Entita / Afektovaný fanatik

 • Vyobrazen jako všeuměl, který vše zná nejlépe
 • Neustále komentuje způsob, jakým oběť celý případ řeší
 • On, jakožto perfekcionista má vše sepsáno precizně a je neustálé vzteky bez sebe, protože dle jeho tvrzení dochází k tomu, že jeho poznámky jsou kradeny a diktovány mě, což si absolutně nezasloužím
 • Já mezitím neustále zkouším veškeré způsoby, jak nic neslyšet (a to, co slyším rozhodně nejsou něčí poznámky)

Frekvence dýchání

 • pachatel se vysmívá, že na základě toho, jak oběť dýchá přesně ví, co poslouchá
 • děje se tak vždy ve spojitosti s počítačem nebo telefonem
 • rovněž často snaha trefovat se do rytmu dýchání pomocí hudby či slovních spojení (“Táák, a teď se nadechni” – komentování hlubokého nádechu, který pravidelně jednou za čas dělá asi každý)
 • cílem není nic jiného než provokace / snaha o vyvolání agrese / obtěžování
 • oběť má mít pocit, že dýcháním neustále kopíruje úryvek nějaké písně
 • často používáno zejména v době, kdy nebylo známo takové množství souvislostí
 • jde o další prvek, kde už není pochyb o neoprávněném snímání zvuku a narušování soukromí

Zvuk / Otravný zvuk 1

 • Tento zvuk minimálně jeden z pachatelů používá v kombinaci určitých šumů 
 • Pravděpodobně proto, že jde nejlépe slyšet
 • Rovněž mám pocit, že se tento zvuk nedávno změnil
 • Původně zněl spíše jako ten, který mám zde v ukázkách (viz Nahrávky)
 • Pomocí něj je vytvářen ženský, či dívčí hlas
 • Aktuálně zní jako “prasakající vokodér”, který lze jednoduše vytvořit v programu Ableton

Ukázka bude přidána

 

Zvuk / Rezonanční šum

 • Ukázky zvuku, který je přítomen u mnoha nepříjemných situací
 • Jedná se o všudypřítomný zvuk, který lze nalézt v mnoha podobách
 • Tento zvuk uslyšíte jak u ventilátoru tak na youtube během sledování některých videí
 • Navíc také velice záleží na rozsahu frekvencí, které slyšíte

Ukázky budou doplněny

Úvaha / Proč jsem se tehdy rozhodl takto a ne jinak?

Kolikrát jste vy, nebo někdo z vašeho okolí zažili tuto situaci? Že jste udělali nějakou naprostou pitomost a buď jste měli štěstí nebo toho litujete do dneška?

Jak postupně přicházím na jednotlivé detaily, postupy, metody – vynořuje se něco naprosto obludného, co nemá obdoby. A docela to koresponduje s tím, jak vše probíhá a jaký fanatismus to provází.

I já sám něco takového zažil. Bylo to před 12 lety, kdy jsme v rámci firemního team buildingu sjížděli řeku Sázavu. Pak byla pauza u jednoho splavu. Já najednou dostal chuť skočit z cca 3 m okrajove zdi do tůňky pod splavem. A to aniž bych věděl kolik tam je vody. Dobrých 5 min se mi pořád v myšlenkách přebíjelo Ano, ne, proč ne, ale jo zkus to, ne, protože….

Nakonec jsem skočil. Vody bylo o dost méně než jsem čekal. Ale naštěstí dost na to, aby mě jen zabolely záda a hlavou mi problesklo „já jsem kok.t“ a nic horšího se nestalo. Do té doby a hlavně od té doby se takovým situacím vyhýbám. A teď si k tomu přidejte to všechno o čem píšu. A kolik podobných situací se dnes a denně děje?

Základní scénáře

#1 / Zmatečné situace

 • Souvislost se specifickým zvukovým postupem
 • Snaha neustále vytvářet iluze situací, kde dochází ke zmatkům
 • To, co říká oběť slyší někdo, koho neslyší oběť
 • Pachatel neustále provokuje, když se oběť ohradí – najednou reaguje jakoby nějaká pozitivní entita (někdo, kdo byl zmíněn o něco dřív)
 • Oběť má mít nepříjemný pocit, že uráží někoho slušného

#2 / Provokace

 • Soustavná, nechutná provokace
 • Děje se pomocí zvuku, který vnímá jen oběť
 • Neustálé urážení, ponižování, zesměšňování
 • Velmi intenzivní také v noci, když oběť spí – narušování spánku, snaha ovlivňovat sny

#3 / Vyvolávání agrese

 • Snaha vymýšlet situace tak, aby oběť co nejvíce štvaly
 • Tzn. má jít o nějaký omyl, dochází k nějaké chybě, oběť nemá jak ovlivnit průběh

#4 / Zašlapávání kreativity a zajímavých nápadů

 • Fanatická snaha jakkoliv zabránit situaci, že oběť vymyslí / příjde na něco zajímavého
 • Soustavné obtěžování, narušování čehokoliv pozitivního
 • Narušování kreativního přemýšlení
 • Jakýkoliv nápad je označen za pouhý výsledek nápovídání či kopírování

#5 / Narušování práce

 • Narušování veškeré činnosti na počítačí
 • Zejména práci či řešení tohoto problému
 • Urputné, nesmyslné narušování soustředění
 • Snaha neustále mást (zejména pomocí pozitivních entit)
 • Oběť se tedy nemůže soustředit a výsledek neodpovídá původní představě
 • Pachatelé se tímto poté baví pomocí fiktivních scén, kdy se má v nějaké skupině řešit, jak oběť nic neumí, není schopna na nic přijít

#6 / Provokace o které se nikdo nedozví

 • Nechutné provokování a urážení
 • Mnohdy záměrné zesměšňování tragických událostí a tvrzení, že za to můžou právě pachatelé
 • Předpoklad, že se oběť bude ostýchat o tomto veřejně mluvit / psát
 • Pokud se tak děje – dochází k intenzivnímu narušování soustředění
 • Je také narušováno psaní textu – zejména pomocí neustálého pouštění různých nesouvisejících slov
 • Pokud přeci jen dojde ke zveřejnění nějakého textu – následují opět fiktivní scény, kdy si někdo čte zveřejněné příspěvky a řeší, že se oběť pomátla, či proč píše tak nechutné a negativní texty
 • Zpravidla se jedná o někoho z přátel či rodiny (napodobování hlasů)

#7 / Tragédi

 • Celé obtěžování je založeno na specifických akustických postupech a narušování soukromí
 • Pachatelé si tak neustále dokazují svou převahu
 • Přitom je po celou dobu zjevné, že jde o retardované primitivy, kteří se dostali k souboru specifických informací či jim tyto postupy někdo ukázal
 • Neustále jde tedy jen o zneužívání faktu, že oběť nezná a mnohdy ani nemá potřebu znát konkrétní postupy, jak vytvářet obdobné zvuky
 • Pro pachatelé to je neustále záminkou pro zesměšňování a tvrzení, že jsou něco víc

#8 / Bagatelizace

 • Jsou-li pachatelé zatlačení do kouta – snaží se najednou vše bagatelizovat
 • Vše je podáváno jen jako hra
 • Pomoc s řešením tohoto případu apod.

#9 / Snaha narušit práci

 • Urážení výsledků práce
 • Během tvorby pořád dokola vykřikováno “To už máš dobré”, “Nech to tak”, “Proč to pořád mění”

#10 / Nemá smysl cokoliv řešit

 • Nemá smysl cokoliv řešit, protože:
  • Pachatel je nemocný / starý a brzy zemře
  • Jde o nezletilé, kterým nehrozí žádný trest
  • Nikdo neuvěří, že se to děje, protože závadné zvuky slyší jen oběť
  • Různé výhružky typu: mafie, zapálení chaty, fyzický útok
 • Pachatelé mají čím dál větší strach z informací, které jsou zveřejňovány

#11 / My ti pomáháme

 • Naprosto fanatická snaha neustále vnucovat nějakou pomoc
 • Reálně má zcela opačný efekt
 • Pokud probíhá, tak zcela jiným způsobem
 • Mnohdy je taky zjevné, že jsou opakovány např, informace od jiné oběti jen proto, aby pachatelé působili jako někdo, kdo se snaží pomoci
 • Neustále řešení, že oběť dostatečně nezmiňuje pomoc, které se ji dostává
 • Je nepřípustné, aby vše působilo jako situace, kdy oběť vše vyřešila svépomocí

#12 / Oběťi je vše diktováno, nic neřeší sama

 • Pravidelné opakování “Oni mu to diktují”
 • A tedy snaha narušovat sebevědomí
 • Celkově mnoho narážek a “zaručených informací”, z kterých má být zřejmé, že oběť vše jen opisuje
 • Ze strany pachatelů jde však vždy jen o divadlo a dopředu jsou říkány pouze ty informace, které oběť hodlá publikovat a má je třeba poznačeny bokem
 • Mnohdy také dochází k pouhému opakování toho, co poškozený právě dělá
 • Nezřídka je dokonce poškozený sveden z původního záměru a následně na něj znovu naveden, ale pachatelé se snaží vše znechutit divadlem jak poškozený postupuje přesně podle jejich rad

#13 / Zamezit řešení

 • Oběti je vnucováno, že pokud bude cokoliv řešit ve spojitosti se zvuky, či na základě toho, co slyší – dělá velkou chybu, protože tím potvrzuje pachatelům co a jak funguje
 • Ve spojitosti s tímto jsou mnohdy pachatelé vyobrazeni jako ti, kteří se teprve nedávno dostali k těmto informacím a prozatím neví co a jak
 • Toto sdělováno pomocí pozitivní entity (např vyšetřovatel, starý radista, voják ve výslužbě atd.)
 • Soustavně je oběti připomínáno, že pachatelé mají přehled o všem co oběť dělá na počítači či telefonu
 • A tedy jakýkoliv pokrok, či vyřešení nějakého akustického problému = spuštění některé z mnoha otravných scén:
  • “Já už to mám”
  • Debílek, který oběti krade vše, co vyřeší
  • Sám není schopný přijít na nic
  • Avšak debílek z toho má finanční prospěch či je vychvalován do nebes (jak je neuvěřitelné, že jej napadají tak zajímavé myšlenky, které výrazně pomáhají s řešením případu – a jde o opakování toho, co vyřešila sama oběť)
  • O oběti, která reálně něco řeší, samozřejmě nikdo neví (jen debílek, který to tají)

#14 / Vše se už řeší, oběť nemá ztrácet čas řešením tohoto problému

 • Často spojeno se scénářem “Napovídání” / “Opisování”
 • Snaha oběť přesvědčit, že se do řešení vložil někdo, kdo je pro takovou situaci mnohem vhodnější než oběť, která je v rámci tohoto scénáře vyobrazena jako v podstatě pachatel, který veškeré informace ukradl / opsal a chce se takto jen zviditelnit
 • Rovněž web mají propracovanější atd.

#15 / Přemýšlení = oběť prý neví jak dál

 • Časté narušování soustředění právě tímto způsobem
 • Pokud oběť přemýšlí a tedy např přestane psát, či řeší problém pouhým pohledem, dochází ke spuštění neustálého provokování “Dívejte jak teď neví”, “Najednou mu to přestali diktovat”, “Vidíte? Já říkal, že to jen opisuje”

#16 / Naprosto nesmyslné scénáře

 • U řady scénářů je naprosto zřetelný předpoklad, že oběť má např. strach z policie, či určitých lidí
 • Ve spojení s mou osobou jsou všechny takové scénáře naprosté nesmysly a buď dochází ke snaze pouštět nahrávky, které má některý z pachatelů připravené tak, jak je u něj zvykem či k dedukcím na základě naprosto mylných / nesmyslných informací

#17 / Přestaň už to řešit a věnuj se práci

 • Často podprahově spojeno s někým, kdo vůbec netuší co se děje a nechápe, proč se tím poškozený stále zatěžuje
 • Samozřejmě následuje obtěžování, aby poškozený neměl klid na práci
 • Doprovodné komentáře “Vždyť to není tak hrozné”, “To se dá v pohodě ignorovat”, “Kdybys trochu přemýšlel, tak si to vypneš” + “No ona je to pravda” > zde podprahově spojeno s radisty pokročilého věku, kterým vůbec nedochází souvislosti s mobilním telefonem, počítačem či jiným projevem na základě vnímání odlišných frekvencí a tedy celou situaci vnímají jako nějakou hru a oběť jako neschopného hlupáka, který neumí přemýšlet

Naprosto jasně přiznaná snaha zabránit zveřejnění

 • “A co čekáš Popelko?” > to má odvést pozornost a mám zapomenout na nadpis
 • Začal jsem vytvářet stránku, kde jasně rozeberu Gangstalking.
 • Minimálně ostravskou / českou variantu (“moc si myslíš”)
 • Cca po půl hodině přichází první elitní bojovníci se svými scénáři
 • Psychiatrická léčebna a odposlech deviantních, retardovaných jedinců (rozepíšu podrobněji)
 • Následuje mapování akcí na počítači a spouštění samplů na základě činnosti
 • Průběžně samozřejmě nějaké prase, co je přisáté na obraz z mého monitoru a všechny zvučky co poslouchám a fanaticky krade “moji linku” (tedy život)
 • Prokládáno diskuzema typu “To jsou magoři” / “Oni jsou / My jsme uplně šílení, kámo”
 • Poté samozřejmě pouštění zvuku, které lze pociťovat jako “zapomenutí”. Jde však pouze o něco jako zahlcení zvukového disku přiliš velkým počtem vzorků k porovnání a přiřazení významu. Proto lze zachytávat slova, která jsou občas podobná tomu, na které vzpomínáte.

Gangstalking / Slyšitelná řeč / Jen impulsy

 • Mnohdy je zřetelné, že slova, které lze vnímat jsou jen zvuky / určité impulsy, které mají za cíl soustavně narušovat pozornost a zamezit psaní poznámek
 • Fanatická, úchylná snaha komentovat každé kliknutí myší, písmenko, pohyb kurzoru
 • Každý příspěvek = “Výborně Popelko”
 • Souběžně s tím vytvořit iluzi entit: Rádioamatéři, kteří kolektivně sledují činnost oběti na počítači, samozřejmě ve snaze řešit tuto situaci a mají k ní poznámky = snaha navodit pocit ztráty soukromí / nervozitu
 • Pokud však oběť toto komentuje – začíná diskuze: “Já se na to vykašlu” / “Tak co máme dělat?” / “Já mu chci pomoct” = opět špatně

Scénář / Pomoc

 • Spojeno s mnoha scénáři
 • Entity, které se snaží celý případ řešit a pomáhají / vysílají pomocné informace
 • Ty oběť zpravidla nezachytí / jsou vyrušovány
 • Může také jít o fikci
 • Informace zachytávají jedinci nakloněni spíše pachatelům
 • Oběťi je soustavně narušováno sebevědomí tím, že v podstatě toto obtěžování nelze zvládnout a proto jen díky tomu, že vše opisuje se někam vůbec dostává
 • Snaha toto potvrzovat o pomocí několika entit, které si např čtou tento web, či se nějak dostávají k informacím, které píšu a všímají si jasných náznaků
 • Oběť každopádně není zas tak chytrá, jak si někdo myslel či věřil
 • Je tedy zřejmé, že nemohla na vše přijít sama
 • Nebýt těch zcela jasných nápověd (tedy moment, kdy oběť narazí na nějaký článek / informaci) – doposud by byla bezradná
 • Kreativní jedinci mohou mít tendence defacto napomáhat pachatelům s udržováním pocitu, že je do situace zainteresováno vícero lidí. Je poté pro skutečné pachatele jednodušší “změnit tým”.
 • Zároveň to samozřejmě poněkud kazí pozitivní emoce spojené s takovou situací (existuje-li)
 • Já osobně se spíše přikláním k variantě – sběr informací od většího počtu lidí

Gangstalking / Vyrušování / Snaha hlasitě napovídat

 • Děje se zpravidla během psaní příspěvků
 • Cílem je však vyrušení
 • Podprahově spojeno s nějakou zapálenou entitou, která se mermomocí snaží pomáhat
 • Po určité době se tento způsob upravil a je snaha napovídat první slova vět tak, že to dává relativně smysl.
 • To použito jako argument, že jde vlastně o pomoc, kterou nikdy nevyužívám
 • Hlas je však podobný jako u negativních entit
 • Není znám konkrétní záměr
 • Pomoc navíc v danou chvíli nepotřebuji

02122021

 • Čím blíž je zveřejnění informací – tím víc se začíná zmiňovat scénář o dlouhodobé přípravě
 • Navíc lze slyšet “osamnělé” duše, které se rozhodli, že “Já to snad taky budu říkat” = Mluvit za někoho, kdo nejde slyšet 
 • Jde zejména o dvě věci:
  • záměr pachatelů, kteří najednou chtějí působit jako ti, kteří vše pomáhají řešit a uniknout tak trestu
  • skutečné řešení situace = snaha toto znepříjemnit

Czechfreepress / Gang stalking a amatérizmus státních orgánů a institucí

Vidím řadu totožných názorů.

Úryvek:

Gang stalking je kriminalita, při které organizovaná skupina, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, systematicky napadá vybraný cíl, TI – targeted individuals, ve snaze zničit všechny oblasti jeho života, společenskou, pracovní i rodinnou. To může vést až k tragickým událostem.

Celý text na Czechfreepress..com

ČÍST

Palubní deník / Záznam 30112021

 • Dnes jeto zase lepší. Jak to?
 • Přidávám příspěvek
 • Opět nastává již známá situace – pocit zahlcení / rozhodovací paralýza
 • Pocity se nemění – klid, chuť něco dělat
 • Dochází však k enormnímu přehlcení zajímavýma informacema a zároveň sračkama
 • Omlouvám se za poněkud vulgární výraz, ale je zde problém v podobě zneužívání podprahových informací.
 • Těma lze mimo jiné docílit určitého mindsettingu a tak vám mnohé z toho, co právě děláte příjde normální, vtipné, v pohodě. 
 • Chybí sebereflexe. Možná proto, že na ni není prostor. Jste zahlcování množstvím signálů.
 • A lidma, kterým taky chybí sebereflexe = všichni jsme se shodli, že to co děláme je OK
 • Mimochodem, někdy to zní jako takové jehličky z různých směrů – v žertu si někdy představuju, že je to zvuk nějakých částic, které se odráží od stěn. Ovšem živou hmotou projdou. A některé vám tu a tam proletí okem a zaznamenáte to tečkou, která problikne – zejména tedy za tmy – toto je element, který vám chce říct, že to co děláte NENÍ OK
 • Nyní prosím trochu nadhled 😉. Dříve jsem uvažoval nad pozicí některé z družic :D. Až později se ukázalo, že je také nutno, aby si určití jedinci nastudovali jev zvaný LATENCE. A tak jsem zatím pochválil přínosnost této formy sdělení pouze 1x. Navíc nešlo o nijak zásadně novou informaci. Předpokládám ale, že jde o zcela nové pojetí práce s informacema a tak jeho vlastnosti ocením až s pochopením tohoto pojetí. 
 • Je zde ovšem i rušivý prvek – pachatelé
 • Ti stále zkouší škodit
 • Protože jejich metody na zastrašování v mém případě nefungují – zkouší to jinak
 • Nabízí v rychlém sledu různé nápady, možnosti. Ty v některých případech dávají smysl. Mnohdy se to překrývá s mezerou, kde je ticho a tedy přemýšlím. Tak či onak – museli se přizpůsobit. Cipové,

 

 • Přemýšlíte –  za normálních okolností to probíhá tak, že se chytnete nějakého vlákna a postupujete dál.
 • Mimochodem – slovo vlákno = dobré znamení. V opačném případě mě VŹDY napadne jen např VĚTEV
 • Navíc mnohdy jako křížení vláken a VĚTEV znamená současně VĚC
 • Už jen z toho je zřejmé, jaké logické schémata používají idioti co NÁS obtěžují
 • Jste pod palbou neslyšitelného zvuku a podprahových signálů
 • Dochází k rozhodovací paralýze
 • Pokud by vás někdo reálně uklidnil, že se to dá zvládat a nabídl zejména informační pomoc, kterou není jak zničit = reálný text, který můžu číst > pak skutečně lze takovou situaci snášet mnohem lépe a navíc si značit postřehy / řešit
 • To se v mém případě neděje a já sám začal s tímto řešením. A vy si zase dané signály neuvědomujete, takže pro vás tento problém vůbec neexistuje.
 • Avšak TO SE NEROVNÁ neslyšíte / nevnímáte

Něčeho se chytit s postupovat

 • nepotřebuji
 • ale mám zájem některou myšlenku / nápad zpracovat
 • klidně bych vyzkoušel nějaké plánování. Na to však za dané situace absolutně není prostor
 • další myšlenka
 • nápad
 • mnohdy je to něco z poznámek, které jsem si dělal a tak tím spíše hrozí, že mě to bude zajímat
 • navíc začínám trochu ovládat onen informační teror a daří se určité myšlenky spojovat a navazovat.

Schválně by mě teď zajímalo, zda někomu v tento moment přišla jako nejzajímavější myšlenka začít řešit, že vlastně ty poslední dva gify znamenají že nejsem hetero, všímáš si toho kámo? Jo že? On tam nikde nemá gify holek, ty p.čo…fakt

Další bych teď mohl odvést sekvencí cca: “Za koho mě má?” / “Mě něco takového vůbec nenapadlo”. Ale nepotřebuju vás nikam odvádět, protože….

 • Jsem heterosexuál
 • Ty dva gify maji v sobě určitý emoční náboj
 • Pocitovou informaci, kterou je ideální použít ve spojení s další
 • Navíc jsem inteligentní člověk, který úvahy z předešlého odstavce považuje za natolik zbytečné a tedy neexistující, že se mnohdy vůbec nezaobírá možnostma, které z takových úvah vyplývají
 • A v tomto případě se týkají poněkud abstraktního tématu, ale to dojde 😉 

A teď

 • Je velmi pravděpodobné, že se děje následující
 • Vy máte pocit, který převeden do textové podoby vypadá “?” + asociace z toho vyplývající “nenormální” / “divné” + asociace s Lovec okamžíků. (zde bude odkaz na příspěvek seskupující infomace na toto téma, jakožto komplikace díky postoji společnosti k této problematice)
 • Tento příspěvek vznikl poté, co jsem se někomu zmínil o tomto webu.
 • Je tedy možnost, že se na něj dotyčný nyní dívá, nechápe, ztrácí důvěru v mou osobu – to se hodí pachatelům. Podobně jako v mnoha jiných případech. Či příspěvky tohoto typu A ZÁROVEŇ ucházení se o zaměstnání.
 • Jenže – já vím moc dobře co píšu :).
 • Snažím se změnit něco, co je poněkud komplikovanější – otevřenost něčemu novému, nestandardnímu, těžko uchopitelnému. 
 • To se totiž (jak řekl pan Potíž) NEROVNÁ nesmysl
 • Jenže to se ukáže až když budete věnovat čas sběru dalších informací. A zde je problém. K tomu mnohdy nedochází. Vypadá to divně, nereálně, nesmyslně = pocit TO NEPOTŘEBUJI / TÍM NEBUDU ZTRÁCET ČAS / moc TĚŽKÉ téma
 • A tak ze sebe nejprve udělám vola. Tedy vy to budete takto vnímat. Pak ukážu, že jím jste v této situaci tak trochu vy.
 • Nakonec se shodneme, že jsme v tom přeci jen možná nevinně. 
 • Začnou se lépe vykreslovat situace, souvislosti – zkrátka něco, co začíná u těch nefalšovaných volů. Jsou volové od začátku, jsou volové teď a budou do chvíle, než nebudou. Jakožto zcela zbytečný element. 
 • Nejúčinnější je totiž postup, kde zažijete něco “běžného”, následně však příjde “Aha” protože to stejné spojíte se zcela novou informací a jde o zcela jasně identifikovatelné momenty (+ ještě ideálně když dojde k opakovanému čtení tohoto příspěvku a tento odstavec u prvního čtení nebyl)
 • Byť někdy jsou poněkud těžšího kalibru – během vyprávění o této problematice mi najednou začla z nosu téct krev, čehož jsem si díky taktnosti protistrany všiml až když mi ukápla na ruku.
 • #vlasecnice. STOP. 
 • Jistě si dokážete představit, že to dodá tématu trochu šťávu :D.

Human element. Element we trust.  

To dojde.. 😉

Gangstalking / Podprahové informace konkrétně

Souvislosti

Body, které pomohou vnímat tento příspěvek mnohem přesněji. 

 • Nepřehledná situace
 • Problém
 • Něco je špatně
 • Stále něco nesedí
 • Někdo si něco testuje, zkouší jak funguje
 • Ztráta? Krádež?
 • Včera takhle postávám venku na cigaretě
 • byl to krásný večer. Díky výpadku elektřiny, který mi opět ukázal několik zajímavých detailů také nejela stanice na těžení virtuální měny, která je u mě v kanceláři (zvuk cca 10ti příručních vysavačů, které se zapínají a vypínají)
 • Takže byl už nějakou chvilku klid a já mohl přemýšlet
 • Zaměřuji se na okap v kterém rytmicky kape voda. Jak by řekl děda “pěkný kvapík”. Vlastně, má to podobný rytmus jako cvakání, které slýchávám v kanceláři.
 • T T T T
 • Kap kap kap kap kap kap kap kap

 • Kap kap okap
 • Okap naopak – hm, ne, blbost to už je dlouhé
 • Okap, zeď
 • Okap, zeď, měď
 • HA
 • muž, starý, dobrý
 • muž, dobrý, soused, dole 
 • To je ono! To by šlo!
 • Slovo řečeno tichým zvukem (příspěvek Zvuk, který nelze slyšet, ale mozek vnímá slova)
 • A navíc fonologická smyčka (takový buffer) – 5 – 7 slov 
 • Cvakání jede asi neustále. V případě potřeby se do něj přidají podprahové informace, které mozek zpracuje. 
 • Navíc přece vím, jak udělat specifický zvuk, který cvaká “neslyšitelně”. Tzn. přerušuje jakýkoliv zvuk. Je to vlastně takové “cvakání naopak”.
 • Tzn tak jak píšu: Velký problém způsobuje vnímání slyšitelných zvuků a ty jsou navíc “obohacovány” záměrným podsouváním podprahových informací.
 • Problém je, že tyto podprahové informace kopírují zájmy někoho jiného, ne vaše. 
 • Je možné je vkládat či vysílat souběžně s jakýmkoliv zvukem a defacto ovlivňovat rozhodování. 
 • Co když se takové zprávy vysílají v ohromném množství? Mozek poté selektuje jen něco na základě situace, souvislostí, lokace – každé místo má svůj tón – viz příspěvek
 • Jde o jednoduchá, krátká slova. 
 • Dementi to opět pochopili po svém a proto došlo na situaci o které jsem psal v minulosti. Příspěvek Zdravím / Řečeno po jejich (dokonce i ten závěr sedí spíše pokud se příspěvek čte nyní :)) a následná reakce někoho z pachatelů  (rychle řečeno: “Teď ne / Musím končit”)

Kufříček

Hlasový systém / Zajímavý nápad v nesprávných rukou?

Několik řečí souběžně

 • Jde o možnost pouštět / vysílat několik mluvících “linek” zároveň 
 • A to tak, že na první pohled pravděpodobně půjde o nepřehlednou změť zvuků.
 • Po chvilce soustředění, či přidání nějakého tónu / zvuku dojde ke zvýraznění určité linky a najednou lze v šumu slyšet řeč
 • K tomu, aby řeč byla srozumitelná stačí poměrně úzké frekvenční pásmo
 • Zkoušel jsem zjednodušenou verzi a to tak, že na zvuk z mikrofonu byl aplikován jiný efekt např. u frekvencí 2-3 kHz než u 1-2kHz. 
 • Výsledkem je, že během mluvení lze jednoduše přejít do frekvence s jiným efektem, stačí jen mluvit vyšším / nižším hlasem

Když se na scénu dostaví hlupák

 • Když však podobný systém padne do rukou naprosto nepochopitelného hlupáka – je výsledkem situace, o které v sekci Gangstalking

Gangstalking / Obtěžování pomocí několika hlasů zároveň / Vyřešeno

Tento příspěvek navazuje na Hlasový systém / Zajímavý nápad v nesprávných rukou

 • Všiml jsem si, že když přehrávaný zvuk zpomalím na na minimum, lze slyšet otravné hlasy, ale sekaně.
 • Dokonce jde o podobný zvuk cvakání, o kterém jsem již psal. 
 • Je tedy zřejmé, že se rychlost mluvení přizpůsobuje rychlosti puštěného zvuku dle zvukové stopy

Falešná nahrávka

 • Lze takto oběti mást v situacích, kdy se snaží pořídit si nějakou nahrávku jakožto důkaz
 • za určitých okolností je možné oběť zmást, že si nějakou nahrávku pořídila. Při zpětném přehrávání je vše tak, jak má být. Dokonce je občas možné zvuk zpomalit a zpomalí se i “fiktivní nahrávka”, což je ve skutečnosti VF zvuk, který se spojí se zvukem, který bude nahrán tak či tak (hlasy lze totiž slyšet jen ve spojení s nějakým zvukem)
 • Když je poté nahrávka pouštěna někomu jinému – nic není slyšet 

Další souvislosti

 • časté “tahání” do vyšších frekvencí. Tedy hlas, který upoutává pozornost se snaží zvyšovat tón 
 • lze takto oddělit oběť a případné svědky
 • v podstatě – všelijakých kombinací se najde spoustu
 • v případě, že je takový hlasový systém použit pro obtěžování ve spojení s konkrétním místem – lze připravit zvuky, které jako “nosič” využijí nějaký stálý / často se opakující zvuk na daném místě (ventilátor od počítače, šum topení, projíždějící auta)