Deviantní pachatel / Toto musím zveřejnit

Debra Lampshire

Průběžná provokace

Trapno / Lítost

Přehlcení

Poznatek / Zvuk, obyčejná sinusovka, rychle zaniká. Avšak stále hraje.

Upozornění

Pár větiček

13/1 A další podrobnosti

Poznatek s nepříjemnou předtuchou / Stimulace vnitřního ucha

Informace / Rómové a hlasy

Často se opakuje / Komentování zvuků během přemýšlení či čekání během uploadování fotky

Potvrzeno / Neoprávněný přístup k městským kamerám

Scénáře / Zvuky, které vyrušují hlasy

Scénáře / Systém Sokrates

Scénáře / Oběť má vše vyřešit

Poznatek / Řeč jako hudba, melodie

Scénáře / Oběť má navrch

Slyšení hlasů / Podrobnější souvislosti