pro mnohé co? Situace, kde já, řadový ostravák tvrdím, že vím více než všichni doktoři a celá policie dohromady. Až se člověku pomalu ani nechce přemýšlet nad jakoukoliv jinou variantou než tou, která se přímo nabízí :).

Článek na webu Reflex.cz

via GIPHY

via GIPHY

Hackerman / Možná zásadní objev / Hack zvukové karty?

 • V minulosti jsem několikrát zmiňoval parazitní zvuky podobné cvakání / klikání
 • Zároveň však tyto zvuky byly vždy slyšet tak zvláštně, neurčitě. Rozhodně však neměly absolutně nic společného se SINUSOVKOU, ve které jsem je slyšel (a často také cvakavý zvuk – něco jako cvrček u kola – slyším někde z okolí)
 • Tento víkend jsem výjmečně spustil FRUITY LOOPS a mimo jiné zkoušel i MiniSynth. Defaultní nastavení. Zde slyším cvakavé parazitní zvuky opravdu velice výrazně. 
 • Všímám si různých patternů.
 • A co víc – se sluchátkama na uších si začnu pobrukovat, abych si opět vyzkoušel mou oblíbenou “hru” naladit hlasem identickou frekvenci. Jenže, něco nesedí. Když zazpívám totožnou frekvenci jako ta, která hraje, jakoby se o kousíček posunula – tóny (tedy hlas a puštěná frekvence stále “krouží kolem sebe”). Jakmile ztichnu vrátí se zpět. Zároveň lze vnímat jakoby “navádění na určité frekvence”. Připomínám, že jsem měl puštěný jeden ton, saw waveform. Nic víc.
 • Samozřejmě může jít o specifickou vlastnost SAW waveformu nebo onoho generátoru (ještě jsem nezkoumal podrobněji)
 • Vzpomněl jsem si však na situaci z minulého léta, kdy jsem na chatě poslouchal hudbu a najednou se celý track na chvilku citelně zpomalil (jako bych jej přehrával z kazety), aniž by k tomu byl jakýkoliv důvod. Ačkoliv to bylo podívné, nevěnoval jsem tomu příliš pozornost. Až do teď. 
 • A také, nejzřetelněji se tento efekt projevuje v jednom uchu. Záměrně neříkám v kterém (kdo ví…)
 • Když si broukám, nastává posun snad až o půl tón. Po utichnutí se ihned vrací zpět.
 • Navíc mě zajímá, proč u ostrých waveformu (nejvíc asi u čtverce) lze slyšet ještě několik vteřin po vypnutí zvuku zvláštní dozvuk (jakoby digitální šum nebo něco takového)
 • A na závěr – cvakající zvuky v tónu mám nahrané. Následně utichly. Skoro jako by se pachatelé zalekli. Což by korespondovalo i se zvuky “do p.če, kámo, on na to asi přišel”

via GIPHY

Frekvence / Teorie / VF zvuk a selekce

Open this in UX Builder to add and edit content

 • VF zvuk
 • amplitudová či jiná modulace – nastavený vzorec (frekvence)
 • každé zařízení trochu jinak (na podobném principu funguje vynález telefonního čísla)
 • okenní tabule – vibrace / rezonance
 • lze tedy snímat plošně – zařízení je selektování pomocí nastaveného vzorce
 • vir, je tedy možná obousměrná komunikace
 • lze zasílat příkazy, textově. Pomoci VF zvuku se poté přehraje nastavený pattern, který, ZVLÁŠŤ V HUDBĚ např., simuluje mluvení (něco jako syntéza hlasu)
 • vir lze tedy v případě potřeby ihned smazat (skenování antivirem apod.)
 • malá datová náročnost, možnost ihned nahrát zpět. WIFI, napadené routery
 • šlo by tedy vysvětlit i napadení městských kamer či kamer v dopravních prostředcích
 • selektivně lze samozřejmě snímat zadané znaky atd. Jiná metoda je vytváření PHASER / FLANGER efektu pomocí onoho VF zvuku. Ten mnohdy sám o sobě není slyšet ale ve spojení s okolním ruchem (či např hlasy okolo mluvících osob) vytvoří iluzi „hlasů od někoho, kdo tu není“
 • lze využívat o rozumně, byť má mnoho ALE
 • vir se šíří pomocí zvuku (podobně jako např SURFING ATTACK)
 • snímáno pomocí rádia či jiné metody (volně dostupné aplikace na zesílení mikrofonu ukazují, co vše lze snímat aniž to člověk slyší)

ČT2 / Dokument / Když slyšíme v hlavě hlasy

Open this in UX Builder to add and edit content

V průběhu staletí mnoho slavných kreativních lidí tvrdilo, že slyší hlasy. Německá polyhistorička z 12. století Hildegarda von Bingenová konstatovala, že tento jev zažívala od mladého věku. V poslední době se slyšené hlasy obecně považují za příznaky duševních chorob – konkrétně schizofrenie. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098111603-dobrodruzstvi-vedy-a-techniky/421235100121016-kdyz-slysime-v-hlave-hlasy/

Tento německý dokument běžel i na Prima ZOOM. Bylo to v době, kdy jsem teprve začínal vše vnímat. 

A už tehdy mi bylo jasné že něco nesedí. A protože jeden z případů z tohoto dokumentu je v podstatě naprosto identický jako situace u mě, jen mě to utvrdio.

Jde o ženu, která se svěřuje se situací, kdy např. odchází z práce a slyší hlas “Právě otevřela dveře” “Právě opustila budovu”. Mimochodem, právě tato žena se nyní věnuje přednáškám o hlasech např na TedX, což je populární platforma pro přednášky.

Hypersonický efekt / Zvuk a frekvence nad 20 kHz

Hypersonický efekt

Tento text byl součástí přílohy magazínu Audio 2/2002. Jelikož nebyl uveřejněn přímo v časopise samotném a o jeho atraktivnosti nemůže být pochyb, nabízím jej tímto v plném znění k dispozci…

balit

Neslyšíme, ale vnímáme

Všeobecně se soudí, že lidský sluch není schopen rozpoznat zvuky v oblasti frekvencí nad 20 000 Hz. Nevyřešená je však otázka, zda přítomnost těchto „neslyšitelných“ vysokofrekvenčních složek může mít vliv na akustickém vnímání zvuků pod touto hranicí!

Problém nabyl důležitosti zejména v souvislosti s vývojem záznamových médií s vysokou hustotou informací, jako jsou DVD-Audio a SACD se schopností záznamu frekvencí až 100kHz. Pod vedením T.Ooahashiho se touto problematikou zabývali neurologové deseti japonských univerzit a výzkumných ústavů. Své výsledky publikovali v Journal of Neurophysiology a na konferenci AES v roce 2000 v preprintu „Vysokofrekvenční zvuk nad slyšitelným pásmem působí na elektrickou aktivitu mozku.“

Ve své studii použili měření mozkových reakcí, která dokázala, že zvuky obsahující vysokofrekvenční složky významně ovlivňují mozkovou aktivitu posluchačů. Jako zdroj zvuku sloužila hudba z ostrova Bali, která je na vysokofrekvenční složky extrémně bohatá.

Tento zdroj zvuku rozdělili na dvě pásma. Pod a nad frekvenci 22kHz. Jako známky nervové aktivity posluchačů vystavených různým kombinacím obou zvukových pásem sloužila elektrická aktivita a krevní tok v mozku. Nikdo z posluchačů nebyl schopen rozpoznat pásmo nad 22kHz jako zvuk.

Nicméně záznam EEG dokázal statisticky významná zvětšení elektrické aktivity mozku během působení obou kombinovaných pásem, k čemuž však nedocházelo, když bylo horní pásmo odfiltrováno. Ke zvýšení aktivity nedošlo ani v případě samostatného působení horního pásma. Současná měření EEG a tomografem dokázala, že oba výsledky spolu úzce souvisí. Psychologická měření ukázala, že zvuk obsahující obě pásma vyvolává u posluchačů příjemnější pocity než stejný zvuk bez horního pásma.

To všechno naznačilo existenci dříve neuznávané odezvy na složitý zvuk s obsahem vysokých frekvencí nad slyšitelným pásmem. Jev nazvali autoři „hypersonický efekt.“

Poznatek japonských neurochirurgů a Boykova měření podporují tedy účelnost zavádění nových digitálních médií SACD a DVD Audio. Hypersonický efekt může také vysvětlovat, proč někteří posluchači dávají přednost jednobitovému kódování Direct Stream Digital systému SACD. Kvantizační šum signálu DSD nad 20kHz totiž velice rychle roste v důsledku typu jeho tvarování, neb nad 100kHz je odstup pouze 20dB.

A konečně lze vliv tohoto efektu přisoudit i poslechu analogové LP desky. Už v době před CD bylo známo, že drážka v černém vinylu signály s frekvencemi až 150kHz obsahuje, a přenosky, zejména typu MC, jsou tyto signály sto snímat.

Z hlediska nových poznatků neplatí ani tvrzení, že hudební nástroje produkují nad 20kHz bezvýznamné složky signálu, založené patrně na práci W.B. Snowa v laboratořích Bell Telephone. Na základě zjištění, že odfiltrování složek nad 13kHz změnilo zabarvení zvuku některých nástrojů, předpokládal Snow rozsah jejich spektra do 15kHz, což tehdy, v třicátých létech, odpovídalo rozsahu použitého reprodukčního zařízení. Podle J.Boyka (1997; www.ccocaltech.edu/~boyk) nejsou tyto předpoklady správné. Jeho měření dokázala, že alespoň jeden člen každé nástrojové skupiny vyzařuje zvuk s dostatečnou energií i nad 40kHz a spektrální složení některých nástrojů dosahuje až k 102,4kHz! 

Kde považte navíc tato frekvence byla horní hranicí měřícího zařízení!
Například trubka má harmonické až do 80kHz, housle a hoboj nad 40kHz, přičemž 40% jeho akustické energie vzniká nad 20kHz.

Článek o hypersonickém efektu na jiném webu

Video / Radio Hacking / Cars, Hardware, Satellites and more

Možná v některých případech začlo vše právě u tohoto videa :). Hackování/nabourávání do různých zařízení pomocí rádiových vln. Mimo jiné se ve videu rozebírá metoda, která funguje na jednoduchém principu. TV KARTA do USB, Antena (třebá společná) + příslušný software a můžete zkoumat vlny kolem sebe. Už dříve mě napadaly možnosti, zda lze snímat zvuk z TV. 

Jistě že to zní už opravdu šíleně, ovšem co jsem si tak přečetl o světě radioamátérů, potažmo možnostech + situací okolo, vůbec by mě to nepřekvapilo :).

A pokud jsem správně pochopil, pomocí konkrétního algoritmu lze např kód dálkového otevírání vrat/garáže zjistit max do 8 sekund. To člověka donutí zamyslet se, co vše může takový znalec této problematiky zvládnout.

Rozhlas.cz / Mohou být pečující i agresivní. Slyšení hlasů je běžný lidský prožitek, říká terapeutka a adiktoložka

Open this in UX Builder to add and edit content

Když lidé slyší hlasy ve své hlavě, automaticky se nabízí, že je to průvodní jev nějaké duševní nemoci a že je třeba je umlčet vhodnou medikací. Někomu ale hlasy nejen nevadí, ale mohou pro něj být i příjemnou společností. O slyšení hlasů v Diagnóze F mluvila terapeutka a adiktoložka Lenka Škvorová.

Celý text na webu Rozhlas.cz

iDnes.cz / Slyšet v hlavě cizí hlas není nic neobvyklého / Může radit i šikanovat.

Open this in UX Builder to add and edit content

Šikanovat? Vážně? #ironie

Dar, nebo prokletí? Řada lidí má zkušenost s neexistujícími hlasy. Pro někoho nemoc, pro jiného spirituální dar. V Česku roste hnutí s názvem Slyšení hlasů, v Evropě má tisíce stoupenců, všímá si článek z týdeníku 5plus2.

Celý článek na webu iDnes: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/neexistujici-hlasy-slyseni-hearing-voices.A190420_210247_zdravi_abr

Zvuk, který může být vnímán jako vnitřní hlas

Věř svému vnitřnímu hlasu.
OK. A který to je?

Zvuk, který neslyšíte, ale mozek vnímá slova

Už v roce 1974 byla popsána metoda, jak vytvořit zvuk, který nelze slyšet, ale i tak mozek “slyší” / vnímá řeč / slova


balit

 • Informace tohoto typu za normálních okolností hledat nebudete. Většinou na ně narazíte jen když jste příznivci konspiračních teorií, nebo víte přesně co hledáte. 
 • Konspirační teorie jsou obecně fenomén, který u většiny z vás evokuje seskupení “takových divných” lidí, kteří vidí za vším mimozemšťany, CIA apod, 
 • Forma prezentace taky mnohdy pokulhává
 • Zkusme se teď ale odprostit od jakýchkoliv předsudků. Já, po osobních zkušenostech z posledních let, musel přehodnotit mnoho názorů na toto téma
 • Ne, že bych vyloženě odmítal jakýkoliv, jen trochu zvláštní, názor, myšlenku. Ale vždy jsem to vnímal jako ten svět tam někde bokem. Jako něco, co se mě netýká. Nevěnoval jsem mu žádnou pozornost.
 • Důvod, proč na to jdu tak zeširoka je ten, že tento příspěvek je o něčem, čemu prostě nebudete věřit. A přesto se to reálně děje. Minimálně v Ostravě.

O co tedy jde? 

 • Už v roce 1974 byla popsána metoda, jak vytvořit zvuk, který nelze slyšet, ale i tak mozek “slyší” / vnímá řeč / slova
 • Tato metoda byla dokonce prezentována veřejně
 • Postup je patentován
 • Na základě informací, které jsem našel je zřejmé, že pokud máte určité znalosti z oboru akustiky a elektroniky – v podstatě není zas takový problém si jej svépomocí vyrobit

Máme zde tedy situaci, kdy lze poměrně snadno a svépomocí získat “technologii”, která je pro mnohé oblast sci-fi. Jinak řečeno – je naprosto reálné, možné, aby se něco takového stalo. 

Jistě, je zde ještě jeden prvek – specifické vlastnosti lidského mozku a jejich využití – vše je ovšem možné dohledat na internetu. A zde musím zmínit, že při procházení různých odborných webu, jsem naprosto fascinován tím, co vše se dá o mozku dozvědět. 

Problém

a tedy důvod, proč píšu tento příspěvek.

 • Existuje tedy “snadno” dostupná technologie, pomocí které lze na člověka mluvit, aniž by si uvědomoval
 • Psychologický efekt takové situace je, že buď
  • nestane se nic – každý se vyjadřuje jinak, používá vlastní skladbu myšlenek, asociací apod.
  • uvědomnění si, že něco není v pořádku – člověk vnímá něco divného, cizího, hloupého, divně mluvícího (jiná syntaxe, jiné vzorce myšlení)
  • vnímáno jako vlastní vnitřní hlas – za určitých podmínek tak lze ovlivňovat rozhodování > naštěstí (a to nepíšu jen jako nějakou rádoby ochranu), to není tak jednoduché
 • Doprovodným jevem této situace je také pískání v uších – a to z důvodu frekvenční modulace VF zvuku (avšak v rámci slyšitelného spektra). A právě tento bod je důležitý. Viz dále.
 • A teď k tomu přidejte tu nejnižší formu inteligence. Prostě debila. 
 • Mohlo se stát mnohé: vyloupení bytu – majitel bytu např studoval toto zařízení, zapomenutý / ukradený notebook a soubor informací včetně podrobných návodů na toto téma / dědictví, nevědomost prodej. Zkrátka cokoliv.
 • Výsledkem je, že se výše popsaná metoda včetně zařízení umožňujícího její vysílání dostala do rukou naprostých tragédů.
 • A někde zde vstupuji do příběhu já.

Ultrazvukový signál / Komunikace o které netušíte / Podrobná studie

 • Podrobná studie, která se zabývá zneužitím ultrazvukových signálů ke komunikaci a datovému přenosu bez vědomí uživatele
 • Informací je tam mnohem víc než jsem čekal
 • Avšak začíná do sebe vše zapadat a přejdu k experimentování
 • Jsem sám zvědav co mi budou lidi psát do komentářů :).
 • Je třeba podnítit diskuzi na toto téma
 • Současná situace s COVIDEM docela pěkně nakousla téma manipulace a ovlivňování lidí, tak se hodí vědět i jiné úhly pohledu

článek zde:

Privacy Threats through Ultrasonic Side Channels on Mobile Devices